Hoppa till huvudinnehåll

200 hektar skog ska fredas i Purunpää på Kimitoön

Grangren.
Grangren. gran

Enligt skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson vid Söderlångvik gård bidrar skyddad skog till en större biologisk mångfald. Skogarna blir mer varierade genom att man anlägger våtmarker och fredar mark.

Enligt ett pressmeddelande från Söderlångvik gård är inkomster från skogen en viktig del av gårdens ekonomi.

Att skicka in ansökan till Metsoprogrammet är det första steget som Söderlångvik gård tar mot att freda Konstsamfundets markinnehav på Purunpää-udden.

Gården har låtit utföra en utredning över de naturvärden som finns på området Purunpää på sydvästra Kimitoön. Tanken är att fredningen ska visa hur ett större, enhetligt område utvecklas utan avverkningar, sägs det i pressmeddelandet.

Söderlångvik från sjön.
Söderlångvik gård. Söderlångvik från sjön. Bild: Yle/Monica Forssell söderlångvik

Totalt rör det sig om dryga 200 hektar som är planerat att fredas enligt Metsoprogrammet.

- Området har från tidigare varit skyddat från byggande och en mer omfattande fredning är en naturlig fortsättning, säger förvaltare Mikael Jensen i ett pressmeddelade.

Det är utgående från de besvärliga avverkningsförhållandena som beslutet om att freda området har fattats. Det finns möjlighet att få ersättning för skydd från NTM-centralen.

- Ansökan har skickats in till NTM-centralen och det slutgiltiga fredningsbeslutet fattas efter förhandlingar och NTM-centralens beslut, fortsätter Jensen.

Våtmarken i Dalsbruk är klar

Den nästan två hektar stora våtmark som grävts i närheten av Dalsbruk är nu färdig. Öarna har besåtts med frön och gräset kommer att få frodas under följande växtsäsong.

Om cirka ett år kommer vattennivån att höjas, så att det djupaste stället är cirka 1,5 meter för att erbjuda en lämplig miljö för bland annat fåglar och andra vattenlevande organismer.

- Med våtmarken vill vi vårda vattenkvaliteten, men även bidra till större biodiversitet. Att kombinera ekonomiskogsbruket med naturvårdande åtgärder är givande och utmanande, berättar skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland