Hoppa till huvudinnehåll

HD: Pengar får inte hindra folk att söka ändring i rättsliga beslut som gäller yrkesskador

arbetsolycka
arbetsolycka Bild: Mika Kanerva. arbetsolycka

Högsta Domstolen vill att Tillstånds- och tillsynsverket Valvira åläggs att skriva försäkringsmedicinska utlåtanden i fall som gäller arbetsrelaterade sjukdomar.

Just nu finns det ingen instans som är skyldig att gratis skriva utlåtanden i försäkringsrättsliga ärenden, och det är enligt HD ett verkligt rättsskyddsproblem.

En person kan söka ändring i ett försäkringsrättsligt beslut hos Högsta Domstolen om skadan, sjukdomen eller dödsfallet berättigar till skadestånd i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Det hotar rättssäkerheten om personen avstår från att söka ändring på grund av höga arvoden för specialistutlåtanden.

De borde vara gratis och opartiska, slår Högsta Domstolen fast.

Ingen intresserad

Valvira upphörde med att ge utlåtanden i november 2011. Verket ansåg då att det inte hörde till Valviras lagstadgade uppgifter och att det saknades resurser.

Under åren 2015-2016 var det universitetscentralsjukhusen som skötte uppgiften, men de meddelade HD i fjol att de inte längre hade frivilliga specialläkare som vill åta sig det här uppdraget.

HD ber om 10-20 försäkringsrättsliga utlåtanden per år.

Texten baserar sig på artikeln Korkein oikeus: Ammattitautien ja työtapaturmien uhrien on saatava Valviralta puolueettomia vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja – nyt niitä ei saa mistään, Yle Uutiset