Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet: Vi lever fortfarande över våra tillgångar

Kvinna köar på hälsocentral.
Kvinna köar på hälsocentral. Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning

Finansministeriet säger - i likhet med banker och forskningsinstitut - att den ekonomiska tillväxten börjar mattas av småningom.

Under innevarande år växer ekonomin med 3 procent, men 2019 och 2020 avtar tillväxttakten till drygt 1,5 procent.

Som sig bör skryter Finansministeriet på regeringen Sipiläs ekonomiska politik och konstaterar att den offentliga ekonomin kommer att nå balans de närmaste åren.

Petteri Orpo, Sampo Terho och Juha Sipilä
Regeringen Sipilä Petteri Orpo, Sampo Terho och Juha Sipilä Bild: Lehtikuva Petteri Orpo,Sampo Terho,Juha Sipilä,budget,budgetering,penningteori,Economica

Tack vare regeringens anpassningsåtgärder börjar saldot i de offentliga finanserna visa ett överskott vid decennieskiftet, och skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar sjunka.

Sysselsättningsläget har förbättrats i rekordfart, tack vare regeringen, slår ministeriet också fast.

Offentliga ekonomin är inte på hållbar grund

Man medger ändå att den offentliga ekonomin inte ligger på en stabil grund trots den rådande uppgången.

Stats- och lokalförvaltningens utgifter är fortfarande större än intäkterna. Därför ökar den offentliga sektorns skuld i euro alltjämt.

Mynt staplade i högar som blir högre och högre.
Skulden i euro ökar alltjämt Mynt staplade i högar som blir högre och högre. Bild: Copyright � 2013 Roland Magnusson, all rights reserved ekonomi,pengar,Inkomst,budget,kostnader,konjunkturuppgång,ekonomisk tillväxt,tillväxt (samhälleliga fenomen),Mynt,growth,coins,trend

Den offentliga ekonomins förmåga att klara av svikande konjunkturer och andra otrevliga överraskningar är svag, säger ministeriet.

Det finns samtidigt ett starkt tryck på utgiftssidan då befolkningen blir äldre och den andel som arbetar blir mindre.
Det tär på tillväxtmöjligheterna i ekonomin, varnar Finansministeriet.

Handelskrig hotar den globala tillväxten

De närmaste åren försvagas tillväxttakten, och enligt ministeriet är handelskrig ett akut hot mot ekonomierna i världen och därmed också mot den globala tillväxten.

Tillbyggnad på taket på hus på Degerö 2011
Billiga lån lockar Tillbyggnad på taket på hus på Degerö 2011 Bild: Helsingfors stad / Simo Karisalo takvåning

För Finlands del oroar sig Finansministeriet för den ökande skuldsättningen bland medborgarna.

Den låga räntenivån, den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden och det flitiga bostadsbyggandet lockar finländarna att ta bostadslån.

På lång sikt är det ändå skäl att förbereda sig på högre räntor för lånen, påpekar ministeriet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes