Hoppa till huvudinnehåll

Så här ska Karis resecenter se ut när det är färdigt

Plan för området kring Karis järnvägsbro
Så här ska området kring Karis järnvägsstation se ut när det blir färdigt. Plan för området kring Karis järnvägsbro Karis,järnvägsstationer,Karis järnvägsstation

Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt förslaget till gatuplan för resecentret i Karis.

På bilden syns resecentret från Bangatans sida. Det blåa i bakgrunden på bilden är ingen sjö, utan det är där Lidl är beläget.

Resecentret ingår i helhetsplanen kring Karis järnvägsstation. En ny bro över järnvägen ska byggas, tunneln under spåren ska förlängas och dessutom ska man bygga ett område för angörande trafik.

Plats för cykelparkering kommer att finnas under den nya järnvägsbron.

I de nyligen godkända planerna för resecentret framkommer fler detaljer, bland annat uppgifter om trafikmärken och var de skall placeras.

Plan för området kring Karis järnvägsbro
Så här skall de nya trafikmärkena placeras. Plan för området kring Karis järnvägsbro Karis,Karis järnvägsstation

Trafiken in till resecentret är enkelriktad i väst-östlig riktning. Så här ser körspåren för busstrafiken ut.

Plan för området kring Karis järnvägsbro
Så här ser körspåren ut för busstrafiken. Plan för området kring Karis järnvägsbro Karis,Karis järnvägsstation

Det finns också planer på att rusta upp Bangatan i Karis.

Tekniska nämnden beslöt på sitt möte på tisdagskvällen (19.9) att föreslå gatan som en del av investeringsbudgeten för nästa år.

Förbättringen av Bangatan och samt hamntorget i Norra hamnen i Ekenäs skulle ingå i ett anslag på drygt två miljoner euro som används för grundförbättringar, nybyggande och asfalteringar av trafikleder.

Förslaget till gatuplan för resecentret i Karis har gjorts av Ramboll.

Plan för området kring Karis järnvägsbro
En schematisk bild över hela området. Plan för området kring Karis järnvägsbro Karis järnvägsstation,Karis

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland