Hoppa till huvudinnehåll

Anne Berner stöder snabba tågförbindelser - men nya finansiärer behövs

Tåg på Dickursby järnvägsstation
Tåg på Dickursby järnvägsstation Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen Dickursby järnvägsstation,Dickursby,järnvägstrafik,tåg,spårtrafik

Snabba tågresor på en timme mellan Helsingfors och Tammerfors och Helsingfors och Åbo behövs för att göra arbetskraften rörligare och för att uppnå klimatmålen, hävdar en utredning som beställts av flera städer och intresseorganisationer.

Enligt utredningen innebär de korta avstånden mellan de tre städerna en unik möjlighet för Finland att göra triangeln Helsingfors-Tammerfors-Åbo till ett attraktivt område där företagen lätt kan hitta kunnig arbetskraft och där invånarna kan lita på att de hittar arbete som motsvarar utbildningen.

En effektivare spårtrafik lockar enligt utredningen människor och företag till sig, vilket bidrar till att trafiken blir hållbarare ur klimatsynvinkel.

Nya finansieringsmodeller behövs

Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger att hon rätt långt stöder slutsatserna i utredningen.

Samtidigt påpekar Berner att järnvägsprojekten inte kan finansieras enbart med medel ur statsbudgeten. Snabba tågförbindelser till Åbo och Tammerfors skulle enligt Aamulehti kosta sammanlagt 2-3 miljarder euro.

Anne Berner
Kommunikationsminister Anne Berner. Anne Berner Bild: Yle/Pekka Palmgren Anne Berner,Trafikminister

De nya förbindelserna skulle enligt Berner kunna byggas med hjälp av projektföretag med staten som delägare. Hon säger att arbetspensionsföretagen är intresserade av att delta i infrastrukturprojekt.

Även kommuner skulle kunna delta i projekten. Det är enligt Berner viktigt att spårtrafiken mellan städerna skulle konkurrensutsättas.

I trafikutredningen föreslås att de snabba tågförbindelserna mellan städerna ska ingå i den tolvårsplan som är under beredning.

Utredningen har gjorts av konsultföretaget Ramboll och har beställts av Finlands Näringsliv EK, byggnadsindustribranschen, Fackcentralen FFC, planerings- och konsultbranschens branschorganisation SKOL samt städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors.