Hoppa till huvudinnehåll

Inte säkert om man får riva Sunnanbergs skolas äldre byggnad – rektor: En otroligt stor besvikelse för alla barn och vuxna om det inte beviljas

Sunnanbergs skola i Pargas
Arkivbild av Sunnanbergs skola i Pargas. Sunnanbergs skola i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus sunnanbergs skola i pargas

NTM-centalen motsätter sig en rivning och Egentliga Finlands landskapsmuseum har tidigare också motsatt sig en rivning. Ifall rivningslov inte ges måste planeringen börja om helt från början.

Det som alla nu väntar på är det slutgiltiga beslutet av Pargas stads byggnadsinspektion, säger fastighetschef Seppo Pihl.

– Det väntar vi precis nu på. Det är mycket viktigt för det kommande budgetåret att veta om vi får riva den äldre byggnaden eller inte.

Om det här rivningstillståndet inte beviljas så det är en otroligt stor besvikelse för barnen och vuxna och alla som jobbar och bor på området― Bo Blomqvist, rektor för Sunnanbergs skola.

Staden har budgeterat sammanlagt 1,4 miljoner euro för Sunnanbergs skola

I investeringsbudgeten för år 2018 är 600 000 euro tänkt att gå till dels ett nybygge och dels en renovering av de gamla skolhuset. 800 000 euro är sedan reserverat för år 2019.

Rivningen och nybygget gäller den västra, äldre delen av byggnaderna, som är från 1895. Den östra byggnaden, som ska bli kvar, ska i sin tur renoveras.

Men NTM-centalen motsätter sig en rivning och Egentliga Finlands landskapsmuseum har tidigare också motsatt sig en rivning.

Nu verkar framtiden oviss och ifall rivningstillståndet inte beviljas måste planeringen börja om helt från början.

Sunnanbergs skola i Pargas
Den äldre byggnaden i skolan är från 1895, vilket intresserar Egentliga Finlands landskapsmuseum . Sunnanbergs skola i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus sunnanbergs skola i pargas

Oändamålsenliga utrymmen som försvårar det dagliga arbetet

Sunnanbergs skola har länge haft oändamålsenliga utrymmen för skolans verksamhet, berättar rektor Bo Blomqvist.

– Om vi nu talar om båda byggnaderna i sin helhet, så är undervisningsutrymmena alldeles för små. Det finns också pelare och stolpar lite här och där. Det försvårar vårt dagliga arbete, att dela in eleverna i olika grupper. Det är stundvis omöjligt.

Skolar har enligt Blomqvist jobbat för att få ändamålsenliga skolutrymmen redan i 4-5 år.

– De nuvarande byggnaderna uppfyller inte kraven. Det vi nu önskar är att vi ska få rivningstillstånd för den västra byggnanden för att på samma ställe kunna bygga ett nytt skolhus som uppfyller de moderna kraven för en skolbyggnad.

bo blomqvist är rektor vid kirjala skola
Arkivbild. Bo Blomqvist, rektor för Sunnanbergs skola säger att man vill ha en skola som uppfyller de moderna krav som finns för en skolbyggnad. bo blomqvist är rektor vid kirjala skola Bild: Yle/Johanna Ventus rektor vid kirjala skola

– Om rivningstillståndet inte beviljas så det är en otroligt stor besvikelse för barn och vuxna och alla som jobbar och bor på området, säger Blomqvist.

"Vi vill ha en ny byggnad"

Niklas Isaksson, ordförande för Hem och Skola, håller med Blomqvist.

– Vi vill ha en ny byggnad. Det har vi suttit och planerat här en längre tid. Processen har varit utdragen och när vi äntligen var ganska nära målet kommer det här.

- Man kan inte vara annat än besviken. Men det finns inte så mycket vi kan göra annat än att vänta och se.

Niklas Isaksson, ordförande för Sunnanbergs Hem och Skola
Sunnanberg Hem och Skolas ordförande, Niklas Isaksson, säger att han nog blir besviken om man måste börja om med hela planeringen. Niklas Isaksson, ordförande för Sunnanbergs Hem och Skola Bild: Yle/Johanna Ventus ordförande hem och skola i sunnanberg

Alternativ till rivning finns -men de är inte optimala anser staden

Fatighetschef Seppo Pihl i Pargas säger att det kan finnas alternativ i fall rivningstillståndet inte beviljas.

– Att bygga på tomten, på idrottsfältet är kanske möjligt .Men det är inte alls optimalt.

En annan möjlighet är att göra en utbyggnad som är i kontakt med den äldre byggnaden.

Men prioriteringen ligger fortfarande i att riva den äldre byggnaden och bygga en nytt i stället, säger Pihl.

Vill ha beslutet så snabbt som möjligt

Enligt Pihl är det viktigaste att beslutet kommer snabbt.

– Får vi rivningstillstånd, så kan vi kanske ännu påbörja rivningen och bli färdiga till slutet av 2019. Men tiden går.

Då investeringssumman är stor så utgör Sunnanbergs skolas framtid en utmaning för hela staden, menar Pihl.

– Det är 1,4 miljoner som gäller och det är stora pengar eftersom stadens ekonomi är som den är.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland