Hoppa till huvudinnehåll

I framtiden granskas till och med katter och hundar vid gränsen - brexit ställer om i Europas största hamn

Rotterdams hamn
Rotterdams hamn Bild: Petri Raivio / Yle Rotterdam (kryssare),hamn

Europas största hamn i Rotterdam står inför stora förändringar i och med brexit. För att transporterna ska löpa även i fortsättningen måste såväl myndigheter som företagare förbereda sig i god tid.

Rotterdam, Nederländerna

- Vi förbereder oss på det värsta och hoppas på det bästa, utbrister hamndirektören Mark Dijk då den strama tidtabellen för det brittiska EU-utträdet kommer på tal.

Faktum är att Dijk och hans kolleger vid hamnen egentligen inte har något alternativ: om mindre än 200 dagar blir brexit verklighet vare sig man vill det eller inte.

Vid hamnen utgår man från alla tänkbara scenarion för brexit. Det värsta alternativet är att det inte blir något avtal alls, säger man vid hamnen.

- Från den dagen börjar alla tullformaliteter och granskningar att gälla fullt ut, säger Dijk.

Företagen är dåligt förberedda på framtiden

Trots att det bara är ett halvt år kvar till brexit har många företag inte förberett sig för framtiden.

Man uppskattar att det finns omkring 35 000 företag i Nederländerna som måste anpassa sig till en ny verklighet efter brexit. Endast en bråkdel av dessa har förberett sig tillräckligt, varnar hamndirektören.

- Om de inte är förberedda kommer det att leda till höga kostnader för företagen.

Vi uppskattar att granskningarna på varor som importeras från Storbritannien kommer att öka med 30 procent

Och det är inte enbart de holländska företagen som påverkas, utan alla europeiska företag som vill exportera till Storbritannien.

- Om det finns producenter i Finland som färdas via Rotterdam till Storbritannien så måste de anmäla sina varor och sköta momsregistreringen eftersom de handlar med ett tredje land, påpekar Dijk.

Bild på ett fullastat fartyg.
De allra största fartygen kan också anlöpa hamnen i Rotterdam. Det här är en orsak till hamnens popularitet. Bild på ett fullastat fartyg. Bild: Petri Raivio / Yle hamn,fartyg,Rotterdam (kryssare)

Knutpunkt för den globala handeln

Hamnen i Rotterdam är den största av sitt slag i Europa och en knutpunkt för hela den globala handeln.

En stor del av de varor som exporteras härifrån går till Storbritannien som saknar en hamn med samma kapacitet som Rotterdam.

Vi blir tvungna att göra granskningar i hamnen främst på fisk och kött.
― Liesbeth Kooijman.

I dagens läge räknas trafiken mellan Rotterdam och Storbritannien som en del av EU:s inre marknad.

Efter brexit kommer Storbritannien att betraktas som ett så kallat "tredje land" i förhållande till EU som inte kommer att ha tillgång till fördelarna med den inre marknaden.

Hundratals nya tjänstemän rekryteras

Myndigheterna uppskattar att andelen tulldeklarationer för varor som lämnar Holland kommer att öka med mellan 20 och 30 procent efter brexit.

Övervakningen av vad som förs in från Storbritannien kommer också att skärpas.

- Vår utgångspunkt är att Storbritannien vill lämna den inre marknaden och att de vill lämna tullunionen. I praktiken betyder det här att tullformaliteterna träder i kraft mellan våra länder, säger Roel van ’t Veld som är brexitkoordinator vid den nederländska tullen.

- I och med brexit kommer mängden försändelser och deklarationer som hänvisas till oss att öka massivt, fortsätter van 't Veld.

För att klara av att handskas med de framtida gränsformaliteterna planerar tullen att rekrytera mellan 700 och 900 nya anställda. Störst blir personalbehovet om EU och Storbritannien inte lyckas enas om ett avtal.

Inspektioner av matvaror och djur

Brexit innebär också en hel del extra arbete för det holländska livsmedels- och produktsäkerhetsverket.

- Vi uppskattar att granskningarna på varor som importeras från Storbritannien kommer att öka med 30 procent, berättar avdelningschef Liesbeth Kooijman.

- Vi blir tvungna att göra granskningar i hamnen främst på fisk och kött.

Samtidigt kommer det inte längre att vara möjligt att transportera levande djur, till exempel hästar, mellan Nederländerna och Storbritannien eftersom det inte finns lokaler i hamnen som lämpar sig för granskningen av djur.

Hur blir det med katter och hundar?

De har fortfarande tillträde i sällskap av sina ägare. Men också i det fallet kan inspektioner bli aktuella, säger Kooijman.