Hoppa till huvudinnehåll

Lovisanämnd vill inte ge ut hemlig utredning: "Den skrevs när känslorna ännu var i svall"

gult trähus med skylt - almska gården
gult trähus med skylt - almska gården Bild: Yle/Helena von Alfthan Lovisa,almska gården

En bristfällig redogörelse som skrevs när känslorna ännu var i svall - så beskriver kulturnämndens ordförande det dokument som staden hemlighåller. Nu har nämnden gjort en ny redogörelse.

Kulturnämnden i Lovisa bestämde på onsdag att de inte ger Loviisan Sanomat tillgång till den hemligstämplade utredningen om det så kallade kulturbråket.

- Den tidigare versionen av redogörelsen som gjordes på sommaren ansågs av många som bristfällig, och att där fanns felaktigheter. Den var skriven då när känslorna ännu var upprörda. Därför har vi inte velat ge ut den versionen. Där finns saker som vi har varit oense om, säger kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg (SFP).

Nu när vågorna har lagt sig har kulturnämnden kunnat förenas kring en ny redogörelse.

En kort summering av vad som står i kulturnämndens nya redogörelse

Redogörelsen som kulturnämnden i Lovisa enats kring har titeln ”Konflikten kring Ralf Forsströms utställningsserie i Almska Gården 2018; Sammanfattning”

Redogörelsen fyller två och en halv sida och berättar vilka beslut som staden gjort i fallet samt hur projektet gått vidare på tjänstemannanivå.

Staden beslutade enligt redogörelsen den 31.10.2017 om ordna utställningsserien. Den skulle få kosta högst 16 000 euro. I den summan ingick inte utställningsförsäkringar.

Transporterna av samlingarna från Bali väckte då kritiska frågor. Nämnden konstaterade att Forsström i eget namn importerar konstföremålen från Asien och tar allt ansvar för dem.

Efter den 31.10.2017 fattades besluten på tjänstemannanivå.

Ett avtal om utställningen undertecknades av bildningsdirektören Thomas Grönholm och konstnärliga ledaren Ralf Forsström 7.11.2017.

Under vintern 2018 byttes personalen på kulturbyrån ut. Redogörelsen nämner att Paola Dadda och Nina Wiklund, genom tjänstemannabeslut valdes till kulturproducenter.

De valdes eftersom Sini Näppä som fick den vakanta tjänsten efter Sirpa Flinck sade upp sig i samma veva som hon fick tjänsten. Näppä hade fått tjänst på annan ort.

I följande punkt i redogörelsen berättas det om att stadens ledningsgrupp diskuterade kulturväsendets personalproblem, och föreslog att Nina Wiklund skulle erbjudas ett arbete på Lovisa camping. Wiklund accepterade.

I redogörelsen står det att Mimosa Elo anställdes på deltid från och med den 1.6.2018 eftersom ingen av kulturproducenterna kunde arbeta med utställningsserien.

Kulturbråket uppstod tidigare i somras kring scenografen Ralf Forsströms utställning i Almska gården i Lovisa.

Loviisan Sanomat bad om att få en kopia av den redogörelse över bråket som kulturnämnden behandlat på sitt möte den 9 augusti 2018. Den kopian har tidningen inte fått.

Chefredaktör Arto Henriksson ser det som en viktig princip att media får tillgång till offentliga dokument.

- Kommunala handlingar borde inte hemlighållas om man inte har väldigt goda argument som grundar sig på lagen. Som principfråga är den här saken fortfarande öppen. Jag undrar fortfarande varför den första redogörelsen gjordes hemlig. Om det fanns fel i den så kunde man ha rättat dem, säger Henriksson.

Arto Henriksson är samtidigt nöjd med att nämnden gett ut mera information om kulturbråket

- Den här redogörelsen berättar mer om beslutsfattandet och användningen av pengar än vad vi hittills fått veta. I princip är det en bra redogörelse, säger Arto Henriksson på Loviisan Sanomat.

konstutställning
Ralf Forsströms utställning i Almska gården. konstutställning Bild: Jeanette Broman / Yle konst,konstutställningar,kultur,Lovisa,Ralf Forsström

På frågan om varför Lovisa kulturnämnd inte ger ut den första redogörelsen utan skrivit en ny svarar nämndens ordförande Thomas Rosenberg att det var en redogörelse som skrevs när konflikten var akut.

- Det fanns olika uppfattningar om vad som hänt, och ganska starka känslor inblandade. Det här var dessutom just inför semestrarna. I efterhand kan vi konstatera att ingen vinner på att den versionen blöts i offentligheten. Det var skrivet mot bakgrunden av det som man visste då, och de känslor som då rådde, och nu vill vi gå vidare, säger Rosenberg.

Men hur kommer det sig att ni överhuvudtaget har skrivit redogörelser som inte tål offentlighetens ljus och som är för känslosamma?

- Det var så att säga ett internt papper inom nämnden. Nämnden hade inte behandlat saken på länge för att besluten hade skett på tjänstemannanivå.

Det var just den partsinlagan som vi nu vill lägga bakom oss och förena oss om en gemensam redogörelse― Thomas Rosenberg(SFP)

- Det uppstod mycket friktion och slitningar som gjorde att en del nämndmedlemmar just före semestrarna ville få en redogörelse för vad som hade hänt. Då gjorde vi en som kunde betraktas som en partsinlaga. Det var just den partsinlagan som vi nu vill lägga bakom oss och förena oss om en gemensam redogörelse, säger Thomas Rosenberg (SFP).

Beslutet att inte lämna ut utredningen kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Chefredaktör Arto Henriksson på Loviisan Sanomat kan inte ännu säga om tidningen kommer att överklaga beslutet.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland