Hoppa till huvudinnehåll

Österbottniska föräldrar efterlyser profylaxkurs i kommunens regi

En sjukhuskorridor, uppe i bild en skylt där det står Mödravård. Till vänster i bilden Svenska Yles stämpel för granskningen av mödravården.
En sjukhuskorridor, uppe i bild en skylt där det står Mödravård. Till vänster i bilden Svenska Yles stämpel för granskningen av mödravården. Bild: Yle/Chanette Härus Vasa centralsjukhus,sjukhus,rådgivning,mödrarådgivningar

De österbottniska föräldrarna är rätt nöjda med mödrarådgivningen i landskapet. Många önskar ändå profylaxkurs i kommunens regi och på kommunens bekostnad.

Nu är de flesta blivande mammorna hänvisade till profylaxkurser i privat regi.

Generellt är de österbottniska mammorna - och papporna - som har svarat på undersökningen nöjda med den mödrarådgivning och den behandling de har fått på BB.

Det visar den stora granskning av mödrarådgivningen som Svenska Yle har gjort.

Medeltal 8,4

Medelvitsordet som föräldrarna gett varierar per kommun mellan 8 och 9,2. För hela Svenskfinland hamnar medelvitsordet på 8,4.

Mödravården - så funkar det

 • Mödravården riktar sig familjer som väntar barn. När barnet är fött följs barnets hälsa upp av barnrådgivningen.
 • Mödravården är en gratis kommunal tjänst för alla som har en fast adress i Finland.
 • Man ska ta kontakt genast då man har gjort ett positivt graviditetstest.
 • Första besöket hos rådgivningen brukar ske i vecka 8-10.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en förstföderska som har en okomplicerad graviditet besöka rådgivningens hälsovårdare eller barnmorska minst 9 gånger före förlossningen och 2 gånger efter.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en läkarundersökning göras 2 gånger under graviditeten.
 • Efter 154 dagars graviditet får man ett intyg över graviditeten från mödravården. Med det intyget kan man ansöka om att få moderskapspenning och moderskapsunderstöd (moderskapsförpackning eller 170 euro) från FPA.
 • På rådgivningen jobbar en hälsovårdare eller barnmorska. Man följer upp både fostrets och moderns hälsa. Vanliga tester är blodtryck, vikt, magmått, u-protein (urinprov), hemoglobin, blodsocker och fostrets puls.
 • Har man problem kan man få remiss till närmaste sjukhus mödrapoliklinik till en psykolog eller någon annan sorts specialistvård.
 • I de flesta kommuner arrangerar mödrarådgivningen en förlossningsförberedande kurs. Vilka andra tjänster som finns varierar från kommun till kommun.
 • Efter förlossningen ska hälsovårdaren/barnmorskan göra ett hembesök och i 5-12 veckor efter förlossningen görs en efterkontroll av modern.

Källor: Infopankki.fi, FPA, Institutet för Hälsa och Välfärd THL

Mödrarådgivingen ser rätt likadan ut i alla kommuner. De flesta kommuner erbjuder cirka nio besök hos rådgivningen och ett hembesök före födseln, samt ett hembesök och ett rådgivningsbesök efter födseln.

Utöver detta går man på ultraljud två gånger under graviditeten. I händelse av komplikationer blir det vid behov fler besök.

Så granskade vi mödravården

 • En enkät med frågor om kommunens riktlinjer när det gäller mödravården skickades till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner. Alla svarade.
 • En enkät riktad till personer som varit mödravårdens kunder under de senaste åren publicerades på Svenska.yle.fi 2.9.2018. Den var öppen i 10 dagar.
 • I enkäten bad vi föräldrarna berätta hur de har upplevt mödravården, vilken service de fick och vad de hade önskat sig mer av.
 • 547 svenskspråkiga föräldrar svarade. Av dem var 6 pappor resten mammor. 476 av dem hade väntat barn i någon svensk- eller tvåspråkig kommun sedan 2008.
 • Granskningen baserar sig också på statistik från Institutet om hälsa och välfärd, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Statistikcentralen och intervjuer med forskare.

I undersökningen fick man bland annat svara på frågan om hur man förberedde sig inför förlossningen. Svaren varierar rätt mycket, beroende på när förlossningen ägde rum och hur många förlossningar man upplevt.

De flesta har deltagit i de förberedande kurser som kommunerna ordnat, många har läst på och varit på besök till BB före förlossningen.

Andra svarar att de litat på sin egen kropp och funnit trygghet också i det enkla och okomplicerade.

Profylaxkurs på önskelistan

En ofta förekommande önskan bland de svarande är att kommunen skulle ordna profylaxkurs.

I dagsläget erbjuder ingen av de österbottniska kommunerna profylaxkurser ens för förstföderskor, men kurserna ordnas i stället i privat regi.

Profylax handlar i det här fallet om förberedelse inför själva förlossningen.

Kurserna riktar sig till båda föräldrarna och tar fasta dels på att mentalt förbereda sig för förlossningen, men också olika avslappnings- och andningsövningar som kan behövas under förlossningen.

Trygghet viktigt

På frågan vilken mödravårdens viktigaste funktion varit för den svarande är det många som nämner trygghet.

Att skapa trygghet, skingra rädslor och vara ett bollplank är något som många uppskattat.

I det här ingår allt från förlossningsrädsla till att lyssna på barnets hjärtljud och också att rådgivningspersonalen kollar upp den blivande moderns mående.

Baby gäspar.
Baby gäspar. Bild: Tim Bish/Unsplash Baby,trötthet,barn (familjemedlemmar),nyfödda,babyer
Vården har gett en trygghet under graviditetens gång. Vården håller koll så att både mamma och barn mår bra, samtidigt som de är ett mentalt stöd inför vad som komma ska (förlossning, föräldraskap, relationer osv).

De flesta nöjda eller mycket nöjda

Merparten av de svarande i undersökningen är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått under sin senaste graviditet.

Om vitsordet är lägre handlar det till exempel om fall där den gravida tvingats byta barnmorska under graviditeten, eller fall där personkemin mellan vårdpersonal och patient helt enkelt inte fungerat.

Något som flera omföderskor påpekar i enkäten är att man förväntas veta det mesta när man har fött förut.

Det antogs lite att man visste det mesta eftersom det var tredje barnet - men varje gång är ju ändå unik.

När många förstföderskor i enkäten berömmer rådgivningspersonalen och hela vårdupplevelsen kan en omföderska känna sig lite ensam.

Läs mera:

Stora skillnader i kvaliteten på mödravården - Se hur det ser ut i din kommun

Finland sägs ha världens bästa mödravård men vår granskning visar att kvaliteten på mödravården beror på var du bor. Många kommuner har omorganiserat mödravården under de senaste åren. Resultatet har i värsta fall blivit en mödravård som inte längre stöder mammorna på det sätt som de behöver.