Hoppa till huvudinnehåll

Det finsk-ryska samarbetet i barnskyddsfrågor löper nu som det ska – svåra frågor löses av myndigheter och familjeproblem fläks inte längre ut i pressen

Experter inom frågor som berör barn och barns rättigheter besöker ett hem för barn med utvecklingsstörning under ett seminarium i Sankt Petersburg.
Barnombudsmännen besöker ett hem för barn med utvecklingsstörning. Experter inom frågor som berör barn och barns rättigheter besöker ett hem för barn med utvecklingsstörning under ett seminarium i Sankt Petersburg. Bild: Barnombudsmannens byrå i Finland barn (familjemedlemmar),utvecklingsstörning,lek (barnlek),Barnombudsmannen,Ryssland,samarbete

Under två intensiva dygn har en grupp experter inom frågor som berör barn och barns rättigheter stiftat bekantskap med kolleger under ett seminarium i Sankt Petersburg i Ryssland. Barnombudsmännen Tuomas Kurttila från Finland och Anna Kuznetsova från Ryssland ledde grupperna från var sitt land.

Temat för seminariet var barn med handikapp och funktionsnedsättningar. Barnens rättigheter stod i centrum.

Under seminariet fick deltagarna också besöka olika institutioner där barn som behöver särskilt stöd får vård och hjälp.

Döende och obotligt sjuka barn ska diskuteras

Kurttila och Kuznetsova beslöt tillsammans att ordna ett internationellt seminarium i Ryssland i nästa år.

Då ska temat vara ett så svårt och känsligt ämne som vård av obotligt sjuka och döende barn. Tuomas Kurttila säger att man i Ryssland har kommit långt inom den typen av vård.

- Läkare får god utbildning i terminalvård av barn och det finns särskilda hem där barn får vård i slutskedet av livet, säger Kurttila.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila.
Barnombudsmannen Tuomas Kurttila. Barnombudsmannen Tuomas Kurttila. Bild: Kerstin Kronvall Tuomas Kurttila,Barnombudsmannen,St Petersburg

Det väsentliga är att barnen och deras familjer inte lämnas ensamma. Kurttila fick också träffa barn som fungerar som stödpersoner för döende barn. Enligt dem han mötte fungerar det bra.

Vårdhemmets chef Aleksandr Tkatsenko talade om sin filosofi för vården under barnens sista tid.

- De kommer inte hit för att dö utan för att leva, sa Tkatsenko.

Med det avsåg han att den sista tiden i livet är värdefull och ska göras så god som möjligt.

I dag fungerar samarbetet mellan Finland och Ryssland

Tuomas Kurttila är mycket nöjd med samarbetet med Anna Kuznetsova. Tack vare ständigt informationsutbyte har de lyckats skapa rutiner för de myndigheter som tar hand om familjekonflikter.

Konflikter kring vårdnad i finsk-ryska familjer förekommer alldeles som förr. Skillnaden är att familjernas problem inte längre hängs ut i pressen utan sköts där de ska skötas: hos vederbörande myndighet.

Terminalvårdhemmets chef med barnombuden Kurttila och Kuznetsova. Till höger läkaren Kirsti Sirkiä från HUS.
Terminalvårdhemmets chef med barnombuden Kurttila och Kuznetsova. Till höger läkaren Kirsti Sirkiä från HUS. Terminalvårdhemmets chef med barnombuden Kurttila och Kuznetsova. Till höger läkaren Kirsti Sirkiä från HUS. Bild: Barnombudsmannens byrå i Finland Tuomas Kurttila,Barnombudsmannen,Anna Kuznetsova,Ryssland,Seminarium,barnombudsmän,Kirsti Sirkiä

Också barnskyddsärenden sköts numera enligt Kurttila rationellt, klokt och effektivt. De som jobbar med sådana frågor känner till lagstiftningen och vet vilken myndighet som tar hand om vilka frågor.

Polisvåld mot barn kom bara upp indirekt

Anna Kuznetsova och Tuomas Kurttila diskuterade inte polisvåldet mot barn i Ryssland förra veckoslutet. Då greps många barn i samband med demonstrationer mot en planerad pensionsreform.

Poliser brukade också våld mot barn. Bland annat släpades en flicka från håret till en polisbil.

Det här diskuterade Kurttila och Kuznetsova inte.

Däremot visade det sig att många av de lokala barnombudsmännen från olika håll i Ryssland hade sådana fall på sina bord. Ombudsmän från 29 ryska förvaltningsområden deltog i seminariet.

- Vi funderade också på var det är tryggt och bra för barn att vara, sa Tuomas Kurttila.