Hoppa till huvudinnehåll

Belastningen på havet utreds inte – fiskodling i Jakobstad slipper miljökonsekvensbedömning

Regnbågslax skall tas upp ur fiskburen
Arkivbild på regnbågslax i fiskbur. Regnbågslax skall tas upp ur fiskburen Bild: Yle/Marie Söderman regnbågslax

Den planerade fiskodlingen utanför Jakobstad behöver inte någon miljökonsekvensbedömning, skriver Österbottens Tidning.

Ett företag vill anlägga en fiskodling utanför Öuran i Jakobstad som enligt beräkningarna skulle öka kvävebelastningen lika mycket som ett svinhus med 3 000 djur.

Men NTM-centralen har tagit beslut om att det inte behövs en miljökonsekvensbedömning. Till ÖT säger
överingspektör Elina Venetjoki på Södra Österbottens NTM-central att fiskodlingar inte finns med på listan över verksamhet som behöver en miljökonsekvensbedömning.

Larsmo ville utreda miljöbelastningen

Enligt planerna ska fiskodlingen årligen producera 950 000 kilo fisk. Den ska placeras på ett vattenområde som tillhör staten och ligger utanför Larsmo.

Miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund i Larsmo skriver i ett utlåtande till NTM-centralen att med tanke på verksamhetens storlek är miljökonsekvenserna omfattande. Ökningen av kväve motsvarar ett svinhus med 900 suggor eller 3 000 svin.

Det område som påverkas av fiskodlingen är enligt den ekologiska statusen klassificerad som måttligt. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer borde nya fiskodlingar inte placeras i områden som har en lägre klassificering än god.

Därför bör man enligt Zittra-Bärsund utreda hur stor belastning området tål och det kan göras genom en miljökonsekvensbedömning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten