Hoppa till huvudinnehåll

Företagarna: Facket biter den hand som föder dem

Arbete på gång i verkstaden i Lovisa.
Arbete på gång i verkstaden i Lovisa. Bild: Yle/ Jenny Kähärä Verkstad,företag,Lovisa,metallarbeten,arbete,Händer,verktyg

På arbetsmarknaden fortsätter käbblet om regeringens förslag att luckra upp anställningsskyddet på företag med 20 eller färre anställda.

Styrelsen för Finlands företagare välkomnar förslaget som skulle göra det lättare för företag att anställa personal. Det skulle gagna produktiviteten, tillväxten och sysselsättningen, säger företagarna i ett pressmeddelande.

- Det är alltid riskfyllt för ett lite företag att anställa nytt folk. Regeringens förslag minskar riskerna, säger styrelseordförande Jyrki Mäkynen.

Facket avvisar alla reformer

Företagarna anser att fackförbunden agerar ansvarslöst då de hotar med politiska strejker för att få regeringen att återta sitt förslag.

- Under den här regeringsperioden har facket tillbakavisat så gott som alla reformer på arbetsmarknaden, konstaterar verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Mikael Pentikäinen lähikuvassa toimistossaan.
Mikael Pentikäinen Mikael Pentikäinen lähikuvassa toimistossaan. Bild: Jussi Koivunoro / YLE Mikael Pentikäinen

Facket borde också känna ansvar för den finländska välfärden och de arbetslösa, säger han.

- Nu riktas sig fackets stridsåtgärder mot företagen. Man biter i den hand som föder en, säger Pentikäinen, som påminner om att det är i småföretagen som de nya arbetstillfällena har uppstått på senare tid.

Danska modellen borde dammas av

På fackligt håll kritiseras lagförslaget för att det anses försämra anställningsskyddet. Byggnadsförbundets viceordförande Kyösti Suokas befarar att förslaget kommer att leda till försök att tolka lagen - försök som kommer att sluta i rättssalen, med långvariga processer som följd.

Det är bra att man försöker sänka tröskeln för att anställa folk, men vi måste hitta de rätta metoderna, säger Suokas, och påminner om den danska modellen.

- I Danmark är uppsägningsskyddet inte starkt men det kompenseras av goda arbetslöshetsförmåner och effektiva metoder att sysselsätta arbetslösa.

Läs också