Hoppa till huvudinnehåll

Juncker i talet om unionens tillstånd: ”Låt oss visa mer respekt för EU, låt oss försvara vårt sätt att leva och vara”

Jean-Claude Juncker fotad i halvprofil.
Jean-Claude Juncker fotad i halvprofil. Jean-Claude Juncker

Ordföranden för EU-kommissionen Jean-Claude Juncker har hållit sitt sista tal om unionens tillstånd. Här kan du läsa en sammanfattning av vad Juncker sade till EU-parlamentet.

1. Freden i Europa är ingen självklarhet

Luxemburgaren Juncker inledde sitt tal till Europaparlamentet med att hänvisa till läget i Europa år 1914, före första världskrigets utbrott.

- År 1913 räknade européerna med att leva i en lång period av fred. Och trots det, bara ett år senare, här bröt ett brutalt kring ut mellan bröder som uppslukade hela kontinenten.

Juncker betonade att han inte vill dra paralleller till det aktuella läget i Europa. Han tror inte att Europa står inför en ny. Jämförelsen visar ändå på den betydelse EU haft för freden i Europa.

- Låt oss visa mer respekt för Europeiska unionen. Låt oss rädda dess anseende. Låt oss försvara vårt sätt att leva, vårt sätt att vara.

2. Grekland är tillbaka på fötterna

Vad ekonomin beträffar så påpekade Juncker att unionen återhämtat sig efter Lehman Brothers-kraschen för tio år sedan.

Sysselsättningen i Europa ökar och ungdomsarbetslösheten går ned, konstaterade Juncker.

Speciellt lyfte Juncker fram det utvecklingen i Grekland. Vidden av de reformer som vidtagits i Grekland underskattas på övriga håll i Europa, anser Juncker.

- Jag har alltid kämpat för Grekland, dess värdighet, dess roll i Europa och dess plats i euroområdet. Det är jag stolt över.

3. Klimatuppvärmningen går inte att sopa under mattan

Vad framtiden beträffar så betonade Juncker upprepade gånger betydelsen av att kämpa mot klimatförändringen.

Torkan som drabbat jordbrukare runtom i Europa påminner oss om hur viktigt det är att värna om framtiden för kommande generationer av européer.

De nuvarande beslutsfattarnas uppgift är att lämna efter sig en mer välmående planet, sade Juncker.

Vidare konstaterade han att han att EU:s klimatmål för 2030 är såväl vetenskapligt korrekta som politiskt oundvikliga.

4. Migrationsfrågan kräver också gemensamma lösningar

Migrationen är en utmaning som EU-länderna inte heller kan blunda för enligt Juncker.

I sitt tal till parlamentet betonade han betydelsen av gemensamma lösningar som samtliga medlemsländer kan godkänna.

Juncker tog också skarpt avstånd från de ad hoc-lösningar som EU-länderna blir tvungna att ta till i bristen på en gemensam migrationspolitik.

För att stöda de enskilda medlemsländerna föreslår kommissionen att Europeiska kust- och gränsbevakningsbyrån Frontex får en tilläggsstyrka på 10 000 personer år 2020.

5. Europa får inte glömma Afrika

Det räcker ändå inte med att förstärka Europas yttre gränser, fortsatte Juncker. Det är också viktigt att komma åt orsakerna bakom flyktingskapet.

Juncker hänvisade till demografiska prognoser som ger vid handen att en fjärdedel av världens befolkning kommer att finnas i Afrika år 2050.

Med tanke på det här är det viktigt att Europa engagerar sig mer för utvecklingen i Afrika, sade Juncker.

- Idag föreslår vi en ny allians mellan Europa och Afrika, en allians för investeringar och hållbara jobb. Alliansen skulle, som vi ser det, skapa upp till 10 miljoner jobb i Afrika under de kommande fem åren.

6. Den inre marknaden är förbehållen medlemsländer

I sitt tal lyfte Juncker också fram tre poänger i anslutning till de pågående Brexit-förhandlingarna.

1) EU-respekterar Storbritanniens beslut att lämna unionen, även om man fortsättningsvis beklagar beslutet. Samtidigt är det viktigt att den brittiska regeringen inser att den som lämnar unionen inte kan ha samma priviligierade ställning som medlemsländerna.

2) De återstående 27 medlemsländerna kommer alltid att uttrycka solidaritet för Irland då det kommer till gränsfrågan mellan Irland och Nordirland. Om gränsen blir mer framträdande så är det inte EU:s önskan utan Storbritanniens, påpekade Juncker.

3) Samtidigt kommer aldrig att vara som vilket som helst annat "tredje land" i förhållande till unionen, sade Juncker. Landet kommer fortsättningsvis att vara en nära granne och partner, såväl politisk och ekonomiskt som säkerhetspolitiskt.

Läs mera:

Hösten 2019 ställs klockorna om för sista gången - förslaget om att slopa tidsomställningen framskrider med fart

Planerna på att slopa omställningen till sommartid framskrider med fart. EU-kommissionen föreslår att ett nytt direktiv om tidsomställningen träder i kraft den 1 april 2019. Finländarna ska få säga om de föredrar permanent sommar- eller vintertid på nättjänsten dinasikt.fi.