Hoppa till huvudinnehåll

Nu får parkskogarna i Raseborg en skötselplan - Ekenäs är först ut

Lövträd i en parkskog.
Parkskogen på Åsen i Ekenäs. Här har det gallrats på en tio meters radie från gång- och cykelvägen. Lövträd i en parkskog. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,skog,parker,Grönområde,grönområden,grönområdesplanering,vård av grönområden,Åsen i Ekenäs

Det här sommarhalvåret har forstmästare Romi Rancken gått runt i ungefär 500 hektar skog i Ekenästrakten. Han gör en grundinventering av parkskogarna och närrekreationsskogarna.

Parkskogar ligger inne i städerna i anslutning till bostadskvarter och bebyggelse. Hit räknas till exempel Åsenområdet mellan Björknäsgatan och Raseborgsvägen i Ekenäs.

Närrekreationsområden finns i utkanten av städer eller tätorter som bland annat grönområdet i närheten av Dragsvik.

Naturskyddsområdet Ramsholmen eller Västerby friluftsområde är däremot inte närrekreationsskogar.

Ser på skogen, träden och växterna

Romi Rancken berättar att han går omkring, tittar och funderar och ser på hur området har utnyttjats eller utnyttjas. Tyngdpunkten ligger inte på siffror eller kubikmeter.

- Jag ser på skogen, träden, annan vegetation, hur gammalt det är, vilken skötselhistoria det har, hur man borde sköta det i framtiden för att det ska erbjuda samma tjänster som nu eller bli ännu bättre på att betjäna folks rekreationsbehov.

För att dokumentera parkskogarna och närrekreationsskogarna tar Rancken bilder när han går runt i skogarna.

En man står i en parkskog där det finns lövträd.
Romi Rancken är forstmästare och jobbar vid yrkeshögskolan Novia. En man står i en parkskog där det finns lövträd. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,skog,parker,Grönområde,grönområden,grönområdesplanering,vård av grönområden,forstmästare,rancken romi

Resultatet ska utmynna i en skötselplan för parkskogarna och närrekreationsskogarna i Raseborg.

Ekonomiskogarna har i många år haft en skogsbruksplan. Parkskogarna och närrekreationsskogarna har däremot inte haft någon enhetlig plan.

Nu fattar skogsbruksingenjören beslut

Romi Rancken jobbar vid yrkeshögskolan Novia. Han gör upp de här planerna i tätt samarbete med Raseborgs stads skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Nu är det i princip Jansson som ensam fattar beslut om hur parkskogarna sköts, berättar Romi Rancken.

- Det är många saker att beakta men han har inte haft stöd av en sådan här plan som har fastställts på någon nivå utan han har varit tvungen att fatta beslut från gång till gång när det gäller de här sakerna.

Lövträd i en parkskog.
Invånarna får berätta hur de vill att närskogarna ska skötas. Lövträd i en parkskog. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,skog,parker,Grönområde,grönområden,grönområdesplanering,vård av grönområden,Åsen i Ekenäs

Det handlar om att ta i beaktande säkerhet, träd eller grenar som hänger över cykelleder eller motsvarande.

Också skogs- och miljöstuderande vid Novia ska involveras i inventeringsarbetet inom ramen för sina studier nu under hösten.

De kommer under några dagar att jobba med några utvalda platser i skogen inom ramen för en kurs i landskapsvård.

Invånarna får vara delaktiga

Raseborgarna ska också få säga sitt om planerna via en kartenkät på webben i slutet av det här året.

- Vi har tänkt lägga ut den preliminära planen på en ny webbplattform med en karta där vi lägger in de olika områdena. Genom att klicka på ett område kan man se vad som är föreslaget och sedan också ge kommentarer.

Efter att invånarna har haft möjlighet att kommentera planerna ska de politiska beslutsfattarna ta ställning till skötselplanen. Planen kommer antagligen upp i tekniska nämnden under vintern.

Efter att planen för Ekenäsområdet är klar är tanken att Rancken ska göra en liknande inventering i Karis och Pojo.

Där finns också ungefär 500 hektar parkskog och närrekreationsskog som Romi Rancken ska inventera nästa år.

Läs också