Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill ha färre men bättre förskolor: Inte bra om barnen måste flytta flera gånger tycker föräldrar

Litet barn vid staket.
Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

Planer för att förnya förskoleverksamheten i Raseborg håller på att ta form. Det kan handla om att koncentrera förskoleundervisningen till ett mindre antal enheter i kommunen och att skilja åt den från dagvården.

- Vi måste se över våra resurser och använda dem på ett ändamålsenligt sätt både utrymmesmässigt och personalmässigt, säger chefen för småbarnspedagogik Charlotte Lindh.

Charlotte Lindh står framför en klätterställning med gröna buskar och träd i bakgrunden. Hon har på sig en blå blus och en lila halsduk med mönster.
Charlotte Lindh bereder förslaget som ska förnya förskoleverksamheten. Charlotte Lindh står framför en klätterställning med gröna buskar och träd i bakgrunden. Hon har på sig en blå blus och en lila halsduk med mönster. Bild: Anna Hellberg/Yle förskolan,småbarnsfostran,skolor,Västnyland,Ekenäs,charlotte lindh

Hon vill ännu inte säga vad det i praktiken skulle innebära att koncentrera förskoleverksamheten, eftersom beredningsarbetet ännu pågår.

- Det handlar om att få en verksamhet som tryggar kvalitén både inom småbarnspedagogiken och inom förskolan.

Många miljöombyten oroar

Om planerna blir verklighet kan det leda till att barnen byter miljö flera gånger under en kort tid. Först när man övergår från dagis till förskola och sedan när man börjar i skolan.

Alexander Stenroos är ordförande i föräldraföreningen för daghemmet Skogsgläntan. Han oroar sig över den stora mängd miljöombyten som barnen kan bli tvungna att genomgå.

En man med ansiktet i närbild.
Alexander Stenroos En man med ansiktet i närbild. Bild: Privat Västnyland,Raseborg,Ekenäs,förskolan,föräldrar,stenroos alexander

- Det blir häftigt med två stora miljöombyten under en kort tid. Eller till och med tre om barnet börjar gå i dagis först lite senare, menar Stenroos.

- Särskilt om det gäller ett barn som behöver mera stöd, men annars också.

Smidigare övergång till skolan

Lindh poängterar betydelsen av att förbereda övergångarna bra så de blir så smidiga som möjligt.

- Det är klart att övergångar kan skapa oro för barnen, men samtidigt kan de skapa möjligheten att lära känna sin förskolegrupp på ett annat sätt. Sedan får man gå tillsammans med dem till skolan, vilket gör följande övergång smidigare, säger Lindh.

Hon tror inte heller att de snabba övergångarna blir ett problem för dagvårdspersonalen.

- Det finns redan vissa förskolegrupper i samband med skolorna, vilket betyder att det kommer nya barn varje år. Alla de förskolorna är väldigt nöjda med sin verksamhet och ser inte det som ett problem. Vi har ett bra samarbete och en smidig övergång från småbarnspedagogiken till förskolan, säger Lindh.

Bidningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP) tror inte att övergångarna kommer att vålla några större problem.

- En ny miljö är alltid en ny miljö, men vanligtvis är barnen ganska flexibla och klarar miljöbyten rätt bra. Kanske föräldrarnas inställning också påverkar, menar Malmén.

Stressigt för barnfamiljer?

Ett annat orosmoment som Stenroos lyfter fram är skjutsarna. När föräldrarna har flera olika ställen att skjutsa barnen till kan vardagen bli hektisk.

- En stressig vardag kan bli ännu stressigare i och med att barnen ska föras till olika ställen. Redan om barnen går i samma daghem är det alltid en liten karusell om avdelningarna är långt ifrån varandra, säger Stenroos.

Eftersom förskolorna på de flesta håll skall finnas nära skolorna ska skjutsandet enligt Lindh inte vara ett problem med. Men hon säger att det förstås kan se olika ut på olika håll i Raseborg.

Undervisningen bättre när åldersgaffeln är mindre

Stenroos hoppas att information om förslaget ska presenteras för föräldrarna. Han vill gärna veta vad orsakerna bakom förslaget är, och ifall förändringen verkligen kommer att gagna barnen och barnfamiljernas vardag.

Lindh förklarar att en av fördelarna är att undervisningskvalitén förbättras.

I nuläget är ofta samma personal ansvarig för både de yngre barnen och förskoleeleverna. Det finns pedagogiska fördelar med att dela på åldersgrupperna.

- Om förskolan är skild går det att anpassa lärmiljön på ett helt annat sätt än när åldersgruppen är bredare, säger Lindh.

Diskussioner för vårdnadshavare under hösten

Tanken är att förändringarna ska träda i kraft redan nästa läsår, det vill säga hösten 2019. Då måste ett beslut fattas innan förskoleansökningarna börjar kring mars månad.

- I det skedet måste vårdnadshavarna redan veta hur det ser ut och vart de söker, säger Lindh.

Maj-Britt Malmén, en kvinna med rött, kort hår och glasögon står utomhus med ett grönt träd och en brunaktig byggnad i bakgrunden.
Maj-Britt Malmén har visioner för framtiden. Maj-Britt Malmén, en kvinna med rött, kort hår och glasögon står utomhus med ett grönt träd och en brunaktig byggnad i bakgrunden. Bild: Anna Hellberg/Yle förskolan,småbarnsfostran,Västnyland,Ekenäs,kommunalpolitik,ordförande,Bildningsnämnd,maj-britt malmén

Men innan beslutet fattas lovar både Lindh och Malmén att också vårdnadshavarna kommer att informeras och höras i frågan.

- Vi kommer att ordna diskussionstillfällen för vårdnadshavarna. Vi hoppas förstås att många deltar i dem, säger Lindh.

Förskolan integrerad i skolundervisningen?

Maj-Britt Malmén har visioner också längre fram i tiden. Hon tänker att förskolan i framtiden kunde vara mera sammankopplad med de lägsta skolklasserna.

Det förslag som nu är aktuellt är ett steg i den riktningen.

- I många kommuner har man förskolan helt integrerad i skolundervisningen. Man kan till exempel ha förskolan tillsammans med årskurs ett och två, säger Malmén.

Hon tror att man i Raseborg åtminstone till viss mån kommer att följa med i den utvecklingen. I dagens läge är det ändå inte praktiskt möjligt på de flesta ställena i Raseborg.

- Den dagen vi bygger en ny skola eller renoverar en skola kan man ta det här i beaktande. Men vi får prata om fem, tio år eller kanske mycket längre också.