Hoppa till huvudinnehåll

Socialjouren i Västnyland uppfyller inte lagens krav - nu ska den flytta till Esbo

kuvituskuva jossa nuori ihminen ja synkkä taivas
Det ska vara möjligt att kontakta socialjouren när som helst. kuvituskuva jossa nuori ihminen ja synkkä taivas ångest,depression

Västnylänningarna får bättre service om socialjouren flyttar till Esbo. Samtidigt ökar också kostnaderna för kommunerna.

Meningen är att Esbos social- och krisjour ska börja producera socialjourstjänster för hela Västnyland från och med början av år 2019.

Socialjouren utanför tjänstetid har hittills ordnats som ett regionalt samarbete mellan Hangö, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Ingå, Vichtis och Högfors.

Alla har rätt att kontakta jouren när som helst

Enligt socialvårdslagen ska socialjouren vara en så kallad lågtröskelservice. Det innebär att alla borde ha möjlighet att kontakta jouren direkt dygnet runt.

Men det har varit mycket utmanande att ordna den så som lagen kräver. I den västnyländska regionala socialjouren kommer arbetsuppgifterna främst via nödcentralen, polisen eller akutvården.

Det kan till exempel vara polisen som kontaktar socialjouren då de hittar minderåriga barn med berusade vuxna.

Det kan också vara sjukhuspersonal som kontaktar jouren då någon ska hemförlovas men inte har pengar till skjuts och mediciner.

Svårt att rekrytera socialarbetare

Socialjourens arbetsuppgifter kommer sporadiskt och de är ofta mycket svåra och förutsätter pararbete. Men eftersom enheten är liten finns det inte möjlighet till den typen av arbete.

I Sjundeå har personalen vid kommunens socialservice hittills skött socialjouren under tjänstetid genom ett ambulerande system.

Det betyder att en person har tagit emot samtal med en myndighetstelefon vid sidan av övriga uppgifter.

Utanför tjänstetid är det fyra socialarbetare som har skött den västnyländska socialjouren. Fram till klockan 23 är de stationerade på Lojo sjukhus och efter det har de haft jour hemma.

På årsbasis har det kommit under 20 statistikförda socialjourssamtal som berör Sjundeå. Antalet gäller samtal både under och utanför tjänstetid.

Det har överlag varit mycket svårt att rekrytera socialarbetare till jouren.

Tjänsterna flyttar med

För att den nivån som förutsätts i social- och hälsovårdslagen ska uppfyllas borde det finnas betydligt mera resurser för den regionala socialjouren i Västnyland.

Därför är det meningen att Esbo social- och krisjour från och med början av år 2019 producerar socialjourstjänster för hela Västnyland.

Det betyder att de fyra socialarbetartjänsterna flyttar och blir en del av Esbo social- och krisjour.

- Det här systemet ger bättre kvalitets service åt alla, säger Karin Heerman som är socialservicechef i Sjundeå.

Hon säger också att avtalet med Esbo stad förutsätter att man ska få service på svenska då man ringer till Esbo social- och krisjour.

Esbo social- och krisjour jobbar i tre skift och sköter också Kyrkslätt och Grankulla. Då den västnyländska socialjouren flyttar dit kommer Esbo social- och krisjour att betjäna närmare en halv miljon kommuninvånare.

Dyrare och bättre

Det kommer att bli dyrare för de västnyländska kommunerna då Esbo social- och krisjour tar över verksamheten.

År 2017 uppgick socialjourens kostnader för Sjundeås del till drygt 17 000 euro och för Ingås del närmare 15 400 euro.

Enligt beräkningar blir kostnaderna år 2019 för socialjouren närmare 32 000 euro för Sjundeås del och närmare 30 000 euro för Ingås del.

Socialjourskostnaderna skulle i vilket fall som helst öka i Västnyland eftersom verksamheten för tillfället inte uppfyller de krav som finns i socialvårdslagen.

Samtidigt får invånarna en bättre socialjourstjänst än tidigare, påpekar Karin Heerman.

Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå sade på onsdagen (5.9) ja till att socialjouren överförs till Esbo stad. Frågan går vidare till Sjundeå kommunstyrelse.

Tanken är att alla de västnyländska kommunerna ska göra sina principbeslut om flytten inom september månad.

Artikeln har uppdaterats 7.9 klockan 15:30 med kommentarer av socialservicechef Karin Heerman och bland annat med en förklaring vad socialjouren gör.