Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen: Move-mätningarna är trygga och kan fortsätta

Mattias Ainasoja leder gymnastiklektion vid Ådalens skola i Kronoby.
Mattias Ainasoja leder gymnastiklektion vid Ådalens skola i Kronoby. Bild: Yle mattias ainasoja

Skyttellöpning är ett tryggt mätinstrument i Move-helheten slår fast.
Utbildningsstyrelsen har utrett frågan tillsammans med sakkunniga som utarbetat systemet.

– Eleven utför skyttellöpningen inomhus under lärarens uppsikt och lärarhandledningen ger goda förutsättningar för att genomföra mätningen på ett tryggt sätt, säger Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet som varit med och utarbetat Move-systemet.

Utförandet av skyttellöpning utgår emellertid ifrån att personen inte har sjukdomar eller symtom som kan innebära en hälsorisk vid mätningen.

– Läraren borde få tillgång till elevens hälsouppgifter som är av betydelse med tanke på säkerheten då man idrottar. Det här förutsätter en nära dialog mellan skolhälsovården, eleverna och vårdnadshavare samt skolan, säger Vasankari i ett pressmeddelande.

Test med åtta delområden

Avsikten med mätningarna för elever i klasserna 5 och 8 inom den grundläggande utbildningen är att inspirera barn och unga att röra på sig och att samla information om deras fysiska funktionsförmåga som stöd för skolhälsovården, skriver Utbildningsstyrelsen i sitt pressmeddelande.

Testet har åtta delområden som ska mäta elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter.

Esbo stads bildningsnämnd meddelade tidigare i veckan att de tills vidare avbryter Move-testet bland skolelever som en följd av olyckan där en skolelev dog efter gymnastiklektionen i den finska skolan i Distby. Också Åbo och Helsingfors meddelade senare att städernas skolor tar paus i testandet tills händelserna i Esbo är ordentligt utredda.

Utbildningsstyrelsen meddelar på fredag att skolornas Move-mätningar fortsätter och tidtabellen för den riksomfattande informationsinsamlingen har förlängts till den 12 oktober 2018.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes