Hoppa till huvudinnehåll

Karleby stad gav grönt ljus för Kelibers gruvtillstånd

LITIUM_GEOLOOGI / LITIUM GEOLOG
LITIUM_GEOLOOGI / LITIUM GEOLOG Bild: YLE / EVERT RÖNNQVIST Litium,Österbotten,Karleby,Kaustby,Toholampi,provbit,geologi,malm

Stadsstyrelsen i Karleby har inga invändningar mot att Keliber beviljas gruvtillstånd för en litiumgruva i Syväjärvi, på gränsen mellan Karleby och Kaustby.

Stadsstyrelsen i Karleby gav på måndagen grönt ljus för gruvbolaget Kelibers gruvtillstånd.

- Keliber har aktivt tagit miljöaspekterna i beaktande. Vi har inget att klaga på, säger stadsstyrelsens ordförande Reino Herlevi (C).

Herlevi är bosatt i Ullava och det planerade gruvområdet ligger sex kilometer från Ullava kyrkby. Herlevi säger att de flesta ortsbor verkar vara positivt inställda till en litiumgruva.

- Det finns en förväntan i byn, vi hoppas naturligtvis att gruvan ska ge både arbetsplatser och välstånd och även nya inflyttare, säger Herlevi.

Sjöar måste torrläggas

Men visst finns det de som känner oro.

- Talvivaara har naturligtvis påverkat inställningen till gruvdrift. Men här handlar det om avsevärt mindre miljöpåverkan och en helt annorlunda process, säger Herlevi.

Det är Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som besluter om gruvtillstånd och nu måste Keliber även ansöka om tillstånd för hantering och lagring av farliga kemikalier och explosiva ämnen.

Syväjärvi ligger i Karleby alldeles vid Kaustby kommungräns. Förekomsten ligger delvis under sjöarna Syväjärvi och Heinäjärvi som måste torrläggas innan brytningen kan börja.

Det planerade projektområdes areal är omkring 117 hektar, varav dagbrottets areal är cirka nio hektar och består till största delen av dikad myr- och skogsmark. Det finns ingen fast bebyggelse i närheten.

Söder om området finns Alholmens Kraft Ab torvproduktionsområde Päiväneva.

Läs också