Hoppa till huvudinnehåll

Patienter i livets slutskede får stödpersoner – nätverk byggs upp i hela Österbotten

Vårdare håller patients hand.
Vårdare håller patients hand. händerna,vårdare,åldringar

Österbottens Cancerförening planerar ett nätverk av frivilliga palliativa stödpersoner för obotligt sjuka patienter och deras anhöriga.

Flera cancerföreningar runt om i landet har redan frivilliga palliativa stödpersoner som hjälper döende människor och deras familjer. Nu kommer även Österbottens Cancerförening att anamma konceptet.

- Vi har inte varit i täten i den här frågan eftersom vi sedan tidigare har fyra sjukskötare som arbetar med palliativ vård. Men nu vill vi komplettera vår service, säger verksamhetsledare Markku Suoranta.

Besöka och hjälpa

De palliativa stödpersonerna fungerar på frivillig basis och rekryteras enligt lämplighet. Det är ändå oftast fråga om personer som arbetar eller tidigare arbetat inom vården.

Stödpersonerna kommer inte att delta i det direkta vårdarbetet utan istället ge psykosocialt stöd.

- Det finns till exempel många som är ensamma och behöver stöd. De kan få besök i sitt hem eller på vårdinrättningen och stödpersonen kan fungera som sällskap, sitta vid sjukbädden eller utföra olika ärenden, säger Suoranta.

I Karleby finns det redan en handfull frivilliga stödpersoner inom terminalvården, i Sydösterbotten finns en stödperson och i Seinäjoki-området åtta personer.

Men nu kommer man att utbilda stödpersoner för hela Österbotten, både på finska under hösten och på svenska under våren.

Österbottens Cancerförening.
Österbottens Cancerförening kommer utbilda stödpersoner i hela Österbotten. Österbottens Cancerförening. cancer

Motion i Korsholm

Just nu pågår planeringen med att starta verksamheten, men en motion till Korsholms vårdnämnd aktualiserade frågan redan nu.

Alla människor ska få ha en medmänniska vid sin sida på dödsbädden, skriver Annika Ahläng (SDP) och Kim Eriksson (SDP) i motionen där de önskar att Korsholms kommun ska utreda samarbetsmöjligheterna kring ett nätverk av stödpersoner.

Att alla människor ska ha någon vid sin sida är också cancerföreningens målsättning.

- Det är det vi vill. Man ska också kunna leva ett gott liv, trots cancer. Vi har diskuterat med Annika Ahläng och även med församlingen för att göra detta rätt, säger Suoranta.

I Vasa bygger församlingen upp ett eget stödnätverk, och det är ju onödigt att bygga upp dubbla eller trippla nätverk, säger Suoranta. Istället vill Österbottens cancerförening samarbeta kring den palliativa vården.

Svårt att hinna för vårdpersonalen

Annika Ahläng som är utbildad sjukskötare och specialiserad i palliativ vård deltar själv i församlingens kurs i Vasa för palliativa stödpersoner.

På en inledande träff i våras kom drygt 40 personer för att höra om utbildningen för att bli palliativ stödperson. Tio av deltagarna i kursen som pågår just nu kommer från Korsholm.

- Jag håller på att doktorera i samma ämne, närmare bestämt vårdplanering inför livets slut för specifikt minnessjuka personer, säger Ahläng som vill aktualisera frågan både som forskare och som politiker.

Framför allt vill Ahläng att alla patienter, oberoende av diagnos, ska få en god, palliativ vård och någon som sitter bredvid.

- Det är svårt för vårdpersonalen att hinna sitta vid dödsbädden. Men ingen borde dö ensam. I Sverige finns det ett riksdagsbeslut om detta, säger Ahläng.

Cancerföreningarna i täten

Markku Suoranta påpekar att stödpersonerna inte kommer att ersätta de palliativa sjukskötarna som Österbottens Cancerförening tillhandahåller.

Sjukskötarnas löner betalas delvis med insamlade medel och delvis av kommunen.

Men varför ordnar ni den här vården och inte kommunerna själva? Skulle vi inte ha någon palliativ vård utan cancerföreningen?

- Så har det ofta varit, att vi lyfter upp nya saker och säger att det här borde fungera. Vi tar själva ansvar i början och när det börjar fungera kanske vi kan kasta loss.

Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.
Markku Suoranta, verksamhetsledare vid Österbottens Cancerförening. Markku Suoranta på Österbottens cancerförening. Bild: Yle/Joni Kyheröinen cancer,österbottens cancerförening

Suoranta säger att det samma gällde sållningarna inom både bröst- och livmodercancer. Där var cancerföreningarna först.

- Vi var först med att lyfta frågan att människor har rätt till ett bra liv. Nu när de här mekanismerna börjar fungera inom den offentliga vården kan vi fortsätta med nästa fråga, i det här fallet ett nätverk av frivilliga, säger Suoranta.