Hoppa till huvudinnehåll

40 procent av de finlandssvenska unga har behandlats dåligt på grund av sitt språk – överlag mår unga bra men flickorna har det tuffare än pojkarna

Ungdomar i motljus.
Ungdomar i motljus. Bild: All Over Press/MOHAMMED SABER unga vuxna,ungdomar,Ungdom,barn (åldersgrupper)

Över 90 procent av finlandssvenska unga säger att de känner sig värdefulla, men överlag ger flickor sin liv sämre medelvitsord än pojkarna.

Överlag ger de finlandssvenska unga sina egna liv rätt bra betyg i den finlandssvenska ungdomsbarometern, men det finns områden som ger upphov till en del frågetecken.

I frågor som rör psykisk hälsa, kondition och utseende ger flickorna sig själva medelvitsord som är klart lägre än pojkarnas.

Ungefär hälften av flickorna säger att de känner ångest inför framtiden, medan knappt 30 procent av pojkarna har samma känsla.

Fler flickor säger också att de ofta känner sig ensamma.

När det kommer till hälsovanor är det pojkarna som ligger sämre till

Även när det kommer till sexuella trakasserier är det oftare flickor som säger att de ha blivit utsatta. Drygt 40 procent av flickorna har utsatts, medan 6 procent av pojkarna säger att de har blivit utsatta.

Det är både jämnåriga och vuxna som trakasserar.

Knappt 40 procent av alla unga säger att de har utsatts för mobbning.

När det kommer till hälsovanor är det däremot pojkarna som ligger sämre till. Pojkarna är överrepresenterade när det kommer till konsumtion av läsk, energidrycker, alkohol, tobaksprodukter och narkotika.

Hot om våld på grund av svenskan

När det gäller kontakter med andra grupper än finlandssvenskar säger över 40 procent av de unga att de har blivit dåligt behandlade för att de talar svenska.

Det överlägset vanligaste är att svenskspråkiga uppmanas tala finska eller att de får utstå glåpord.

Ungefär 12 procent av de som svarade att de har blivit illa behandlade säger att de har fått utstå våld eller hot om våld.

Det är oftare flickor som uppger att de blivit illa behandlade för att de talar svenska.

Vad gäller invandring är flickor generellt mer positivt inställda än pojkar, men en större andel av pojkarna uppger att de har en eller flera vänner med invandrarbakgrund.

Ungefär 70 procent säger att fler invandrare är välkomna till Finland.

92 procent känner sig värdefulla

Nästan alla unga säger att de har en god relation till sina föräldrar, att de räknar med att ha vänner och jobb om tio år och att de anser att Finland är ett bra land att bo i.

Ungefär 80 procent säger att de har en hobby. 75 procent säger att de rör på sig tillräckligt, men trots det säger ungefär 60 procent att de befarar att de använder för mycket tid framför en skärm.

Ungdomar står och tittar på sina mobiltelefoner.
Majoriteten av de unga har lite dåligt samvete på grund av skärmtid. Ungdomar står och tittar på sina mobiltelefoner. Bild: AOP/ Ian Allenden / Alamy Stock Photo ungdomar,tonåringar,mobiltelefoner,smarttelefoner,mänskliga relationer,vänner,kommunikation,nätkommunikation,nätmobbning,mobbning,chatta

Kring 70 procent uppger att de är förhållandevis intresserade av samhällsfrågor, men unga är ändå inte särskilt ivriga på att låta yngre personer rösta. Endast 30 procent säger att rösträtten i kommunalval borde gälla från och med 16 år.

Av de som svarade säger 90 procent att deras liv har mål och mening, medan 92 procent känner sig värdefulla.

800 finlandssvenska unga i åldern 15 till 19 år har deltagit i enkäten. De bor på olika håll i landet, men största delen bor antingen i Österbotten eller Nyland. En knapp majoritet av de svarande är flickor.

Enkäten är gjord av tankesmedjan Magma med finansieringshjälp av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Yle, Lilla Teatern (Stadsteatern) och Svenska Teatern.

Hela den finlandssvenska ungdomsbarometern hittar du här.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes