Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna försvarar Move-testet: “Lika påfrestande som innebandy”

Minttu Korsberg, generalsekreterare på statens idrottsråd.
Minttu Korsberg, generalsekreterare på statens idrottsråd, säger att data från Move-testerna är viktiga för offentliga sektorns utvärdering av folkhälsan. Minttu Korsberg, generalsekreterare på statens idrottsråd. Bild: Lehtikuva Statens idrottsråd

Det kritiserade Move-konditionstestet ska fortsätta, det är slutsatsen av Utbildningsstyrelsens och några andra institutioners efterforskningar efter det tragiska dödsfallet i Esbo förra veckan. Testet är numera obligatoriskt men enligt experter inte farligare än annan motion, såsom innebandy.

Alla femte- och åttondeklassare ska göra testen, och resultaten ska in före medlet av oktober. Dödsfallet i Esbo betyder inte att testet är osäkert.

- Testet är säkert. Av de uthållighetstest som finns är det mest pålitligt och säkert, säger Tommi Vasakari, chef på UKK-institutet (Urho Kekkonens konditionsinstitut).

UKK-institutets direktör Tommi Vasakari.
Tommi Vasakari. UKK-institutets direktör Tommi Vasakari. Bild: Lehtikuva UKK Institute,Tommi Vasakari

Vasankari säger att dödsfallet i Esbo är beklagligt men att ett enskilt fall inte motiverar en nedläggning av ett i övrigt fungerande konditionstest. Enligt honom är det inte mer farligt än annan idrott.

- Med testet försöker vi uppnå att det ska finnas tillräcklig information om barnens hälsa och kondition för att kunna jämföra, och områden för uppmuntran om det hittas områden som kan utvecklas. Det är ett verktyg för att stödja barns och ungas motion.

“Som innebandy”

Vasankari får medhåll av professor Urho Kujala på Jyväskylä universitet. Enligt Kujala är friska barn lika lämpade för Move-test, inklusive den kritiserade 20-meterslöpningen, som för all fysisk ansträngning.

- Testet hjälper elev och lärare att följa elevens fysiska utveckling. Uthållighet är viktigt och testet mäter det väldigt effektivt. Om man jämför en Move-prestation med till exempel en innebandymatch på gymnastiklektionen är den fysiska påfrestningen inte större, säger Kujala.

Professor Urho Kujala på Jyväskylä universitet.
Professor Urho Kujala. Professor Urho Kujala på Jyväskylä universitet. Bild: Lehtikuva Urho Kujala

Enligt Kujala är elevernas hälsa viktig. Om barnet är sjukt ska hen inte delta i fysiskt påfrestande prestationer. Här efterlyser han kommunikation mellan hemmen, skolan och läkare; om det finns skäl att misstänka en hälsorisk ska den tas i beaktande.

Plötsliga dödsfall som det i Esbo är inte bara ovanligt i Move-test, utan hos barn och unga över huvud taget.

Plötsliga dödsfall är väldigt sällsynta hos barn och unga. Symptomfria barn kan i regel delta i påfrestande gymnastik

- Efter incidenten i Esbo inledde jag en e-postkedja med kolleger i bland annat USA, Kanada och Spanien, och ingen har hört om dödsfall i samband med Move. Det kan ju ha hänt, men inget har rapporterats tidigare, säger Kujala.

Testet har utförts av sammanlagt över en miljon barn i de länder som Kujala varit i kontakt med.

- Plötsliga dödsfall är väldigt sällsynta hos barn och unga. Symptomfria barn kan i regel delta i påfrestande gymnastik, slår Kujala fast.

Skjuter ner kritik

Trots att Move-testerna fortsätter hållas tar myndigheterna dödsfallet på allvar. Redan nu utbildas lärare noggrant i testet, och det finns handböcker med riktlinjer att tillgå.

Men utbildningen ska göras bättre och informationsgången ska förbättras. Om lärare håller testet med tillräckligt små grupper kan hälsoläget övervakas, eleverna får stöd och ingen tar skada, lyder budskapet från Utbildningsstyrelsen på Hagnäskajen i Helsingfors.

Kritiken från lärarhåll är att grupperna inte kan vara små i många skolor på grund av resursbrist. På det svarar experter att det går att ordna: Nyligen ökade antalet timmar gymnastik för just Move-testet, och kreativa lösningar finns att tillgå.

I Jyväskylä ordnas på vissa skolor Move-dagar, där hela åldersgrupper med hjälp av inte bara gympalärare utan också andra lärare genomför testet.

Med uppgifterna får vi så småningom en trendkurva som vi kan ha nytta av på statlig, kommunal och skolnivå

Kritik riktas också mot den onödiga tävlingskulturen som mätningar ger upphov till.

I fredagens Helsingin Sanomat ondgör sig universitetslektorerna Tiina Kujala och Laura Rantavuori från Tammerfors universitet över mätningskulturen och säger att linjelöpning inte är problemet, hela systemet är.

Kujala och Rantavuori menar att det är onödigt att mäta resultat och jämföra, något som leder till att barnen jämför och tävlar med varandra. Det, menar duon, ligger bakom många människors trauma från just skolgymnastiken.

Ger trenddata och förbättringsförslag

Minttu Korsberg, generalsekreterare på Statens idrottsråd, säger att Move-testet samlar in data som ger ny insikt i vad som behöver göras för att folkhälsan ska bli bättre.

- Med uppgifterna får vi så småningom en trendkurva som vi kan ha nytta av på statlig, kommunal och skolnivå. På statlig nivå behöver vi uppgifterna för att dra breda slutsatser om hur barn och unga mår för att kunna göra dra upp riktlinjer, säger Korsberg.

- På samma sätt får kommunerna och skolorna verktyg för att vidta åtgärder och följa med utvecklingen.

Alla femteklassare och åttondeklassare ska alltså göra testen, som från och med i år är obligatoriska i hela landet.

På det sättet menar UKK-institutets Tommi Vasakari att vi kommer få liknande kurvor att titta på och analysera som vi redan haft i försvarsmakten för beväringar i flera år, och därmed samma möjligheter att reagera och säkra folkets kondition.

- Dessutom ger det data som är jämförbar med likadan data i stora delar av världen, så vi vet i vilket skick finländska ungdomar och barn är jämfört med andra.

Läs också