Hoppa till huvudinnehåll

Google köper vindkraft från Närpes

Tre vindkraftverk står mot en röd kvällshimmel.
Vindkraftverk. Arkivbild. Tre vindkraftverk står mot en röd kvällshimmel. Bild: Mostphotos vindkraftverk,väderkvarnar,vindkraft,energi

Google har förbundit sig att köpa all den el som tre vindkraftsparker i de österbottniska landskapen producerar. En av dessa parker byggs i Närpes.

Elen ska användas till Googles servicecenter i Fredrikshamn.

Företaget har förbundit sig till att köpa all produktion under tio års tid från tre vindkraftsparker som ska byggas inom den närmaste framtiden. Det handlar om parker i Närpes, Storå och Kannus.

I och med Googles affär kommer byggandet av parkerna inte att behöva statligt stöd.

Marc Oman, som ansvarar för Googles energianskaffningar inom EU, berättar att avtalen gäller i tio år. På det sättet binder sig Google inte till för långa avtal när tekniken utvecklas.

18 kraftverk i Närpes

Vindkraftsaktörerna som slutit avtalet med Google är franska Neoen och tyskägda CPC Finland, wpd Finland och Prokon.

Parken i Närpes byggs på Hedet i Övermark och ska bestå av 18 kraftverk som tillsammans har en kapacitet på 81 megawatt. Projektet ägs till 80 procent av Neoen och till 20 procent av tyska Prokon.

Byggandet av parken ska enligt planerna börja i slutet av 2018. Produktionsklar förväntas den vara i slutet av 2019.

Vindparken i Storå ska bestå av 12 kraftverk och parken i Kannus av 14. Även dessa två parker ska vara produktionsklara under slutet av år 2019.

Ökar Finlands vindkraftskapacitet med nästan tio procent

De tre parkernas totala kapacitet landar på 190 megawatt. Det betyder att Finlands vindkraftskapacitet stiger med knappt tio procent från nuvarande 2000 megawatt.

Googles investering hänger ihop med deras mål att all den energi företaget använder ska komma från förnybara källor.

Enligt företaget nådde man detta mål redan i fjol. Man behöver dock mer el i och med att företaget fortsätter växa.

Texten har skrivits utgående från Google ostaa Suomesta kolmen tuulipuiston tuotannon 10 vuoden sopimuksella – Parjatuille tuille ei tarvetta och från Prokons pressmeddelande