Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringen innebär utmaningar för dyslektiker – smarta verktyg kan hjälpa

Man läser artikel på en pekplatta.
Man läser artikel på en pekplatta. Bild: STAFFAGE/kaboompics.com/CC0 License digitala medier

Vår gamla hjärna passar inte alltid ihop med det nya digitala samhället, men det finns redskap som kan kompensera för det, säger Sonja Haga-Erickson som leder ett projekt som ger datatekniskt stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter.

Digitaliseringen påstås ofta underlätta vardagen, men för en person med läs- och skrivsvårigheter kan det innebära fler utmaningar.

Sonja Haga-Erickson leder projektet Smarta verktyg – bättre resultat, som drivs av föreningen Datero i Vasa.

Hon säger att det ställs större krav på läs- och skrivfärdigheter hos vuxna idag än för 20 år sedan.

- Köpte man en tågbiljett förr gick man till disken och sa "God dag" och så behövde man bara svara frågor om vart man vill åka, och så vidare.

- Idag ska man klara av allt det där själv. Allt från att söka studiestöd, bostadsstöd, pension och uträtta bankärenden till att vara på sociala medier. Allt är på nätet.

Appar som läser upp texter

Enligt Haga-Erickson har fem till tio procent av befolkningen rena läs- och skrivsvårigheter.

- Tar man med läs- och skrivsvårigheter som en del av till exempel ADHD eller inlärningssvårigheter, har vi en ännu högre procent vuxna personer som har stora utmaningar att läsa och skriva.

Samtidigt som det digitaliserade samhället ställer större krav på oss har det också färdiga redskap för att kompensera för det.

Med projektet vill Datero hjälpa vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter, genom att hitta datatekniska lösningar som stöd för läsning och skrivning.

- Samtidigt som det digitaliserade samhället ställer större krav på oss har det också färdiga redskap för att kompensera för det. Men folk känner inte riktigt till dem än.

Det handlar om hur man kan använda till exempel sin telefon, pekplatta eller dator som stöd. Haga-Erickson ger exempel på appar till mobiltelefonen som kan läsa upp texter.

- Om jag har en artikel eller bok och tycker det är jobbigt att läsa kan jag fotografera det och så läser telefonen upp texten.

Två högar med böcker, i den främre högen är böckerna öppna.
Det finns appar och program som kan läsa upp texter för att underlätta för de med lässvårigheter. Två högar med böcker, i den främre högen är böckerna öppna. Bild: Mostphotos Böcker,book,books,Bok

"Har inget att göra med intellektet"

Ofta förknippar man kanske läs- och skrivsvårigheter med något som skapar utmaningar i skolan, men Haga-Erickson påpekar att det är något som följer med en person hela livet.

Hon säger att det bland annat kan leda till utmattning eftersom man måste jobba hårdare än andra.

- Man tenderar jobba dubbelt upp och gör kanske på fritiden sådant som andra klarar av snabbare på jobbet. Men om man får en text uppläst, så varför sätta tid på att traggla igenom kodningen ifall det inte behövs.

Med kodning menar Haga-Erickson det sätt vi tar in en text när vi läser den. Hon lyfter fram hur människans hjärna inte är anpassad till dagens samhälle.

- Hela skrivsystemet är väldigt nytt i förhållande till hur vår hjärna är skapad.

Googlar man kända dyslektiker är den första man får fram Albert Einstein.

Haga-Erickson är också noga med att påpeka att läs- och skrivsvårigheter inte har något att göra med intellektet och säger att vi pratar för lite om det.

- Det är ännu tabu. Man jämställer det med att man inte är den skarpaste kniven, men det handlar inte om det. Googlar man kända dyslektiker är den första man får fram Albert Einstein.

"Viktigt att skapa medvetenhet"

I projektet jobbar de nu främst med att informera och skapa medvetenhet, bland annat för anställda vid ungdomsstationer, TE-byrån, hälsovården och liknande platser.

Dateros personal ger också kostnadsfritt och utan remisser handledning i hur man kan använda smarta verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter.

Datero i Vasa har öppet hus på tisdagar kl. 14-18 ifall man vill få handledning. Mer info hittar du här.