Hoppa till huvudinnehåll

Urskog, trollskog, vedskog - tio frågor om skogen

Fina detaljer längs med Svinö naturstig
Fina detaljer längs med Svinö naturstig Bild: Yle/Lone Widestam naturstig,Svinö (Borgå)

Skogen är en del av naturen som nästan alla vi finländare och nordbor har en relation till. Vårt land är skogigt och de flesta av oss har minnen förknippade med skogen. Endel tycker den är underbar, för andra är den kuslig eller bara praktisk.

Men hur mycket vet du om skogen? Testa här!

1. Finland är världens mest skogstäta land. En hur stor del av Finlands yta är täckt av skog?

2. En hur stor del av skogen i Finland räknas som urskog?

3. Skogen hade länge en stor religiös betydelse i Finland. Vad hette skogsguden i fornfinsk tro?

4. Under 1600-talet började man med en ny näring som hade att göra med skogen. Vad började man med då?

5. Vilka trädslag är vanligast i de urskogar som finns kvar i Finland?

6. Hur stor del av skogen i Svenskfinland får användas till virkesproduktion?

7. Vilket djur kallas ofta för skogens konung?

8. Hur mycket döda träd finns i en skog i naturtillstånd?

9. Flygekorren lever i skogsmiljöer. De bygger helst sina bon i hål som hackspettar gjort i grova aspar. Flygekorrens livsmiljöer (boträd och födosökningsområden) är fredade enligt naturvårdslagen. Hur långt kan en flygekorre glida genom luften?

10. Tackvare allemansrätten får man fritt plocka svamp i skogen. Hur mycket matsvampar skördas årligen i Finlands skogar?

Quizet är gjort i samarbete med Natur och miljö.

Läs också

Natur

Vi drar till skogs registrerade 775 996 skogsbesök under två veckor!

Här har flest skogsbesök gjorts

  • Harsyran är vintergrön

    De syrliga bladen kan ätas året runt.

    Många har smakat på harsyrans syrliga blad. De innehåller oxalsyra som också finns i rabarber. Bladen är klöverlika, trebladiga och man kan äta dem året runt, för de är vintergröna. Bladen är omvänt hjärtlika bladen viker ihop sig när det blir kväll, men också när det regnar. Därför har man kallat harsyran för skogarnas barometer. Den fina, lilla blomman uppenbarar sig i april-juni.

Nyligen publicerat - Natur