Hoppa till huvudinnehåll

Ett år som stadsdirektör i Raseborg - "Det är inte lätt att rubba Ragnar Lundqvist, men han lyssnar på fakta"

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland,Raseborg

Han lyssnar, tar initiativ och är saklig. Men han är inte Raseborgs frälsare. Ragnar Lundqvist har varit stadsdirektör i Raseborg i ett år och får klart godkänt för sitt jobb.

Den första september hade Ragnar Lundqvist jobbat ett år som stadsdirektör i Raseborg.

Det visar sig att Ragnar Lundqvist speciellt uppskattas för att han lyssnar, då Yle Västnyland ringer runt för att få en bild av stadsdirektörens första år på jobbet.

"Det räcker inte att säga att man tycker något"

Fullmäktigeledamoten och stadsstyrelsemedlemmen Isabella Alén (SFP) beskriver honom även som lugn.

- Han har inget behov av att stå i fokus och glänsa, han är en i teamet. Det är så jag tycker att en ledare ska vara.

Isabella Alén.
Isabella Alén (SFP) röstade på Ragnar Lundqvist. Isabella Alén. Bild: Isabella Alén västnyland,Ekenäs,bloggare

Isabella Alén säger också att det inte är lätt att rubba Lundqvist.

- Han står för det som han tycker att är viktigt. Det är inte lätt att rubba honom eller övertala honom.

- Man ska visa på fakta och inte bara säga att man tycker något, om man vill ändra på hans åsikt. Det är en bra egenskap.

"Ingen frälsare"

Harry Yltävä (VF), fullmäktigeledamot och styrelsemedlem, avslöjar inte vem han röstade på i stadsdirektörsvalet, men han ger Ragnar Lundqvist godkänt efter ett år på jobbet.

- Jag är varken missnöjd eller supernöjd. Han är ingen frälsare, men det har gått bra med tanke på att både han och stadsstyrelsen var nya, arbetet med stadens nya strategi började och vårdreformen var på tapeten.

Raseborgspolitikern Harry Yltävä.
Harry Yltävä (VF) ger Raseborgs stadsdirektör godkänt. Raseborgspolitikern Harry Yltävä. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Karis,Västnyland,harry yltävä

Ulf Heimberg (SDP) är första vice ordförande i fullmäktige. Han röstade på Ragnar Lundqvist.

Heimberg ger Ragnar Lundqvist vitsordet 9+ efter året på stadsdirektörsposten, trots att han var ovan vid kommunalt beslutsfattande.

- Det skedde några misstag i början, men de har inte upprepats. Han sköter sina uppdrag på ett sakligt sätt.

Arbetskamrat med sju stadsdirektörer

Det är i synnerhet politikerna som är invalda i stadsstyrelsen som jobbar tätt ihop med Ragnar Lundqvist, men tjänstemännen ser honom ännu mera.

Thomas Karlsson är stadskamrer i Raseborg. Han har upplevt sju stadsdirektörer under sin tid som kommunal tjänsteman.

En medelålders man i glasögon tittar på ett papper. I bakgrunden syns en stor skärm.
Raseborgs stadskamrer Thomas Karlsson. En medelålders man i glasögon tittar på ett papper. I bakgrunden syns en stor skärm. Bild: Pia Santonen / Yle Raseborg,bokslut,stadskamrer,thomas karlsson

Karlsson började som utredningssekreterare på drätselkontort i Hangö på 1980-talet. Då var Arvi Suvanto stadsdirektör.

Karlsson började som stadskamrer i Ekenäs år 1987 med Nils Forsell som stadsdirektör.

Sedan har han upplevt Göran Wide, Henrik Winberg, Mårten Johansson, Tom Simola och Ragnar Lundqvist.

Lyssnar på underhuggarna

Året med Ragnar Lundqvist har gått bra, säger Thomas Karlsson.

- Han är en saklig och kunnig person. Han lyssnar på sina underhuggare och han är noggrann med att tidtabeller ska hållas.

Karlsson upplever att tjänstemännen är nöjda med stadsdirektören.

- Han har haft ett intensivt arbete med förmännen och har fått bra kontakt med dem.

Lundqvist har klarat de kommunala finesserna förvånansvärt bra― Mats Lagerstam (SDP)

Politiker och tjänstemän tycker att Lundqvist gjort ett bra jobb trots att han saknade kommunal erfarenhet då han tillträdde tjänsten.

Mats Lagerstam (SDP), fullmäktigeledamot och första vice ordförande i stadsstyrelsen, säger att Lundqvist klarat de kommunala finesserna förvånansvärt bra.

- Han tar reda på bakgrunden innan styrelsemötena. Han kan tänka om då någon medlem gör ett förändringsförslag och får understöd för det. Det är positivt att han inte envist håller fast vid det han själv tänkt på.

Överkommissarie Mats Lagerstam.
Mats Lagerstam (SDP) skulle ha röstat på Ragnar Lundqvist om han varit med om valet, men han kunde inte delta i just det fullmäktigemötet. Överkommissarie Mats Lagerstam. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,mats lagerstam

Det var hans bakgrund inom näringslivet som lockade de flesta att rösta på Lundqvist. Han får klart godkänt av de flesta för sitt arbete med näringslivet.

"Jag har nytta av hans information"

Ulf Heimberg är mycket nöjd med Lundqvists insatser i fallet med den nedläggningshotade rörfabriken SSAB i Lappvik i Hangö.

- Han har visat intresse för SSAB, tagit reda på fakta och gett mig information som jag haft nytta av. Han har tidigare suttit på arbetsgivarens stol vid samarbetsförhandlingar, så han har gett bra tips om det.

en man i blågula verkstadskläder,  och gul skyddshjälm. Utomhus, dimma, man kan skönja fabriksbyggnad i bakgrunden.
Ulf Heimberg (SDP) säger att Lundqvist försöker hitta lösningar då det uppstår frågor och problem i Raseborg. en man i blågula verkstadskläder, och gul skyddshjälm. Utomhus, dimma, man kan skönja fabriksbyggnad i bakgrunden. Bild: Christoffer Westerlund / YLE SSAB,Lappvik,Hangö,stål,fabrik,samarbetsförhandlingar,industriarbetare,ulf heimberg

Harry Yltävä tycker att Lundqvist inte lyckats så bra som han borde ha gjort när det gäller att jobba för näringslivet.

Yltävä säger att Lundqvist skulle behöva mera hjälp med den delen av sitt arbete.

- Vi borde välja en näringslivschef istället för en utvecklingschef. Näringslivschefen skulle vara direkt underställd Lundqvist så att de kunde främja företagsamheten. I det fallet har det inte lyckats så bra som jag vill.

Nöjda företagare

Däremot är Raseborgs företagare och Västra Nylands handelskammare nöjda med Ragnar Lundqvists insatser för näringslivet.

Eero Hettula är vd för Västra Nylands handelslammare och han har haft mycket kontakt med stadsdirektören. Samarbetet fungerar bra.

- Vi är eniga om att staden Raseborg mår bra då näringslivet mår bra. Man bör ändå komma ihåg att vi nu befinner oss på toppen av konjunkturen. Det är dags att utveckla och förbättra förutsättningarna för näringslivet.

En man som heter Eero Hettula.
Eero Hettula, vd för Västra Nylands handelskammare. En man som heter Eero Hettula. Bild: Petra Thilman / Yle Västnyland,Västra Nylands handelskammare,Eero Hettula

Lätt att få kontakt med stadsdirektören

Monica Javanainen, ordförande för Raseborgs företagare, har också träffat Lundqvist flera gånger. Hon upplever att det är lätt att få kontakt med honom.

- Det är viktigt. Han kan inte bestämma om allt, men han för våra ärenden vidare.

Monica Javanainen jobbar i Fixhuset i Ekenäs.
Monica Javanainen, ordförande för Raseborgs företagare. Monica Javanainen jobbar i Fixhuset i Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,monica javanainen

Samarbetet med stadsdirektören var bra med detsamma, säger Javanainen.

- Vi har en öppen dialog. Han invigde företagaradagen och det har vi inte tidigare gjort tillsammans med en stadsdirektör.

Splittrat SFP

Lovisabon Ragnar Lundqvist valdes alltså till stadsdirektör i juni 2017. Han fick 28 röster.

Otto Ilmonen från Pargas fick fyra röster och Christian Sjöstrand från Helsingfors nio röster.

En av de 42 ledamöterna som var på plats röstade blankt. En ledamot var frånvarande.

Stadsdirektörskandidater med mikrofoner på i radiostudion.
Christian Sjöstrand, Otto Ilmonen och Ragnar Lundqvist intervjuades av Yle Västnyland före valet. Stadsdirektörskandidater med mikrofoner på i radiostudion. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,Västnyland,stadsdirektörskandidat

Svenska folkpartiet är störst i fullmäktige i Raseborg. Partiet var splittrat i valet av stadsdirektör.

Anita Westerholm (SFP), andra vice ordförande i stadsstyrelsen och fullmäktigeledamot, röstade på Christian Sjöstrand.

En kvinna med blont långt hår som heter Anita Westerholm.
Anita Westerholm (SFP) säger att ett år är en kort tid för att utvärdera om målsättningarna i stadsdirektörsavtalet uppnåtts eller inte, men Lundqvist har kommit bra i gång med arbetet. En kvinna med blont långt hår som heter Anita Westerholm. Bild: Ellen Westerlund Raseborg,Ekenäs,Västnyland,anita westerholm

Det var inte ett enkelt val, säger Anita Westerholm.

- Jag tyckte Sjöstrand var lämpligast, men jag respekterar fullmäktiges beslut.

Westerholm tycker att Ragnar Lundqvist arbetat bra under året som gått. Hon vill inte spekulera i hur det skulle ha varit med Christian Sjöstrand som stadsdirektör.

Presidierna diskuterar med Lundqvist

Stadsstyrelsens ordförande, Anders Walls (SFP), är stadsdirektörens förman. Walls har inte berättat för Ragnar Lundqvist om han röstade på honom eller inte.

- Det är mitt arbete att stöda honom och alla borde jobba i den riktningen oberoende av hur de röstat.

Anders Walls
Anders Walls (SFP) säger att han tillsvidare är nöjd med året med Lundqvist vid styret. Anders Walls Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Anders Walls

Walls ansvarar för att det ordnas mål- och utvärderingsdiskussioner med stadsdirektören två gånger om året.

Det är stadsstyrelsens presidium som ordnar det ena samtalet och och det andra sköts av stadsstyrelsen tillsammans med fullmäktiges presidium.

Ett gult stenhus.
Ragnar Lundqvist jobbar i stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs. Ett gult stenhus. Bild: Petra Thilman / Yle Raseborg,Ekenäs,stadshus,kontor,raseborgs stad

Diskussionerna följer en viss modell och träffarna brukar ordnas i stadshuset.

- Alla känner varandra så det brukar ändå vara ganska avslappnat med kaffe och bulle.

Under samtalen svarar stadsdirektören bland annat på frågor om sin arbetshälsa, hur han upplever sitt arbete och om de uppsatta målen nåtts.

Tycks ta steg i rätt riktning

Det är för tidigt att säga om de mål som satts upp för Ragnar Lundqvist har nåtts eller inte, säger Anders Walls.

- Det ser i alla fall ut som att han tar de steg som behövs för att målsättningarna ska uppnås.

Han är ingen teflonyta som skuffar tillbaka det man skuffar på honom― Mats Lagerstam (SDP)

I stadsdirektörsavtalet står det bland annat att stadsdirektören ska stärka stadens ekonomi genom att verkställa olika effektiveringsåtgärder, effektivera stadens interna förvaltningsstruktur och interna processer och bevaka stadens intressen i bland annat vårdreformen.

Tar åt sig respons

Mats Lagerstam karaktäriserar Lundqvist som samarbetsvillig under diskussionerna.

- Vi har då lyft fram vissa saker och han har uppfattat det på ett positivt sätt. Han har också själv insett att han kunnat agera annorlunda i vissa situationer.

Det är bara att kämpa på och lära sig mera― Stadskamrer Thomas Karlsson

Lundqvist kan alltså ta åt sig respons och förändra sig.

- Han är ingen teflonyta som skuffar tillbaka det man skuffar på honom, säger Lagerstam.

Förbättringar bakom stängda dörrar

Vad skulle Ragnar Lundqvist då kunna förbättra, både med tanke på sin personlighet och sitt arbete?

Det vill ingen svara på. Det är sådant man tar upp på mål- och utvärderingsdiskussionerna.

Ett kontor.
Stadsdirektören jobbar i en gammal omgivning innan flytten sker till Ekåsenområdet. Ett kontor. Bild: Petra Thilman / Yle Raseborg,Ekenäs,stadshus,kontor,raseborgs stadsdirektörs rum

Stadskamrer Thomas Karlsson säger i alla fall så här om eventuella förbättringar:

- Det vill jag inte bedöma, men det handlar naturligtvis om att förkovra sig i kommunens frågor. Det är bara att kämpa på och lära sig mera.