Hoppa till huvudinnehåll

Blivande föräldrar vill besöka BB innan förlossningen – "Det ger en trygghet på ett helt annat sätt än att man bekantar sig hemma"

Gravid kvinna står framför Kvinnokliniken i Helsingfors.
Stina Heikkilä utanför Kvinnokliniken. Gravid kvinna står framför Kvinnokliniken i Helsingfors. Bild: Yle/Camilla Berghäll förlossningssjukhus,Kvinnokliniken (HNS)

Ännu för drygt tre år sedan fick den som skulle föda i Nyland besöka förlossningsavdelningen innan förlossningen, men numera är det bara Lojo sjukhus som ordnar besök. I stället ska de blivande föräldrarna se på bilder och videor på webben.

Stina Heikkilä som väntar sitt andra barn upplever ändå att det inte går att jämföra ett besök med en video.

– Det är egentligen två olika saker, i princip fungerar det om det är bra gjort. Nu kanske jag inte är riktigt övertygad om att den här videon fungerade så bra för oss, säger Heikkilä.

En introduktionsvideo över Kvinnoklinikens förlossningsavdelning finns här.

– Videon var väldigt kort och snabb och dessutom gick den helt på finska och visade inte hur vi kommer in och vad som sedan händer, säger Heikkilä.

Mammorna vill ha BB-besöken tillbaka

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det numera bara Lojo sjukhus som ordnar introduktionsbesök till förlossningsavdelningen för förstföderskor.

Svenska Yles granskning visar ändå att många upplever att besöket är viktigt för föräldrarna, och många vill ha det tillbaka.

Heikkilä fick också besöka Barnmorskeinstitutet då hon väntade sitt första barn. Hon upplevde också då att det kändes bra att få se förlossningssalen innan förlossningen.

– För oss var det jätteviktigt för att förstå hur det fungerar, var man kommer in och vart man ska gå när man anmäler sig, och för att få träffa en person som man kan ställa frågor till, säger Heikkilä.

Inte aktuellt att återinföra besöken

Vid Kvinnokliniken lades besöken ner under tiden då förlossningsavdelningen renoverades.

– De tillfälliga utrymmena var jättesmå, och vi hade bara i få fall möjlighet att gå in i förlossningssalar, så vi var i ett auditorium där vi berättade om förlossningen, säger barnmorskan Jaana Runnakko-Koponen.

Enligt Runnakko-Koponen var inte efterfrågan heller så stor längre då besökarna visste att de inte fick se förlossningssalen under besöket.

– Innan renoveringen var däremot efterfrågan så stor att alla inte rymdes med, så vi hade begränsat det till förstföderskor, säger Runnakko-Koponen.

En kvinna står framför en dörr där det står siffran 11.
En kvinna står framför en dörr där det står siffran 11. Bild: Yle/Camilla Berghäll barnmorska

Det finns andra sjukhus i landet som har återinfört besöken på förlossningsavdelningen på grund av att det har funnits efterfrågan på besöken.

Enligt Runnakko-Koponen finns det inte just nu planer att återinföra dem vid Kvinnokliniken.

– Barnmorskorna skulle säkert vara med på det, men vi är ju inte de enda här utan det är en större grej. Men jag vet att det finns planer på att ordna besök för dem som lider av förlossningsrädsla, det är ännu under arbete, säger Runnakko-Koponen.

Så granskade vi mödravården

 • En enkät med frågor om kommunens riktlinjer när det gäller mödravården skickades till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner. Alla svarade.
 • En enkät riktad till personer som varit mödravårdens kunder under de senaste åren publicerades på Svenska.yle.fi 2.9.2018. Den var öppen i 10 dagar.
 • I enkäten bad vi föräldrarna berätta hur de har upplevt mödravården, vilken service de fick och vad de hade önskat sig mer av.
 • 547 svenskspråkiga föräldrar svarade. Av dem var 6 pappor resten mammor. 476 av dem hade väntat barn i någon svensk- eller tvåspråkig kommun sedan 2008.
 • Granskningen baserar sig också på statistik från Institutet om hälsa och välfärd, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Statistikcentralen och intervjuer med forskare.

Enklare att få ställa frågor till en person

Det finns flera videor och bilder på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts webbplats, där man får bekanta sig med förlossningssjukhuset.

– Alla kan gå och titta när som helst och var som helst och i egen takt, säger Runnakko Koponen.

En kvinna står framför en glasdörr.
En kvinna står framför en glasdörr. Bild: Yle/Camilla Berghäll Kvinnokliniken (HNS),förlossningsvård,förlossningsavdelning

Stina Heikkilä anser ändå att det kräver mer egen aktivitet att kolla på videon på webben.

– Även om den inte är särskilt lång så är det faktiskt en lite högre tröskel att göra jämfört med att du frågar på rådgivningen eller träffar en person som du kan ställa frågor till, säger Heikkilä.

Heikkilä upplever också att det känns tryggare att få se salen på förhand.

– Det ger en trygghet på ett helt annat sätt än att man bekantar sig hemma eller pratar med bekanta om hur det är, säger Heikkilä.

Mödravården - så funkar det

 • Mödravården riktar sig familjer som väntar barn. När barnet är fött följs barnets hälsa upp av barnrådgivningen.
 • Mödravården är en gratis kommunal tjänst för alla som har en fast adress i Finland.
 • Man ska ta kontakt genast då man har gjort ett positivt graviditetstest.
 • Första besöket hos rådgivningen brukar ske i vecka 8-10.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en förstföderska som har en okomplicerad graviditet besöka rådgivningens hälsovårdare eller barnmorska minst 9 gånger före förlossningen och 2 gånger efter.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en läkarundersökning göras 2 gånger under graviditeten.
 • Efter 154 dagars graviditet får man ett intyg över graviditeten från mödravården. Med det intyget kan man ansöka om att få moderskapspenning och moderskapsunderstöd (moderskapsförpackning eller 170 euro) från FPA.
 • På rådgivningen jobbar en hälsovårdare eller barnmorska. Man följer upp både fostrets och moderns hälsa. Vanliga tester är blodtryck, vikt, magmått, u-protein (urinprov), hemoglobin, blodsocker och fostrets puls.
 • Har man problem kan man få remiss till närmaste sjukhus mödrapoliklinik till en psykolog eller någon annan sorts specialistvård.
 • I de flesta kommuner arrangerar mödrarådgivningen en förlossningsförberedande kurs. Vilka andra tjänster som finns varierar från kommun till kommun.
 • Efter förlossningen ska hälsovårdaren/barnmorskan göra ett hembesök och i 5-12 veckor efter förlossningen görs en efterkontroll av modern.

Källor: Infopankki.fi, FPA, Institutet för Hälsa och Välfärd THL

Läs mera:

Stora skillnader i kvaliteten på mödravården - Se hur det ser ut i din kommun

Finland sägs ha världens bästa mödravård men vår granskning visar att kvaliteten på mödravården beror på var du bor. Många kommuner har omorganiserat mödravården under de senaste åren. Resultatet har i värsta fall blivit en mödravård som inte längre stöder mammorna på det sätt som de behöver.