Hoppa till huvudinnehåll

"Tavastehusleden kan rasa om röret inte repareras eller byts ut" - Hagabäckens rör rostar, spricker och rasar

Henrik Kettunen sitter i en grop i marken. Den är en spricka in i ett rör som Hagabäcken forsar under Krämertsskogsvägen igenom.
Så här ser sänkan ut vid Krämertsskogsvägen. Aktivisten Henrik Kettunen tror inte att röret kommer att rasa in direkt. Henrik Kettunen sitter i en grop i marken. Den är en spricka in i ett rör som Hagabäcken forsar under Krämertsskogsvägen igenom. Bild: Yle/ Carolina Husu Helsingfors,Haga (namn),bäck,rör,Hagabäcken,kettunen

En del av Tavastehusleden rasade in i ett regnvattensrör i Haga i februari. Förra veckan hittade lokala invånare en stor spricka ovanför ett liknande rör, som går strax bredvid Tavastehusleden och under Krämertsskogsvägen. Bägge rören borde renoveras eller bytas ut, säger Juha Noeskoski vid Närings-, trafik och miljöcentralen (NTM).

Genom rören flödar Hagabäcken. Bäcken är en öringsbäck som börjar i Magnuskärr och slutar i Lilla Hoplaxviken.

- Det kan finnas hur många ihåliga kubikmeter som helst utanför röret, säger Henrik Kettunen som planterat och skött om öringar i bäcken.

Förra veckan upptäcktes en sänka vid Krämertsskogsvägen.

På insidan har röret stora sprickor där plåten rostat sönder. Jord och sand som lagts runt röret rinner ner i bäcken genom sprickorna.

Öringsplanterarna är speciellt missnöjda med att sanden lägger sig på fiskarnas lekgrus.

Ett mörkt rör, vatten flödar genom röret. Henrik Kettunen och Lukas Rusk står i röret, Kettunen sätter in sin hand i en spricka i rörets vägg.
- Det kan finnas hur många ihåliga kubikmeter som helst utanför röret, säger Henrik Kettunen Ett mörkt rör, vatten flödar genom röret. Henrik Kettunen och Lukas Rusk står i röret, Kettunen sätter in sin hand i en spricka i rörets vägg. Bild: Yle/ Carolina Husu Hagabäcken,Helsingfors,Haga (namn),bäck,rör,kettunen

- Sådana här rör borde bytas ut med tjugo års mellanrum. Det här röret är säkert närmare fyrtio år gammalt, säger Kettunen.

Den största risken med det gamla röret är ändå att bilvägen ovanför rasar. Det menar Juha Noeskoski vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

- Det är ett gammalt rör, jag minns inte exakt hur gammalt. Det ska renoveras eller bytas ut inom en snar framtid - annars kan det rasa samman helt och hållet. Röret går dels under Tavastehusleden, säger han.

Noeskoski säger att det inte är något speciellt som fått röret att börja falla sönder.

- Det handlar om normal erosion.

Rörig ansvarsfördelning

Det är NTM-centralen, det vill säga staten, som ensam ansvarar för röret.

Det andra röret som rasade in i början av året, som ligger en bit söderut från röret under Krämertsskogsvägen, förvaltas av både staten och Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

När Yle Huvudstadsregionen gör en rundringning till de olika myndigheterna tar det en stund innan ansvarfördelningen blir helt klar. NTM-centralen tror först att det norra röret inte hör till dem, medan Helsingfors stadsmiljösektor menar att det hör till HRM.

- Det är inte ett lätt projekt att renovera eller byta ut rör som går under så stora vägar, säger Jari-Pekka Pääkkönen vid stadsmiljösektorn.

Han säger att det måste handla om stora ras med drastiska konsekvenser för att myndigheterna genast ska ta itu med dem.

- Till exempel att en väg rasar samman eller svämmas över.

Ett söndrigt rör i Haga
Bägge rören är gamla metallrör. Ett söndrigt rör i Haga Bild: Yle/Carolina Husu tunnel,Haga, Helsingfors,Helsingfors,naturen,rör,Hagabäcken,Lokalt live signalkräftor

Röret vid Krämertsskogsvägen ligger också lägre ner på prioritetslistan än det sydligare röret som går direkt under Tavastehusleden.

HRM ska skölja det röret under de två kommande veckorna.

- Efter det kan vi bektanta oss närmare med rörets skick, säger Pääkkönen.

Mer rörelse efter att damm rivs

Lokalinvånaren Kettunen är orolig över att sköljningen kan täcka öringarnas lekgrus med sand.

- Det är omöjligt att säga hur mycket jord och sand som finns i röret.

En man som heter Henrik Kettunen
Henrik Kettunen var med och planterade öringar i Hagabäcken för ungefär tjugo år sedan. En man som heter Henrik Kettunen Bild: Yle/Carolina Husu Hagabäcken,bäck,Haga, Helsingfors,Helsingfors,naturen,Lokalt live signalkräftor

Bäcken tampas även med andra problem. Under de senaste åren har bäcken drabbats av flera kemikalie- och oljeutsläpp.

Kettunen och de andra aktiva invånarna har även hittat signalkräftor i bäcken. Bäcken är en skyddszon för den inhemska kräftan, som dör av kräftpesten som signalkräftorna bär.

Skalet av en signalkräfta, i Hagabäcksaktivisten Henrik Kettunens hand.
En signalkräftas skal. Någon verkar ha planterar signalkräftor olagligt i Hagabäcken, menar lokala aktivister. Skalet av en signalkräfta, i Hagabäcksaktivisten Henrik Kettunens hand. Bild: Yle/ Carolina Husu Hagabäcken,Helsingfors,Haga (namn),bäck,rör,signalkräfta,kettunen

Bäcken lider också av att en damm med ett vattenfall gör det omöjligt för öringar och andra fiskar att röra sig mellan Lilla Hoplaxviken och bäcken.

Men på den fronten syns ändå ljuset i ändan av tunneln, säger Olli Haanperä vid Helsingfors stadsmiljösektor.

- Vi planerar som bäst att riva dammen. Arbetet börjar tidigast nästa sommar, säger han.

Oljebekämpning pågår i Hagabäcken i Helsingfors där flera hundra liter olja hällts ut.
Hagabäcken drabbades av oljeutsläpp bland annat i slutet av 2016. Oljebekämpning pågår i Hagabäcken i Helsingfors där flera hundra liter olja hällts ut. Bild: Yle/Petteri Juuti oljebekämpning

Dammens ombyggnad eller rivning kommer att kosta kring en halv miljon euro. När dammen byggts om kommer bäcken att strömma betydligt snabbare och friare, vilket är bra för öringarna.

Bäcken har även svämmat över flera gånger vid sitt nedre lopp i Lillhoplax.

- Att dammen försvinner kommer inte ensam att råda bot på översvämningarna. Bäckens nedre lopp behöver även muddras, vilket kommer att ske inom två år, säger Haanperä.

Hagabäcken i Helsingfors.