Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan utrymmesbristen lätta vid Sirkkala skola i Åbo - ny större byggnad ska ge plats för 110 nya elever

Kärnhuset i Sirkkala skola i Åbo
Så här såg Kärnhuset ut för ett par år sedan innan rivningsarbetet inleddes. Här ska en ny skolbyggnad byggas. Kärnhuset i Sirkkala skola i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström sirkkala skola

Den nya skolbyggnaden som planeras på Sirkkala skolas gård ska bli större än det gamla Kärnhuset och inrymma 110 nya elever. Byggnaden ersätter alltså Kärnhuset.

Enligt Åbo stads förslag ska den nya skolbyggnaden ha fler kvadratmeter, alltså totalt ungefär 3 000 kvadratmeter våningsyta.

Byggnaden ska vara två eller tre våningar hög och inrymma nya 110 elever. Skolans elevantal skulle alltså öka markant.

Sirkkala skola i Åbo
Sirkkala skola i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström skola i åbo,Åbo

Det nya huset byggs också så, att den inte klyver skolgården. På det sättet har skolan en enda stor skolgård, som är lättare att övervaka av skolans personal.

Kärnhuset, som byggnaden ersätter, är delvis rivet i dag. Huset rivs på grund av omfattande problem med inneluften i byggnaden.

Det här har skapat en hel del problem för skolan.

År 2017 hade Sirkkala skola 258 elever och Sirkkalabackens skola 32 elever.

En ökning med 110 elever är alltså betydande, vilket också ökar trafikmängden på området. Fler parkeringsplatser är ändå troligen inte att vänta, räknar stadens tjänstemän.

Den nya byggnaden ska passa in i omgivningen

Den gamla källardel som troligen härstammar från tiden innan Åbo brand 1827 och som står på gården ska bevaras och antecknas som ett fornminne.

Sirkkala skola sett från Sirkkalagatan.
Sirkkala skola sett från Sirkkalagatan. Bild: YLE Åboland Åbo,sirkkala

Även flera av de träd som finns på gården ska sparas i mån av möjlighet och även de gamla trädgårdslika delarna av gården ska bevaras, anser staden.

Den nya byggnaden ska vara ungefär lika hög som resten av byggnaderna på området. Byggnaden ska också passa in i det gamla trähusområdet, som är kulturhistoriskt värdefullt.

Byggnadens form och utseende bestäms i ett senare skede, efter att detaljplanen för området har godkänts.

Frågan om nybygget och en ändring i detaljplanen för området behandlas i stadsplanerings- och miljönämnden på tisdag, 25.9.

Efter det förs ärendet till stadsstyrelsen och slutligen till stadsfullmäktige.