Hoppa till huvudinnehåll

WHO: Européerna blir allt friskare - de regionala skillnaderna fortfarande stora

En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby.
Allt fler europeiska barn vaccineras, men ännu har man inte lyckats utrota sjukdomar som röda hund. En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby. Bild: VOISIN/PHANIE/REX/All Over Press babyer,läkare,medicin,moderskap,barnsjukdomar,barnläkare,vaccinering,vaccin,småbarn

Européernas hälsa förbättras för varje år, men de regionala skillnaderna är stora. Det framkommer ur en färsk europeisk hälsorapport från världshälsoorganisationen WHO.

Européerna lever nu i snitt ett år längre än för fem år sedan, och de förtida dödsfallen har minskat med en fjärdedel sedan årtusendets början.

De regionala skillnaderna är ändå stora – den förväntade livslängden skiljer sig med över 11 år mellan landet med högst förväntad livslängd och det med lägst förväntad livslängd.

Hjärntumör på datortomografibild.
Dödsfallen till följd av bland annat cancer minskar med i snitt två procent per år. Hjärntumör på datortomografibild. Bild: Mostphotos/ Jovanche Vitanovski Tumör,cancer,onkologi,hjärntumörer

- Den färska rapporten visar att många Europeiska länder har närmat sig sina mål. Men utvecklingen är ojämn såväl mellan länderna som inom dem, samt mellan generationer och kön. Val som anknyter till livsstil är oroväckande eftersom de kan försena eller till och med vända utvecklingen om man inte agerar, säger Zsuzsanna Jakab, WHO:s Europachef, i ett pressmeddelande.

Den goda utvecklingen syns framför allt i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska sjukdomar i andningsorganen. Förtida dödsfall till följd av dessa sjukdomar minskar med i snitt två procent per år.

Mycket alkohol, tobak och mat

Val som rör livsstil syns i användningen av njutningsmedel: Var tredje 15-årig europé röker och vuxnas alkoholkonsumtion ligger fortfarande på en hög nivå.

Skillnaderna i bruket av starksprit är stora mellan länderna. Årskonsumtionen av ren alkohol varierar mellan 1 och 15 liter per invånare per år, beroende på land.

En tänd tobak som hålls fast mellan två finger
Var tredje ung europé röker. En tänd tobak som hålls fast mellan två finger Bild: Henrietta Hassinen / Yle tobak,tobaksprodukter,tobaksindustri,tobaksrökning,tobaksberoende,rökförbud,passiv rökning,hälsa

Förutom tobak och alkohol tycks européerna också tycka om mat. Över hälften av de europeiska invånarna är överviktiga, och utvecklingen ser ut att fortsätta i den negativa riktningen i många länder.

Trots att antalet barn som vaccineras ökar, vittnar de epidemier av mässling och röda hund som förekommit i en del lände om att Europa inte ännu lyckats med målet att utrota dessa sjukdomar.

Dödsfall till följd av yttre skador och förgiftningar har minskat med 12 procent de senaste fem åren. Män dör ändå tre gånger oftare än kvinnor av dessa orsaker.

WHO:s europeiska hälsorapport publiceras vart tredje år.

Källa: STT