Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och tomatodlingar kan i framtiden leva i symbios – "de godaste tomater jag har ätit"

Fiskar i fiskodling.
Fiskar i fiskodling. Bild: Copyright Pekka Tuuri fiskodling

Havsbaserad fiskodling är inte alltid det mest ekologiska. Därför funderar man i Österbotten på landbaserade fiskodlingar, bland annat i kombination med grönsaksodlingar.

Av den fisk som finländare köper är över 80 procent importerad – det finns alltså ett stort underskott på inhemsk fisk.

Enda sättet att öka andelen inhemsk fisk är att odla den, men miljölagstiftningen begränsar möjligheterna att starta upp havsbaserade fiskodlingar i större skala.

En lösning till bristen på inhemsk fisk är landbaserade fiskodlingar, som enligt Guy Svanbäck på Österbottens fiskarförbund är den enda möjligheten att producera större mängder fisk.

- Det är en sak som är på gång och det finns stora möjligheter att öka produktionen av fisk på det viset, säger Svanbäck.

Bassänger inne i en fabrik.
Landbaserad fiskodling på Åland. Bassänger inne i en fabrik. Bild: Owe Sjöblom, Ålands Radio/TV Åland,fiskodling,fiskodling på land

Ekologiskt men dyrare

Fördelen med landbaserade fiskodlingar är att de fungerar i ett slutet system som inte släpper ut något onödigt avfall i våra hav.

- Men samtidigt blir det mycket dyrare att producera fisken. Vi vet att ingen av de landbaserade fiskodlingar som finns i Finland idag går på vinst, konstaterar Svanbäck.

Han påpekar dock att naturresursinstitutet Luke har ett skilt innovationsprogram som uttryckligen tittat på de här frågorna.

Och det kan finnas en lösning som kan göra det lönsamt.

- Det finns en möjlighet, speciellt för Österbotten, att ha odling i mindre skala. Närmast tänker jag på kombinationen av fiskodling och växtodling.

Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens fiskarförbund.
Guy Svanbäck. Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens fiskarförbund. Bild: Yle/Juho Karlsson 2015

Måste hitta mer hållbara lösningar

Jonas Harald jobbar med olika livsmedelsprojekt på företagshuset Dynamo och har redan i flera år funderat på hur man kunde göra fiskodlingen mer ekologisk.

- Jag tror att fiskodlingen, inte bara här utan i hela världen, måste hitta mer hållbara modeller för sitt foder och för miljöhänsynen, konstaterar Harald.

Enligt Harald borde vi övergå till mera cirkulära produktionsmodeller där vi utnyttjar energi, avfall, vatten, värme och näringsämnena i ett lokalt system där allt tas till vara.

- Fiskodling på land med cirkulerande vatten i kombination med grönsaksproduktion är väldigt effektivt om man ser på vatten-, näringsämnes- och energianvändningen. Men investeringarna är generellt ganska stora.

- Därför är det svårt i dagens läge att få det konkurrenskraftigt då man jämför prisnivån, till exempel med norska laxen.

En medelålders man står framför ett grönt buskage.
Jonas Harald. En medelålders man står framför ett grönt buskage. Bild: Yle/Juho Teir företag,Österbotten,Närpes,jonas harald

Harald tycker att man i stället för laxen kunde koncentrera sig på andra fiskarter.

- I Sverige finns till exempel 5-6 odlingar som odlar tilapia och en afrikansk ålmal som är en lite större fisk. De är varmvattenkrävande arter, men just i kombination med växthusproduktion skulle det fungera ganska bra.

- En fördel med dem är också att de kan utnyttja växtprotein bättre än vad rovfiskarna som vi annars odlar gör. Man skulle kunna producera ett lokalt foder som är växtbaserat i högre grad än vad man kan till en laxfisk.

Goda erfarenheter i Sverige

I ett gammalt slakthus i centrum av Göteborg har det svenska företaget Statsjord redan i fyra år haft fisk- och grönsaksproduktion. Vd:n Niklas Wennberg har märkt av ett ökat intresse för den här typen av odling.

- Vi har goda resultat mätt i fiskarnas tillväxt. Vi säljer allt vi producerar till väldigt höga priser till väldigt bra restauranger. Nu efter fyra år börjar forskningen och de institutioner som jobbar med livsmedelsstrategi och vattenbruk vakna.

- Folk är upptagna av det vanliga, mainstream, och kan inte ta in nya modeller och metoder innan de har legitimerats med hyggliga resultat, så vi är glada över vår status idag och det är många som vill haka på trenden.

På Statsjord odlar man afrikanska varmvattenfiskar, som till exempel tilapia.

- Jag har en fisk som växer tio gånger så snabbt som en abborre. Jag tycker om abborre och nordisk fisk, men om jag ska investera i en anläggning känner jag att det blir mycket mindre arbetsinsats per genererad fiskkilo om jag väljer en sådan här fisk.

Vattenbruk är inte en fråga för sådana kommuner som har kust eller ligger vid stora sjöar, vattenbruk är en fråga för alla― Niklas Wennberg

Enligt Wennberg är landbaserad fiskodling det enda sättet att ge konsumenten garanterat miljövänlig och giftfri fisk.

- Vi odlar två ton fisk och det foder som fiskarna äter omvandlas till ammoniak. Ammoniak är giftigt för fisken och det är inte upptagligt för växterna, så vi kör ammoniakvattnet genom en bakteriebassäng där ammoniak omvandlas till nitrat som är bra mat för växterna.

- Två ton fisk ger växtnäring till 20 ton grönsaker. På det här sättet eliminerar man all växtnäring i utvattnet från anläggningen. Det är den enkla dynamiken i det här systemet.

Wennberg påpekar att många i västvärlden har fel uppfattning om fiskodling; att det är något som görs i havet och på landsbygden.

- Vattenbruk är inte en fråga för sådana kommuner som har kust eller ligger vid stora sjöar – vattenbruk är en fråga för alla.

- Landbaserat vattenbruk tillsammans med grönsaker i urban kontext förväntas generera 200 000 nya jobb i Sverige. Det här är framtiden om inte politiken i Sverige skulle haverera fullständigt.

Smaken inte på något sätt sämre

När eller om ett system med landbaserad fiskodling i kombination med grönsaksodling kunde bli verklighet i Finland eller i Österbotten vågar Harald inte svara på.

- Jag tror det skulle vara viktigt att få en början, någon typ av modell av hur det fungerar i Österbotten. Vi har tomma växthus, vi har tomma jordbruksbyggnader i Österbotten.

- Eftersom det finns modeller att se på i till exempel Sverige, tror jag att det skulle vara värt ett försök i alla fall. Kanske i första hand för en lokal eller regional marknad och lära sig vad det handlar om helt enkelt.

Tomatodling, Flera tomatklasar
I framtiden kan tomatodlingar kombineras med fiskodlingar. Tomatodling, Flera tomatklasar Bild: Yle/Maria Wasström holmqvists trädgård

I till exempel Närpes finns det en hel del grönsaksproducenter och enligt trädgårdsombudsmannen Johanna Smith på Österbottens svenska producentförbund finns det säkert sådana som kan vara intresserade.

- Alla nya infallsvinklar som kommer är värt att se på för att öka lönsamheten och få variation i produktionen.

Men en sak är säker, åtminstone om man får tro Harald; smaken på grönsakerna blir inte på något sätt sämre av att de odlats i kombination med en fiskodling.

- Det är lite som att svära i kyrkan, men jag kan säga att de tomater jag har smakat i Härnösand, som var tomater som växte i cirkulerande vatten från en fiskodling, var de godaste tomater jag har ätit överhuvudtaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten