Hoppa till huvudinnehåll

Hobbyodlarna lever i ovisshet – ännu oklart vem som ska ta över verksamheten på odlingslotterna i Esbo

Odlingslott.
Intresset för att ta över det administrativa jobbet med odlingslotter har varit svagt i Esbo. Odlingslott. Bild: Yle / Hanna Othman Villa Anneberg,parcellodling,trädgårdar,trädgårdsodling,växter,odlingslott

Esbo stad vill spara pengar genom att avstå från sina 1 164 odlingslotter, men väldigt få har anmält sig som frivilliga att ta över ansvaret för dem. Odlarna vet inte om de kan lämna kvar mångåriga växter på lotterna över vintern.

Det har varit en torr och krävande sommar på odlingslotterna i sommar. Det har krävts mycket vatten och många timmar av fysiskt arbete för att hålla växterna vid liv.

Men nu är tiden då man får belöning för allt jobb. Potatisar och morötter stiger ur jorden, solrosorna lyser granna och pumporna håller ännu på och växer till sig.

Men en skugga av osäkerhet har hela sommaren legat över odlingslotterna i Esbo. Lönar det sig att sätta pengar på att köpa nya blomlådor till lotten? Hur ska man göra med krusbärsbusken? Får jag fortsätta odla här nästa sommar?

I våras meddelade plötsligt Esbo stad att de letar efter föreningar och företag som kan tänka sig ta över skötseln och uthyrningen av odlingslotterna. Staden meddelade att man säger upp alla hyreskontrakt på lotterna från och med årsskiftet.

Ett trädgårdsland.
Ett trädgårdsland. Bild: Yle / Hanna Othman Villa Anneberg,parcellodling,trädgårdar,trädgårdsodling,växter

Beskedet väckte oro och förvirring, och då staden i juni arrangerade ett möte för att berätta mera fick man bära in fler stolar då kring etthundra personer dök upp. Mötet höll på i nästan tre timmar, men många kände ändå att de inte hade fått svar på sina frågor.

Orsaken till att Esbo stad inte längre vill sköta kolonilotterna är ekonomisk. Skötseln kostar staden 150 000 euro i året och de har en arbetstagare som jobbar heltid med skötseln och en annan som jobbar deltid.

Hyran på 48 euro per kolonilott ger staden endast 56 000 euro i intäkter årligen.

- Tanken är att föreningar på ett effektivare sätt än staden skulle kunna sköta odlingslotterna och överlag ha en bättre överblick över samlevnaden på området. Esbo är en av få kommuner som fortfarande sköter om uthyrningen av odlingslotterna, säger Kati Tuura som är chef för naturvårdsenheten.

Teckning över odlingslotterna i Anneberg i Helsingfors.
Exempelvis i Helsingfors och Vanda har det redan i flera år varit föreningar som styrt över odlingslotterna. En av dem är Nyttoväxtföreningen som har lotter i Anneberg. Teckning över odlingslotterna i Anneberg i Helsingfors. Bild: Yle / Hanna Othman Villa Anneberg,parcellodling,trädgårdar,trädgårdsodling,växter,odlingslott

Beslutet om odlingslotternas öde fattades i tekniska nämnden redan i november i fjol, men ordet spred sig inte till odlarna förrän i juni. Marjaana Siivola representerar De gröna i nämnden och tycker staden misslyckats med informeringen kring förändringen.

- Jag har blivit kontaktad av många invånare och har själv skickat vidare frågor till tjänstemännen. Det har varit glest med svar, säger Siivola.

Hon tycker att man borde ha haft en klarare bild av vilken sorts föreningar som verksamheten passar för, vad som blir deras ansvar och plikt. Hon saknade också någon sorts kostnadskalkyl så att de som möjligtvis var intresserade genast kunde börja fundera om de klarar av ansvaret.

Skördetiden är snart över

Marjaana Siivonen tycker att det är extra olyckligt att situationen fortfarande är olöst trots att skördetiden närmar sig sitt slut.

- Odlarna vill veta vad som händer nästa år. Det senaste de hört är att deras hyreskontrakt går ut vid årsskiftet. De undrar om de kan lämna bärbusken och andra mångåriga växter på sina platser.

En vattenslang på en kolonilott.
En vattenslang på en kolonilott. Bild: Yle / Hanna Othman parcellodling,bevattningsanläggningar,Villa Anneberg

Hittills har endast en förening och en företagare anmält intresse för att ta över delar av verksamheten. Deras intresse sträcker sig inte till alla stadens 14 odlingslotter utan bara en del av dem.

Kati Tuura vid naturvårdsenheten säger att hon är förvånad över det svaga intresset.

- Jag trodde att fler skulle hoppa på möjligheten. Kanske det helt enkelt tar en längre tid för människor att vänja sig vid tanken, säger Tuura.

Oberoende om det hittas fler frivilliga aktörer som tar över ansvaret eller inte så kommer verksamheten att fortsätta på odlingslotterna också efter årsskiftet. Enligt Kati Tuura går ärendet tillbaka till tekniska nämnden.

- Nämnden får bestämma om vi förlänger ansökningstiden eller drar tillbaka beslutet. Det är ändå både stadens och tekniska nämndens vilja att verksamheten på odlingslotterna fortsätter, säger Tuura.

Odlarna ska informeras bättre

Enligt Tuura ska man från stadens sida under den närmaste tiden rätta en del missförstånd som uppstått och informera bättre om kostnader.

- Efter föregående möte fick vi en hel del respons om att folk vill veta mera exakta kostnader, som hur stor vattenförbrukningen varit och vad den kostat, och vad årshyran till staden skulle bli. Vi arrangerar ett nytt möte den 9 oktober, efter det vet vi mera.

Odlingslotter intill Villa Anneberg i Gammelstaden, Helsingfors.
Odlingslotterna är populära i Esbo. Det finns alltid en lång kö av frivilliga som vill hyra en egen lott. Odlingslotter intill Villa Anneberg i Gammelstaden, Helsingfors. Bild: Yle / Hanna Othman parcellodling,Helsingfors,Villa Anneberg,kolonilotter

Marjaana Siivonen från De Gröna bedyrar att tekniska nämndens mening aldrig var att vräka odlarna, det finns mångåriga planer skrivna för lotterna. Man ville bara ändra administreringen av dem.

- Många står nu på odlingslotten och funderar om man ska sätta pengar på att köpa gödsel och göra förbättringar på lotten om man inte får återvända nästa år.

Enligt Siivonen kommer nämnden att kräva att verksamheten får fortsätta tills man hittar ett vettigt sätt att gå vidare. Det betyder att odlingslotterna i så fall också måste tas i beaktande i budgetförslaget för år 2019.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen