Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp vill storsatsa på idrotten i Karleby – ny fotbollsstadion år 2022

Centralplan i Karleby
Centralplan i Karleby. Centralplan i Karleby Bild: Nathalie Lindvall kpv

Arbetsgruppen har sagt sitt. Karleby ska satsa minst 25 miljoner euro på idrotten under de närmaste åren. Hybridarenan och fotbollsstadion ska stå klara om fyra år.

Planen för satsningarna på idrotten i Karleby är klar. Mellan 25 och 35 miljoner ska det kosta och staden får en hybridarena med både fotbollsstadion och en bollhall.

Arenan ska byggas i anslutning till idrottsgården som till största del rivs, endast den skyddade, bågformade fasaden mot stadskärnan blir kvar.

Idrottsgården
Idrottsgården i Karleby. Idrottsgården Bild: Nathalie Lindvall karleby idrottsgård

Planering under nästa år

Både simhallen och ishallen ska byggas ut och man planerar också en ny hall för inomhusträning. Hela projektet kommer att ta omkring 10 år att förverkliga.

Stadsfullmäktiges ordförande Bjarne Kallis (Saml) som också lett arbetsgruppen, säger att man bör reservera pengar för planering redan i nästa års budget.

- Vi bör reservera en större summa för planering nästa år så att hybridhallen kan stå färdig 2022, säger Kallis.

Kallis säger också att Karleby stad investerar omkring 20 miljoner euro per år, det senaste åren har den summan till största del tillfallit skolor och nu senast renovering av ämbetshuset. Nu är det idrottens tur.

Idrottsgården har gjort sitt

Den nuvarande Idrottsgården byggdes i medlet av 1960-talet och den har tjänat sin uppgift, säger Kallis.

Idrottsgården har dragits med bland annat inomhusluftsproblem. Man har satsat 150 000 euro under de senaste åren för att kunna ha den i bruk i ytterligare fem år.

- Därför satte vi 2022 som den nya hallens färdigställningsår. Då har de fem åren gått, säger Kallis.

Bjarne Kallis
Bjarne Kallis. Bjarne Kallis Bild: Nathalie Lindvall kokkola

Bra är viktigare än billigt

Ishallen som i dag har en arena ska få två till som främst lämpar sig för juniorernas träning i både ishockey och konståkning. Simhallen ska enligt planen få 50-metersbanor.

Kallis säger att satsningen kommer att sätta Karleby på kartan och han har gott hopp om att planerna förverkligas.

- Visst kan man bygga billigt, men det viktigaste är att bygga bra och det här kommer att lyfta stadens attraktionskraft och betjäna stadsborna, säger Kallis.

Det är nu närmast nämnderna och sedan stadsstyrelsen och fullmäktige som tar ställning till planen.

- Visst är det en enorm summa, men med tanke på att vi investerat 20 miljoner i året så kommer vi att klara av det, säger Kallis.

Den nuvarande fotbollsplanen kommer att omvandlas till centrala bostadstomter och försäljningen kommer att ge en hel del pengar säger Kallis.