Hoppa till huvudinnehåll

Fyra reningsverk eller 3 000 svin – miljöbelastningen av en fiskodling utanför Jakobstad är omfattande

Fiskar i fiskodling.
Arkivbild. Fiskar i fiskodling. Bild: Copyright Pekka Tuuri fiskodling

Den fiskodling som ett företag vill anlägga utanför Öuran i Jakobstad skulle öka kvävebelastningen lika mycket som ett svinhus med 3 000 djur. Fosforbelastningen motsvarar nästan fyra reningsverk av samma storlek som Alheda.

Staden Jakobstad har lämnat in sitt utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) angående den planerade fiskodlingen tolv kilometer utanför Jakobstad, väster om Öuran. Företaget Ekofish Ab vill anlägga en fiskodling som årligen skulle producera 950 000 kilo fisk.

Frågan är nu om man borde göra en miljökonsekvensbedömning.

Placeras utanför Larsmo

Fiskodlingen skulle placeras på ett vattenområde som tillhör staten och ligger utanför Larsmo. Vattendjupet på havsområdet är 24 meter och enligt Naturresursinstitutet Luke är platsen lämplig för fiskodling.

Miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund skriver i sitt utlåtande till NTM-centralen att med tanke på verksamhetens storlek är miljökonsekvenserna omfattande. Ökningen av kväve motsvarar ett svinhus med 900 suggor eller 3 000 svin.

Utreda hur mycket området tål

Det område som påverkas av fiskodlingen är enligt den ekologiska statusen klassificerad som måttligt. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer borde nya fiskodlingar inte placeras i områden som har en lägre klassificering än god.

Därför bör man enligt Zittra-Bärsund utreda hur stor belastning området tål och det kan göras genom en miljökonsekvensbedömning.

Ådö fiskehamn i Jakobstad
Ådö fiskehamn. Ådö fiskehamn i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman ådö fiskehamn

Fisken tas upp på Ådön

Planen är att regnbågsynglen i odlingskassar förs ut från hamnen i Alholmen till odlingsområdet i havet på våren. Ynglen väger då mellan 300 och 500 gram.

Foderåtgången beräknas vara en miljon kilo per år. På hösten, omkring medlet av september, ska fiskkassarna flyttas till ett område utanför fiskehamnen på Ådön i Jakobstad.

Fisken tas upp och rensas när den väger omkring två kilogram. Området utanför Ådön är inte lämpat för fiskodling skriver Zittra-Bärsund.

Fyra reningsverk

Enligt den utredning som planerings- och konsultföretaget Pöyry gjort för Ekofish räkning skulle Ekofish stå för 33 procent av fosforbelanstningen och 14 procent av kvävebelastningen i området.

Fosforbelastningen från fiskodlingen skulle vara nästan fyra gånger större än från Alheda reningsverk som renar avloppsvattnet från drygt 30 000 invånare i Jakobstad.

Michael Nybäck på Strandis Fiskboden filéar en gädda.
Michael Nybäck på Strandis Fiskboden filéar en gädda. Bild: Yle/Joni Kyheröinen ådön,Gädda,gädda,fisk (livsmedel),Jakobstad

Rensas i Kaskö

Till en början skulle fisken transporteras till Kaskö för rensning. I framtiden finns det planer på att rensa fisken på Ådön i Fisk-Bodens utrymmen som i så fall måste förstoras.

Därför bör man utreda hur näringsbelastningen utanför Ådön skulle påverkas och utreda den ökade trafikmängden som uppstår till följd av fisktransporter till Kaskö.

Innan vintern skulle fiskkassarna lyftas ur vattnet för att rengöras. Ramverket skulle under vintern förvaras i havet utanför Sandören på ett område som Ekofish hyr av staden.