Hoppa till huvudinnehåll

Vården kommer kosta mer i Hangö i nästa år - trots försök till nedskärningar

Två händer håller i sjukhsets sänggavel.
Inom äldreomsorgen har man anställt mera personal för att minska på kostnaderna för vård på anstalter. Men satsningen syns ännu inte som lägre kostnader. Två händer håller i sjukhsets sänggavel. Bild: YLE / Marcus Rosenlund Äldreomsorg,åldringar,Åldrande och åldringar

Bland annat äldreomsorgen, hälsovården och socialservicen i Hangö klarar inte av de krav på nedskärningar som har satts på sektorn. Budgeten för nästa år ser ut att bli högre än planerat.

Liksom många andra kommuner kämpar Hangö stad med att hålla ekonomin i balans.

Inför nästa år har stadsstyrelsen uppmanat alla sektorer i staden att se till att inte använda mera pengar i nästa år än i år. Resultatet måste vara positivt.

Men inom grundtryggheten skickar man i det här skedet in ett budgetförslag som ligger långt från målsättningen om kostnadsminskningar.

Alla kostnader kan inte påverkas

Grundtrygghetsnämnden konstaterar att redan löneförhöjningar och indexförhöjningar av köptjänster höjer budgeten för nästa år med flera hundratusen euro.

Mycket av den service som finns är lagstadgad och det finns inte möjlighet att skära ner, konstaterar nämnden.

Finlands lag
Lagen kräver att kommunen ordnar en hel del service, men all service är inte obligatorisk. Finlands lag Bild: Yle förordningar

För att kunna minska utgifterna på allvar krävs strukturella omändringar i verksamheten. Det betyder att det finns service man kunde minska på.

Det finns också service som inte är lagstadgad och som man kunde dra in.

Men för att genomföra de här förändringarna krävs politiska beslut om linjedragningar.

Utgifterna inom äldreomsorgen ökar mest

Inom äldreomsorgen har man i år inrättat tre nya befattningar för närvårdare. Det innebär en ny kostnad på 130 000 euro per år.

Staden köper läkartjänster för äldre för nästan en halv miljon euro per år och det är den största enskilda orsaken till att kostnaderna inom äldreomsorgen har stigit.

Hangö har haft som mål att minska kostnaderna för serviceboende genom satsningar på hemvården och närståendevården, men det har ännu inte burit frukt.

Köptjänster när det råder brist på personal

Det är svårt att få behörig personal till jobben inom det som kallas för social service.

Det betyder att man måste ta till köptjänster, som är dyrt.

Enligt lagen är staden tvungen att sysselsätta långtidsarbetslösa inom en viss tid. Om man inte gör det måste staden betala höga straffavgifter.

Fyra ritade skiftnycklar som i en ändan har en hand och som alla håller i varandra så det bildas en kvadrat.
Det är inte helt lätt att sysselsätta personer som har varit arbetslösa länge. Fyra ritade skiftnycklar som i en ändan har en hand och som alla håller i varandra så det bildas en kvadrat. Bild: Mostphotos samarbete,arbete,sysselsättning (tillstånd),arbetslöshet,arbetsliv

Grundtrygghetsnämnden räknar med att kostnaderna för långtidsarbetslösa kommer att överstiga 700 000 euro eftersom alla personer inte kommer att kunna sysselsättas.

Placerade barn dyrt

Hangö stad har försökt minska på kostnaderna för barn som måste placeras utanför sina hem.

Nämnden konstaterar ändå att det är svårt att få ner kostnaderna.

En orsak till det är att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gjort förändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det betyder att staden har blivit tvungen att öka antalet dyra tidsbundna placeringar av barn med psykiska problem.

Ett barn med en teddybjörn i famnen.
Det kostar att placera barn som inte kan bo hemma. Ett barn med en teddybjörn i famnen. familjer,barndom,våld,ungdom (skede),barnskydd,depression

För att försöka få ner kostnaderna för köptjänster inom socialvården har staden anställt en stödperson för klienter inom missbrukarvården och inom vården för personer med psykiatriska problem.

Hittills ser den här satsningen lovande ut.

Sjukhusvården blir dyr

Vården vid hälsovårdscentralen har hållit sig inom ramen och har till och med underskridit årets budget.

Däremot ser sjukhusvården ut att bli dyrare än beräknat.

olika läkarföremål på ett bord
Också Hangö kämpar med höga kostnader för vården på sjukhus. olika läkarföremål på ett bord Bild: Juha Kivioja / Yle läkare,hälso- och sjukvård,social- och hälsovårdsreformen (sote),hälsocentraler,sjukhus

Vid bäddavdelningen måste man i nästa år beakta kostnaderna för läkartjänsterna.

Grundtrygghetsnämnden i Hangö skickar nu alltså vidare sitt budgetförslag till stadsstyrelsen.

Styrelsen får ta sig en funderare på hur man ser på nämndens förslag som är betydligt dyrare än vad som hade önskats.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland