Hoppa till huvudinnehåll

Yle deltar i kampanjen Jobbet diskriminerar inte – “Mångfald är en tillgång på arbetsplatsen”

Händer.
Händer. Bild: © Robert Kneschke Händer

Målet med kampanjen Jobbet diskriminerar inte (#eisyrji) är att förändra attityderna och minska diskrimineringen på finländska arbetsplatser. De organisationer som deltar i kampanjen förbinder sig till att främja en arbetskultur som är öppen för alla och där likvärdighet är en självklarhet.

Yle har redan under en längre tid arbetat för att motverka diskriminering och främja jämställdhet.

“Jämställdhet måste aktivt lyftas fram och det måste synas i det dagliga arbetet. Vi vill vara ett föredöme när det gäller ett jämställt och likvärdigt arbetsliv. Därför är det naturligt för Yle att delta i kampanjen”, säger Yles HR-, kommunikations- och strategidirektör Gunilla Ohls.

Under kampanjens gång kommer Yle på olika sätt att arbeta för att främja likvärdighet, bland annat genom att utmana Yle-medarbetare och andra organisationer att delta i kampanjen.

Jämställdhet bland Yles etiska riktlinjer

Jämställdhet är en av grundpelarna i Yles etiska regler, som förbinder både personalen och bolagets samarbetspartner.

Yle fäster uppmärksamhet vid jämställdhet både när det gäller innehåll och när det gäller personal. År 2017 var 49 procent av de tillsvidareanställda kvinnor och fördelningen mellan män och kvinnor var jämn på alla chefsnivåer. Medellönen för de kvinnliga anställda var 96,2 procent av de manliga anställdas lön, bland dem som jobbar med program och innehåll cirka 99,4 procent.

I Yles förnyade jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2018–2019 är de viktigaste målen jämn könsfördelning i alla arbetsteam, verklig jämställdhet i lönerna och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund eller motsvarande.

Som ett led i arbetet försöker Yle medvetet rekrytera personer med möjligast mångsidig bakgrund. År 2018 har bolaget bland annat erbjudit ett nytt avlönat praktikprogram för unga som kan ha det svårt att ta sig in i arbetslivet.

“För att Yle som public service-bolag ska kunna erbjuda innehåll som är relevant för hela publiken är det viktigt att personalen är så mångsidig som möjligt och representerar alla samhällsgrupper. Mångfald är en tillgång på arbetsplatsen”, säger Ohls.

I våras deltog Yle i Justitieministeriets kampanj Ett #trakasserifritt Finland, där målet är att lyfta fram goda handlingsmodeller för att ingripa i sexuella trakasserier.

Kampanjen Jobbet diskriminerar inte (#eisyrji) genomförs på initiativ av Finlands näringsliv EK. Mer information om kampanjen #eisyrji finns på www.eisyrji.fi/sv/

Bolaget