Hoppa till huvudinnehåll

Ryssland är på efterkälken då det gäller regler för sociala medier och militären – nu ska en lag som förbjuder vissa uppdateringar stiftas

Soldater som deltar i militärövningen Vostok 2018.
Bild från militärövningen Vostok 2018. Soldater som deltar i militärövningen Vostok 2018. Ryssland,manövrer

Den här veckan gick den ryska regeringens förslag om en ny lag om hur man inom militären får använda sociala medier vidare till parlamentets underhus, Duman.

Där ska förslaget behandlas i tre omgångar innan en ny lag kan stadfästas.

Försvarsministeriet i Ryssand ville redan 2017 att det skulle bli förbjudet för soldater och andra inom militären att publicera vissa uppgifter på sociala medier.

Det som händer i militären ska stanna i militären

Eftersom Ryssland för krig utomlands, helt öppet i Syrien och i det fördolda i Ukraina, har vissa uppdateringar på sociala medier lett till att också utländska observatörer har kunnat följa trupprörelser.

Innan Ryssland officiellt hade gått med i kriget i Syrien kunde man på sociala medier följa ryska soldater som rapporterade om var i Syrien de befann sig.

Dessutom har flera fall av pennalism inom militären kommit fram genom sociala medier.

Trakasserier och pennalism är ett allvarligt problem inom det ryska försvaret.

Frågan tystas alltid ned av försvarsmakten även
om det finns bevis på såväl allvarliga skador som dödsfall efter att äldre soldater trakasserat och misshandlat nykomlingar.

De flesta länder har redan regler

De flesta länder har gjort upp regler för sociala medier inom försvarsmakten. Enligt de regler som försvaret i Finland har gjort upp (på finska) kan en beväring till exempel inte dela foton från militärområden eller från övningar.

Man får skriva om hur man själv upplever det som händer i militären, men man får inte beskriva exakta stridsövningsuppgifter, övningar eller berätta vilka andra som deltar med namns nämnande.

I råden om användning av sociala medier betonas vikten av att veta vem man blir vän med till exempel på Facebook.

Målet är att var och en ska skydda såväl sin egen integritet som kamraternas och hela försvarsmaktens säkerhet.

Det finns också regler för hur de anställda inom försvarsmakten kan använda sociala medier.

Liknande regler har bland annat Sverige, Storbritannien och USA.

I de svenska reglerna beskrivs bland annat hur man kan berätta om något som snart ska hända.

Man få till exempel inom marinen inte ange vilken hamn man ska anlöpa, men man kan skriva att man är på väg hem. Sin hemadress ska man inte uppge.

Reglerna ska skydda soldaterna och försvarsmakten

Det förslag som den ryska duman ska behandla är snarlikt dem som
gäller i andra länder.

Beväringar och anställda ska inte få berätta om sig själv eller om sina kamrater på ett sådant sätt att man kan härleda var de finns eller vilka uppgifter de utför.

Om någon bryter mot reglerna stipuleras disciplinära åtgärder, alltså straff.

I dumans text om förslaget skrivs att beväringar utgör en särskild riskgrupp som kan råka ut för påtryckning av utländska krafter, terrorister eller extremistiska rörelser.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes