Hoppa till huvudinnehåll

Terrorism och förebyggande arbete eller polishundförare? Taggade unga studerar till polis för att "göra skillnad"

Tommy Tolppanen och Ellinor Johansson tränar körning med polisbil.
Det kräver mycket övning att köra polisbil, vet Ellinor Johansson från Pedersöre och Tommy Tolppanen från Hangö. Tommy Tolppanen och Ellinor Johansson tränar körning med polisbil. Bild: Yle/Anna Savonius polisfordon,Polisyrkeshögskolan,ellinor johansson

Under hösten kommer närmare 70 studerande att studera på svenska vid polisutbildningen i Tammerfors, säger ansvariga utbildaren Kjell Nylund, som gläds över att läget för polisen i Svenskfinland ser ljusare ut än på länge. Nytt rekord dessutom, inflikar han.

Det hörs mycket svenska i korridorerna på polisyrkeshögskolan i Tammerfors just nu. Via två olika ansökningsperioder har man lyckats rekrytera 26 nya studerande från hela Svenskfinland.

- Otroligt, kommenterar Kjell Nylund, vi är bara fyra fastanställda plus tre visstidsanställda och har händerna fulla nu. Historiskt, tillägger han.

Polisbil på övningsbana i Tammerfors.
Det blir inte många centimeter mellan körhindren på banan när de blivande poliserna övar sig i att hantera polisbilen. Polisbil på övningsbana i Tammerfors. Bild: Yle/Anna Savonius polisfordon,Körbana

De stora nyheterna - om att en del av landets högsta polisledning står åtalad - är inte något de nya studerandena vill diskutera.

- Vi fokuserar på studierna nu, säger Tommy Tolppanen från Hangö. Var och en följer självfallet med vad som händer men vi har händerna fulla med vår utbildning.

Inte heller Ellinor Johansson från Pedersöre vill kommentera åtalen.

- Jag har inte tillräcklig kunskap om ämnet och det har inte kommit på tal så mycket i klassen, säger hon.

Vardagen handlar om centimeter på körbanan, för de studerande måste hantera polisbilen väl.

- Det är inte många centimeter utrymme mellan de fyra konerna, säger Tommy och håller låg hastighet, särskilt när han backar genom banan. Jo, det är fråga om slalom både framåt och bakåt, bekräftar han.

Avstånd innebär också utmaningar.

- Vi ska backa in mot en vägg och stanna 50 cm ifrån. Ifall bilen tar i väggen blir man genast underkänd.

Ellinor har andra utmaningar.

- Fickparkeringen är svår för mig, jag har inte behövt träna den så mycket tidigare.

Båda tränar körandet så ofta de kan. Körprovet är inte lätt och då kommer också högre hastighet med i bilden.

Det finns 100 fordon på polisyrkeshögskolan och övningsbanorna ligger i anslutning till skolan.

Skjutbanor, brottningshallar, radiotrafik

Ellinor och Tommy är ivriga över de många valmöjligheterna polisutbildningen erbjuder.

- Jag är intresserad av brottsutredning och förebyggande arbete med unga. Också terrorism intresserar här, säger Tommy, och tillägger att hans intressen kan ändras under utbildningens gång.

Han har alltid önskat sig ett viktigt arbete. Människor fascinerar honom och som polis kommer man nära folk.

- Jag är en lugn typ och tror att det är viktigt att behandla alla med samma respekt. Det här är viktigt när samhället förändras.

God talförmåga har stor betydelse - och social kompetens.

Polisskolan erbjuder många möjligheter för de studerande. För den tekniskt intresserade erbjuder nätet många utmaningar. På alla poster är däremot den fysiska konditionen viktig.

Polisstuderande övar maktmedel i sal.
Polisstuderande simulerar olika kontrollsituationer, här med kniv. Polisstuderande övar maktmedel i sal. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,brottning,kontroll,maktbruk
Fysisk träning vid polisyrkeshögskolan.
Fysiska övningar på Polisyrkeshögskolan. Fysisk träning vid polisyrkeshögskolan. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,kontroll,övning
Träning vid polisyrkeshögskolan.
Styrkelyft vid Polisyrkeshögskolan. Träning vid polisyrkeshögskolan. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,styrkelyft

I brottningshallen tränar man tre och tre och simulerar olika kontrollsituationer, till exempel att avväpna en person med kniv. Män och kvinnor arbetar sida vid sida. Bland höstens nya studerande finns det nästan lika många kvinnor som män vid polisskolan.

Många av dem som vill bli polis är aktiva idrottare på olika områden.

- Jag är intresserad av att arbeta med något som involverar djur, kanske polishundförare eller ridande polis, säger Ellinor. Hon har en djurskötarutbildning i fickan från tidigare.

- Men jag vill också göra skillnad, betonar hon. Jag vill jobba nära människor och jag är beredd att ta ansvar.

Ellinor Johansson studerar första året vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors.
Ellinor Johansson, första årets studerande med djurskötarexamen som grund. Ellinor Johansson studerar första året vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Bild: Yle/Anna Savonius studerande,Polisyrkeshögskolan,ellinor johansson

För henne känns det utmanande att sitta länge vid datorn.

- Jag är en praktisk människa. Fast stress är jag van vid i och med att jag tävlat med djur. Jag tror också att man kan träna upp förmågan att tåla stress.

Vi kommer att få träna stressiga situationer inom polisutbildningen

Ellinor och Tommy kommenterar stress inom polisyrket med anledning av Svenska Yles artikel med Björnligans tidigare medlem Harri Gustafsson.

- Det kan finnas fall där poliser är så stressade eller panikslagna som gör att fast de till exempel ser att en person håller i en telefon så uppfattar de det som ett vapen, säger Gustafsson.

Enligt honom kan man träna upp både bland annat stresstålighet och hur man reglerar känslor eller sina reaktioner vid pressade situationer.

Tommy Tolppanen säger att han inte har upplevt panikartad stress tidigare.

- Jag är en lugn typ som inte stressar i onödan. Jag tror att vi kommer att lära oss mycket om stresshantering här, det är något man kan träna upp också.

Tommy Tolppanen är hemma från Hangö.
Tommy Tolppanen kommer från Hangö. Tommy Tolppanen är hemma från Hangö. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,studerande,tommy tolppanen

Tommy säger att stämningen på årskursen är god - allt känns roligt just nu och motivationen är hög för alla. Andan är god.

För egen del tror han att juridiken kan bli utmanande, det är mycket man som polis måste känna till gällande lagstiftningen.

Tudelad rekrytering gav resultat― ansvariga utbildare, överkommissarie Kjell Nylund

Ansvariga utbildaren Kjell Nylund följer med sina adepters framfart på körbanan med glimten i ögat.

- Tids nog lär de sig, säger han. Fast kraven är höga, man måste kunna hantera sitt fordon på jobbet som polis.

Han är nöjd över att rekryteringen lyckades i år, fast det såg illa ut i januari. Antalet studerande räckte inte till och då valde man att köra en ansökningsrunda till inför hösten. Summan blev 26 svenskspråkiga nya studerande.

- Vi har jobbat mycket inom rekryteringen, vi har fått fram informationen om utbildningen till medborgarna och nått de unga. Jag är både stolt och nöjd över resultatet, säger han.

Kjell Nylund är ansvarig utbildare på svenska vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors.
Kjell Nylund är ansvarig polisutbildare på svenska. Kjell Nylund är ansvarig utbildare på svenska vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,Tammerfors,kjell nylund

På frågan om det kommer att finnas jobb åt dem alla i framtiden svarar han diplomatiskt:

- Det har jag inte makt över, det beslutar Polisstyrelsen. Det finns ändå ingen oro i sikte. Det ser bra ut.

Polisyrket är ett konjunkturkänsligt yrke. Säkerhetsläget i Finland och runtom i världen och också ekonomin, även globalt, påverkar hur Finland mår och hur resurserna dimensioneras för säkerheten.

- Årets rekrytering gynnar hela landet, eftersom våra studerande är tvåspråkiga. Vi tryggar en framtid för medborgarna för årtionden framöver, säger Nylund. Årets studerande har god spridning i hela Svenskfinland.

Antalet poliser i Finland per tusen invånare är lägst i Europa― överkommissarie Stephan Sundqvist

Trots att läget i Svenskfinland ser ljust ut gällande tillgången till svenskspråkiga poliser är läget annorlunda i internationell jämförelse.

I en intervju för en tid sedan med överkommissarie Stephan Sundqvist i radioprogrammet Slaget efter tolv sade han att antalet poliser i Finland per tusen invånare är lägst i hela Europa.

- Vi kompenserar det här med att skola mångsidigare poliser som klarar av så gott som alla uppgifter.

Samtidigt såg arbetsläget för finländska poliser inte ljust ut för en tid sedan. Den frågan kommenterar ansvariga utbildaren Kjell Nylund så här:

- Nog är det konjunktursvängarna som påverkar. Samt säkerhetsläget i Finland och världen. Terrorhotet inverkar - men också Finlands ekonomi som drar bra nu. Det här påverkar mängden pengar som beviljas till Inrikesministeriet. Det påverkar i sin tur Polisstyrelsens beslut om var tjänster ska besättas och hur många tjänster det blir fråga om.

Kjell Nylund tillsammans med Ellinor Johansson och Tommy Tolppanen.
Ansvariga utbildaren Kjell Nylund tillsammans med sina adepter. Kjell Nylund tillsammans med Ellinor Johansson och Tommy Tolppanen. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,studerande,polisfordon,kjell nylund

Nylund är också medveten om den diskussion kring stress och panik som uppstod i samband med att den svenska polisen sköt ihjäl en 20-årig man med Downs syndrom - och lekpistol i handen.

- Vi försöker rusta de studerande att hantera stressiga situationer genom hela den treåriga polisutbildningen, kommenterar Nylund försiktigt. I de obligatoriska ämnena ingår övningar då de studerande tvingas ta beslut i stressiga situationer eller stressiga miljöer.

Nylund säger att man kan öva upp ett beteende här. Grundförutsättningarna för det här måste ju finnas.

- Det ser vi till i våra urvalstest. De som kommer in till Polisyrkeshögskolan bör ha förutsättningar att klara av stressiga situationer. Det förutsätter att man är i balans med sig själv, att man har goda sociala färdigheter, klarar sig bra i test och intervjuer.

Vi måste bereda oss för det som sker i framtiden
Skyltar som påminner och service och kompetens inom polisyrket.
Några ledord för blivande poliser. Skyltar som påminner och service och kompetens inom polisyrket. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,Slogan,service,kompetens

Nylund berättar vidare att läroplanerna uppdateras ständigt enligt det som sker i samhället.

- Polisutbildningen ska spegla samhället och det som sker här. Vi utbildar ju morgondagens poliser och försöker förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Den här processen pågår hela tiden, det gäller att vara beredd för framtiden - nu.

Högsta polisledningen åtalad: En märklig situation

Nylund kommenterar i försiktiga ordalag de pågående rättsprocesserna mot medlemmar i den högsta polisledningen.

- Vi har ämnen som tangerar problematiken i utbildningen. Etik och moral i polisens arbete. Kriminologin tangerar också temat.

De nya studerandena har inte hunnit så här långt i sin utbildning ännu.

- Vi är också försiktiga - mitt under pågående förundersökning - att lägga fram och använda det i utbildningssyfte. Det kan också ha negativ effekt. Ingen är dömd, de är fortfarande misstänkta.

- Vi väntar nog lite och ser tiden an.

Han förklarar vidare att poliser ju utbildas till att bli samhällets beskyddare.

Ni blundar således inte för det som sker - men ni går inte heller rakt på sak här?

- Vi vill ha fakta innan vi gör någonting. I något skede är processen klar och då vet vi hur det gick. Vi skyndar långsamt.

Ingen kan undgå att läsa om fallet Aarnio i dag. Han erbjuder också er en möjlighet att diskutera etik och moral i polisyrket, gränsdragningar mellan rätt och fel, en kontaktyta där polisen ständigt rör sig. Hur tacklar ni utbildare det här?

- Även vi är människor som jobbar här, vi läser dagstidningar och följer med nyhetsflödet. Samtidigt tar vi allt med en nypa salt. Allt som skrivs stämmer inte.

- Visst diskuterar vi, bland personalen och studerande, det känner vi nog till. I de olika ämnena tangerar vi nog rätt och fel och samhällets uppbyggnad, summerar Nylund diplomatiskt.

Skylt påbiblioteket. Här finns böcker som berör terrorism.
Blivande poliser har diger kurslitteratur om bland annat terrorism. Skylt påbiblioteket. Här finns böcker som berör terrorism. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,litteratur,terrorism,Sabotage
Diger kurslitteratur för polisstuderande, här om krishantering.
Polisernas kurslitteratur. Diger kurslitteratur för polisstuderande, här om krishantering. Bild: Yle/Anna Savonius etik,kriser,yrkesetik

Polisen hör till de få instanser i samhället som får använda maktmedel - vad innebär det här för utbildningen?

- Det innebär en hel del, vi är en av de få som fått rätt av lagstiftaren att göra det. Vi har ett stort ansvar här, samhället måste få den produkt som lagstiftaren vill ha.

Nylund säger att det finns en särskild kurs kring maktmedelsanvändning, lagar och förordningar och hur de tolkas.

- Vi måste göra det som är rätt. Nya poliser måste förstå vad tjänsteansvar innebär när de börjar jobba.

Hurudan är tröskeln att använda våld eller maktmedel i Finland i dag?

- Den är hög - men finsk polis använder inte våld - utan maktmedel, som är en helt annan sak. Maktmedel används aldrig för sakens skull utan när situationen så kräver.

Vi har det yrke som medborgarna uppskattar mest― ansvariga utbildare, överkommissarie Kjell Nylund kommenterar förortspoliser

Nylund säger att finländsk polis använder maktmedel mer sällan än poliser annanstans och att det beror på lagstiftningen.

- Jämför vi med Sverige så finns maktmedel inte strukturerat i svensk lagstiftning eller utbildning på samma sätt som här i Finland. I Sverige kör man mera med nödvärn. Det gör vi inte i Finland.

- Kunden avgör vilket maktmedel polisen använder i Finland. Här finns en stor skillnad jämfört med Sverige.

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) föreslog förortspoliser för att förhindra en liknande utveckling i Finland som den som sker i de svenska förorterna. Vilka tankar väcker det här hos dig?

- Spontant sett låter det som en bra idé. Polisen ska vara närvarande där var medborgarna finns. Om det inger trygghetskänsla att kunna se och tala med oss så låter det vettigt.

Det där skriver jag absolut inte under― ansvariga utbildare, överkommissarie Kjell Nylund

Triggar polisen inte fram mera våld? Skulle det inte behövas fler socialarbetare eller ungdomsarbetare i förorterna i stället?

- Skulle vi tänka så - så skulle folk använda våld mot oss hela tiden, kontrar Nylund. Så här är det ju inte. Vi innehar ju det yrke som medborgarna uppskattar mest av alla. Det där skriver jag absolut inte under.

- Där vi rör oss och är närvarande och pratar med folk, där bidrar vi mycket mer till förebyggande arbete och inger trygghetskänsla. I det avseendet har inrikesministern rätt.

Polisyrket har en mörkare sida
En minnestavla över de poliser som omkommit i tjänst. Tavlan finns i Tammerfors.
Minnesvägg över poliser som dödats i tjänst. En minnestavla över de poliser som omkommit i tjänst. Tavlan finns i Tammerfors. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,Tammerfors,Minnestavla,Dödad,Skador till polis i tjänsten
Minnestavlor över dem som senast dött i tjänst.
De här poliserna dog senast i tjänst. Minnestavlor över dem som senast dött i tjänst. Bild: Yle/Anna Savonius Polisyrkeshögskolan,Tammerfors,Dödad

Polisyrkeshögskolan i Tammerfors har långa anor. För hundra år sedan tog det bara några veckor att utbilda sig till polis - i dag tar det minst tre år. Jobbet är inte ofarligt.

- Minnesväggen vid skolan ger en inblick i att polisyrket kan vara farligt. De flesta dödsfallen skedde före och under efterkrigstiden, berättar Kjell Nylund. Några minnesplaketter har nyare datum.

- Polisyrket är både spännande och roligt men risker ingår ändå i jobbet, det är viktigt att minnas.

Läs mera:

Matilda Nyqvist ska bli polis: ”Viktigare än en hög lön är att ha ett meningsfullt jobb”

Matilda Nyqvist från Borgå inledde sina studier vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors för en månad sedan. Studierna vill hon kombinera med att tävla i crossfit.