Hoppa till huvudinnehåll

Storbråk om den svenska yrkesutbildningen i Östnyland: "Ungdomarna röstar med sina fötter"

Lastbil utanför skola.
Lastbil utanför skola. Bild: Yle/Mikael Kokkola yrkesläroanstalter,inveon

Allt verkade klappat och klart inför fusionen mellan yrkesinstituten Prakticum och Inveon. Men nu ryktas det om att Borgåpolitiker vill skippa hela fusionen. Uppgifterna väcker starka känslor i Lovisa.

För ett par år sedan verkade det som om de östnyländska kommunerna äntligen skulle ha kommit överens om vad man vill göra med yrkesutbildningen.

Inveon och Prakticum skulle fusioneras på den svenska sidan, och Point College och Edupoli på den finska sidan.

Fusionen mellan Point College och Edupoli har nu rotts i hamn och den nya yrkesskolan, som fick namnet Careeria, inleder sin verksamhet efter årsskiftet. Däremot verkar fusionen mellan Inveon och Prakticum snubbla på målrakan.

Jag är verkligen förvånad över det här motståndet som kommer från Borgåhåll― Mia Heijnsbroek-Wirén

Enligt uppgifter till Yle Östnyland planerar en majoritet av Borgås stadsstyrelse att stoppa fusionen. Bakom kulisserna viskas om en annan lösning där yrkesutbildningen skulle hållas helt i östnyländska händer.

Den lösningen går ut på att Inveon skulle gå samman med Point College och Edupoli.

– Jag är verkligen förvånad över det här motståndet som kommer från Borgåhåll och det dåliga förändringsledarskapet från Inveons sida. Jag är väldigt besviken och hoppas att vi ännu kan ro det här mångåriga projektet i land på ett konstruktivt sätt.

Det säger Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) som är stadsstyrelsens ordförande i Lovisa och vice ordförande i Inveons styrelse.

Mia Heijnsbroek-Wirén
Mia Heijnsbroek-Wirén. Mia Heijnsbroek-Wirén Bild: Yle/ Fredrika Sundén Mia Heijnsbroek-Wirén,Svenska folkpartiet i Finland,porträtt

Enligt Heijnsbroek-Wirén hittas det största motståndet speciellt bland Socialdemokraterna i Borgå. Hon tycker att det nu är dags för beslutsfattarna i alla kommuner att börja respektera de demokratiska beslut som redan har fattats.

– Det är inte ekonomiskt hållbart. Vi leker med skattebetalarnas pengar och gör oss helt till åtlöje. Jag hör gärna hur Socialdemokraterna här i Borgå tänker eftersom motståndet har varit väldigt stort, och fult också.

Flyttar Prakticum utbildningen till Helsingfors?

Anita Spring (SDP) är tidigare representant i Inveons styrelse för Borgås räkning.

Hon säger att Socialdemokraterna alltid har förespråkat att den svenska yrkesutbildningen ska hållas i Östnyland eftersom det är till elevernas och näringslivets nytta.

En av de springande punkterna just nu verkar vara de tio jobb som är hotade vid Inveon om samgången med Prakticum blir av. Prakticum vill inte ta emot Inveons personal inom fastighetsskötsel, städning och kök.

– Jag förstår inte riktigt Prakticums krav, säger Anita Spring. Jag tycker att det här är en överlåtelse av verksamheten och då borde man bete sig som i affärslivet där man också tar över personalen som gamla arbetstagare.

Anita Spring
Anita Spring. Anita Spring Bild: Yle/ Fredrika Sundén porträtt,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),anita spring

Anita Spring säger att personalfrågan ändå inte är den enda orsaken till att en del beslutsfattare i Östnyland är beredda att fälla fusionen mellan de två skolorna.

Prakticum har i nuläget majoriteten av sina utbildningslinjer i Helsingfors, medan Inveons alla utbildningslinjer finns i Borgå. En farhåga är att Prakticum i framtiden flyttar över all verksamhet till Helsingfors.

– Det betyder att praktikplatserna antagligen också kommer att finnas där, och det är ganska vanligt att man får jobb där man har haft arbetspraktik. Tyvärr är det en förlust för de östnyländska företagen, säger Spring.

Prakticum har inte gett något som ens liknar löften och det skapar osäkerhet― Anita Spring

Mia Heijnsbroek-Wirén från Lovisa säger att farhågan om att den svenskspråkiga yrkesutbildningen helt skulle försvinna från Östnyland absolut inte är befogad.

– Prakticum har hela vägen haft en stark vilja att utveckla yrkesutbildningen i Östnyland. Jag tror att problemet snarare är att man upplever att makten försvinner i och med att Prakticum tar över.

Visserligen kan delar av utbildningen i framtiden finnas i Helsingfors, men det är i så fall av praktiska skäl. Heijnsbroek-Wirén säger det redan i dag finns goda erfarenheter av det.

– Det är framför allt eleverna som upplever att det är en bra sak eftersom det ger ett större perspektiv. Men helt säkert kommer man också i framtiden att lyssna på näringslivets behov här.

"Inte den lösning kommunerna kom fram till"

Enligt Anita Spring från Borgå skapar Prakticum osäkerhet genom att inte ge några klara löften om att yrkesutbildningen kommer att finnas kvar i Östnyland också i framtiden.

– Jag skulle också vilja ställa Mia frågan om vad det är som är så svårt med att hålla yrkesutbildningen i östnyländska händer och låta Inveon fusioneras med de yrkesutbildningar vi har här (läs: Point College och Edupoli).

Mia Heijnsbroek-Wirén påminner om den kompromisslösning de östnyländska kommunerna enades om 2016, där man kom fram till att man går vidare med två nya bolag som ordnar yrkesutbildningen.

Vi ska börja tänka på de unga nu. Som det är nu är Inveon inte dragningskraftigt och man ser det i elevantalet― Mia Heijnsbroek-Wirén

Hon konstaterar att man på den finska sidan har kommit mycket längre. Där har man nu fått Careeria till stånd och kan fokusera på att göra utbildningen dragningskraftig.

– Nu vill man dra mattan under då det kommer till att stärka den svenska yrkesutbildningen här. Att det har fördröjts så här länge har i hög grad berott på att man från Borgåhåll hela tiden har motarbetat processen.

Heijnsbroek-Wirén har varit vice ordförande i Inveons styrelse sedan förra hösten och säger att hon vet att man hela tiden har haft en plan b om fusionen med Prakticum faller i stöpet.

Det är ändå inte en plan b som de östnyländska ägarkommunerna har kommit överens om, enligt henne.

– Vi ska börja tänka på de unga nu. Som det är nu har Inveon inte dragningskraft och man ser det i elevantalet. De kan välja att åka vart som helst och väldigt många unga väljer att rösta med fötterna.

Enligt Heijnsbroek-Wirén är orsaken de fastighetsproblem som Inveon har dragits med i många år. Dessutom är det omöjligt att utveckla verksamheten eftersom framtiden är oviss.

En person skär grönsaker.
Kockutbildningen kan inte flytta till Yrkesvägen i nuläget. En person skär grönsaker. Bild: Mostphotos grönsaker,matlagning,maträtter,sallader (maträtter),kockar,specialdieter,föda,veganism,vegetarianism,kniv,förberedelse,gurka,middag,matkultur,restauranger,veganmat

Mia Heijnsbroek-Wirén, du nämnde kompromisslösningen från 2016. Enligt den skulle Prakticum också ta över all personal som gamla arbetstagare. Varför har Prakticum ändrat åsikt?

– Jag skulle inte säga att man har ändrat åsikt utan har försökt hitta lösningar i frågan. Nu diskuterar vi en överlåtelse av verksamheten. Det handlar om utbildning, studerandevård och administration; då fungerar verksamheten.

Om de tio anställda vars jobb nu är hotade skulle fortsätta jobba för Prakticum efter fusionen skulle det leda till ett underskott på en halv miljon euro.

Heijnsbroek-Wirén säger att det är dödfött att grunda ett nytt bolag som genast från början går på minus.

– Om vi vill gå den vägen så måste ägarkommunerna stå för kostnaderna. Och det är inte lönsam verksamhet. Pengar är grunden för företagsverksamhet.

Det enda som saknas är beslut

Varför tycker ni socialdemokrater att det skulle vara en bättre lösning att fusionera Inveon med Point College och Edupoli, Anita Spring?

– Då skulle beslutsfattandet ligga kvar i östnyländska händer. Samtidigt skulle vi garantera att så många som möjligt av de unga som nu får sitt yrke på Inveon skulle bli kvar på orten och att våra företag har tillräckligt med arbetskraft.

Mia Heijnsbroek-Wirén tror inte att det nya bolaget Careeria som bildas då Point College och Edupoli går samman kommer att beviljas möjlighet att ordna svenskspråkig utbildning.

Hon konstaterar att man nu dessutom äntligen har lyckats lösa fastighetsfrågan då Prakticum och den finska samkommunen har kommit överens om att Prakticum ska hyra Edupolis gamla lokaler på Yrkesvägen i Borgå.

– De har haft en väldigt bra och konstruktiv diskussion och det enda som nu behövs för att man ska kunna gå vidare med de praktiska arrangemangen är beslut.

Jag hoppas att vi hittar en lösning som också garanterar svenskspråkig arbetskraft här i Östnyland― Anita Spring

En praktisk fråga som måste lösas är var kockutbildningen ska finnas eftersom det inte i dagens läge finns lokaler för det på Yrkesvägen. Också där måste man kunna förhandla vidare, enligt Mia Heijnsbroek-Wirén.

Hon säger också att Lovisa har brett stöd för sin ståndpunkt bland de andra ägarkommunerna, bortsett från Borgå.

– Jag fick kaffet i vrångstrupen då jag läste förslaget till Inveons styrelse. Efter det diskuterade jag med alla andra ägarkommuner och vi är inte nöjda med hur ärendet har styrts. Nu önskar vi ett förändringsledarskap och positiva tankar om vi ska kunna föra det här framåt.

Husbyggare på inveon
Husbyggare på inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula byggare,yrkesinstitutet inveon

Anita Spring, har du några avslutande ord?

– Jag hoppas att vi hittar en lösning som också garanterar svenskspråkig arbetskraft här i Östnyland, och att så många av de svenska studerandena som möjligt kan placera sig i yrkeslivet här.

Den nästa milstolpen i frågan om fusionen mellan Prakticum och Inveon blir den 18 september då Inveons styrelse ska ta ställning till överlåtelseavtalet.

Förslaget är att Inveons styrelse förkastar förslaget, medan Prakticum för sin del redan har godkänt det.

Läs också