Hoppa till huvudinnehåll

Ingen kommunalt ordnad avfallstransport i Vasaregionen

Gråhårig soparbetare rullar sopkärl till sopbilen för att tömmas.
Arkivbild: Avfallshantering Gråhårig soparbetare rullar sopkärl till sopbilen för att tömmas. Bild: Mostphotos sopbilar,Sopor,städning,arbete

Skall kommunen ordna avfallshantering eller är det fastighetsägarens ansvar att skriva avtal med en soptransportör? Den frågan har sysselsatt Vasaregionens avfallsnämnd i flera år men ett beslut har saknats.

Svaret kom på tisdagkväll när en enig avfallsnämnd beslöt att det skall förbli som det är, fastighetsägaren bestämmer vem som hämtar soporna.

Långkörare kan få ett avslut

Avfallshanteringschefen Camilla Enell-Öst ansåg i sin beredning att regionen borde övergå till kommunalt ordnad avfallstransport men blev nedröstad i nämnden.

Frågan har varit aktuell i flera år och den handlar närmast om laglighetsaspekter i avfallslagen.

Camilla Enell-Öst,  Vasa stads avfallshanteringschef
Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst Camilla Enell-Öst, Vasa stads avfallshanteringschef Bild: Yle/Malin Hulkki Vasa,camilla enell-öst

- Jag är inte övertygad om att alla krav i lagen uppfylls med det här beslutet, jag lämnade in en avvikande åsikt till protokollet, säger Camilla Enell-Öst.

Avfallshanteringschefen Camilla Enell-Öst hoppas ändå att beslutet kan vinna laga kraft och att man kan gå vidare i den här frågan. Ifall det blir besvär är förvaltningsdomstolen följande instans.

- Utvecklingen av avfallshanteringen och transporterna i regionen har lidit när vi inte haft ett så att säga lagligt beslut.

NTM-centralen i Södra-Österbotten ansåg också i sitt utlåtande att den rådande situationen är olaglig och att nämnden bör ta ett beslut som kan överklagas i enlighet med förvaltningslagen.

Ordförande Michael Luthers (SFP) förslag vann i nämnden

Enligt avfallslagen måste en fast bostad vara ansluten till avfallshantering. Den kan antingen vara kommunalt ordnad eller så kan fastighetsinnehavaren ordna avfallstransporten.

Det senare alternativet betyder att innehavaren skriver avtal med det avfallstransportbolag man själv väljer.

Michael Luther
Ordförande Michael Luther (SFP) Michael Luther Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Enligt beredningen till nämnden är det kommunen som borde ordna avfallstransporterna. Ordförande Michael Luthers (SFP) motförslag innebar att fastighetsinnehavaren skriver avtal med det företag man själv väljer.

- Samhället är på väg bort från sånt här förmyndarskap, säger Michael Luther.

Michael Luther nämner att han under tisdagen fått en inlaga från Stormossen Ab. Bolaget är också enligt Luther kritiskt till den modell man nu gått in för i Vasaregionens avfallsnämnd.

- Stormossens inlaga kan man förstå så att Stormossen Ab vill ha monopol på hela avfallshanteringsverksamheten inklusive transporterna, säger Luther.

Stormossens vd Leif Åkers säger att Stormossen inte är ute efter att ta hand om soptransporterna, men man vill att de sköts på bästa sätt.

- Jag anser att det skulle vara bäst att kommunerna konkurrensutsatte soptransporterna, säger Åkers.

Förutom att ett system där kommunerna organiserar transporterna enligt Åkers skulle vara mer rationellt skulle det också vara rättvisare eftersom alla hushåll skulle erbjudas samma tjänster.

- Det verkar inte finns politisk vilja att ända systemet, säger Åkers.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Uppdaterad 12.9 klockan 13:15 med Leif Åkers kommentar

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten