Hoppa till huvudinnehåll

Axel Meierjohann vet hur nya drogmönster snabbt upptäcks i avloppsvattnet – ”Amfetaminer var väldigt populära i Finland, kokain i södra och västra Europa”

Axel Meierjohann, klädd i en vit labbrock i ett laboratorium.
Axel Meierjohann Axel Meierjohann, klädd i en vit labbrock i ett laboratorium. Bild: Linus Hoffman / Yle forskare,Åbo Akademi,axel meierjohann

- Med en ny analysmetod kunde riktigt små halter av antibiotika, narkotika och miljögifter i miljön hittas, och myndigheterna kunde snabbt vidta åtgärder för att stoppa problemen.

Det säger Axel Meierjohann, som i sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi har använt vätskekromatografi kopplad till masspektrometri för att undersöka olika miljöfrågor.

Han visar att LC-MS/MS-analysmetoden lämpar sig bra för att analysera väldigt små mängder kemikalier i miljön.

- Jag har undersökt allt från vatten, sediment, avföring, myggor och till och med fladdermushår, berättar Meierjohann.

Meierjohann har undersökt läkemedelsrester i miljön, narkotika i avloppsvatten och miljögiftet TBT hos myggor.

En man röker metamfetamin i Yangon, Myanmar.
En man röker metamfetamin i Yangon, Myanmar. Bild: EPA/NYEIN CHAN NAING yangon

Antibiotikacocktail i älven

För att hitta spår av läkemedel utvecklade Meierjohann en metod för att hitta 17 olika antibiotika i vatten på ett snabbt och enkelt sätt.

Vattnet som undersöktes kom från en enda källa, från ett reningsverk i Rakkolanjoki i Villmanstrand.

Resultaten kan användas för att se om det finns antibiotikaresistens och antibiotikarester i vattnet, exempelvis nära reningsverk.

"Amfetaminer väldigt populära i Finland"

Då det gällde att analysera narkotikarester i avloppsvatten, så deltog man i en större europeisk undersökning. Där analyserades vattenprover från Åbo och Helsingfors, och fastän halterna var väldigt låga så gick det att hitta konsumtionsmönster.

Nya reningsverket i Åbo
Vattnet i Åbo reningsverk analyserades grundligt. Nya reningsverket i Åbo Bild: YLE/Nora Engström reningsverket i kakola,Åbo

- Amfetaminer var väldigt populära i Finland, Norden och östra Europa, medan kokain var väldigt vanligt i södra och västra Europa.

Också den här analysmetoden är snabb och enkel, så den kunde användas för att snabbt upptäcka någon ny drog eller om något större parti droger har kommit in på marknaden.

- Det är en ganska ny metod, men med ett bra system kan man på 24 timmar veta om en trend ändrar eller om någon ny rutt har öppnats, och då kan man täppa till hålet.

Under ett av de undersökta åren hade man exempelvis en tydlig topp av metamfetamin i avloppsvattnet såväl i Åbo som i Helsingfors.

- Det kan bero på att metamfetamin och amfetamin är väldigt lika för användaren. Det som är enklast att få tag i, det används över en viss tid.

Miljögifter överförs från vattendjur till landdjur

Det tredje området där Meierjohanns analysmetod har använts är för att mäta TBT-halten i sediment.

Rödmålat båtbotten i aktern.
Rödmålat båtbotten i aktern.

Man vet att TBT från båtars bottenfärger finns i bottensedimentet och i vattendjur i farleder i Erstan, och nu kunde man visa att TBT via vassområden överfördes till mygglarver, till myggor och landdjur.

Snabb och enkel metod kunde användas mer

Analysmetoden är inte ny. Forskarna Koichi Tanaka och John Fenn fick 2002 Nobelpriset i kemi för upptäckten.

Meierjohann visar ändå hur stor användning metoden kunde ha, och han hoppas att universiteten mera skulle använda LC-MS/MS-metoden, på samma vis som inom industrin och miljövården där den redan är väletablerad.

Som ett exempel på hur effektiv metoden är nämner Meierjohann koncentrationerna av narkotika i avloppsvatten.

- Vi pratar om några nanogram per liter. För att få en dos amfetamin skulle du behöva dricka en miljon liter vatten.

Axel Meierjohanns doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 7.9.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter Application of LC-MS/MS for environmental analysis.

Läs också