Hoppa till huvudinnehåll

Sauli Niinistö: Finlands utrikespolitiska ledning var väl förberedd på polisoperationen i Pargas

President Sauli Niinistö bakom kamerorna på presskonferens i New York
President Sauli Niinistö bakom kamerorna på presskonferens i New York Bild: Bengt Östling/Yle Sauli Niinistö,FN

Misstankarna om skattefusk och penningtvätt i Pargas väcker en bred debatt om hur öppenheten ska hanteras i Finland. President Sauli Niinistö har uttalat sig om frågan på en presskonferens i FN-högkvarteret i New York.

Det kan gälla både militär säkerhet, stora skatteintäkter och bulvaner som drar nytta av Finland.

- Det handlar om en ovanligt stor skatteutredning av polisen som behöver mycket personal, konstaterar president Niinistö.

Det misstänkta bolaget äger så många fastigheter, och man har hittat stora mängder kontanter, noterar presidenten.

- Det handlar om misstänkt grov penningtvätt och skattefusk. Därför var en ovanligt stor operation nödvändig.

Han var informerad ”i god tid på förhand”, men vill inte precisera hur långt på förhand han fick informationen. Den utrikespolitiska ledningen var involverad i planerna.

Detta ger en klar signal att Finland agerar och tar tag i kriminella aktiviteter, påpekar president Niinistö nu.

Ryska fastighetsaffärer kan regleras

Presidenten lyfter fram frågan om fastighetsköp för utlänningar, och hur det fungerar. Debatten har gällt framförallt ryska fastighetsaffärer i Finland. Niinistö är noga med att betona att han inte talar enbart om företaget i Pargas.

President Sauli Niinistö påminner om att han redan år 2015 kände oro för situationen och den allmänna öppenheten.

Han kallade samman ett möte med centrala ministrar och de största partiernas ledare.

- Då föreslog jag att man skulle bredda skyddszonerna och överväga ett tillståndsförfarande, säger presidenten. Han är glad över att Försvarsministeriet nu förbereder ett lagförslag som kan ge möjligheter att skydda vissa kritiska omgivningar.

I framtiden kan man kanske införa också tvångsinlösning av vissa markområden. Men det gäller uttryckligen i framtiden. I Pargas och andra orter där markaffärerna har gjorts för tiotals år sedan, finns knappast någon laglig grund för inlösning, resonerar presidenten.

Förbjud bulvaner

Presidenten lyfter också upp frågan om finländska aktiebolag, där ägandet finns på helt annat håll.

- Jag har flera gånger frågat partiledarna om vår lagstiftning är i skick kring bulvaner. Det är inte nödvändigtvis en säkerhetsfråga, men en stor skattefråga för staten.

Niinistö minns sin tid som jurist i början av 1990-talet. Då förfasade man sig över alla små konstgjorda företag som växte upp som svampar på hösten. Bakgrundskrafterna höll sig undan, i stället agerade oklara ombudsmän och bulvaner i deras namn.

- Nu känns det som om vi borde gå igenom hela vår lagstiftning inom det här området, säger president Niinistö. Vi borde diskutera hur vi ska komma åt detta.

- Genomgången måste göras uttryckligen i öppenhetens namn. Vi får inte vara så öppna att vi glömmer att skydda öppenheten.

Det blir inget kvar av öppenheten om den inte skyddas, säger president Niinistö.

President Sauli Niinistö bakom kamerorna på presskonferens i New York
President Sauli Niinistö bakom kamerorna på presskonferens i New York Bild: Bengt Östling/Yle Sauli Niinistö,FN,presidenter

”Pargas-utredning påverkar inte Finlands utlandsrelationer”

President Niinistö hölls sin presskonferens om Pargas-händelserna i FN-byggnaden i New York.

Därför var det naturligt med frågor också om säkerhet och internationella relationer, till exempel till Ryssland. Men de påverkas inte.

- Om Finland utreder brott som har skett, så kan det ju inte ha några följder för våra relationer till utlandet, verkligen inte, säger Niinistö.

Niinistö vill inte se något samband med den ryska presidenten Medvedevs besök i Finland.

- Myndigheterna ville vara ganska säkra innan de startade sin operation. Och som vi ser, så var misstankarna tydligen inte helt obefogade, säger president Sauli Niinistö

Falsk finsk kvalitetsstämpel

Niinistö vill inte utesluta att det finns säkerhetspolitiska aspekter, militär- och underrättelseaspekter. Men då handlar det om en bredare fråga än den aktuella brottsutredningen i Pargas.

Det kunde till exempel handla om utländska krafter som vill ha en kvalitetsstämpel genom att grunda ett företag i Finland, nämner presidenten.

- Jag var kanske också själv medskyldig, då vi vid sekelskiftet ville öppna möjligheterna till detta. Världen var kanske inte så öppen och vacker som vi då ansåg.

Niinistö talar om bättre skydd mot penningtvätt och svarta marknader, men också säkerheten.

I Finland ska man inte kunna operera genom bulvaner, det är viktigt att säga utåt, säger president Sauli Niinistö.

Rättelse: Militäroperation i rubrik och ingress rättat till polisoperation. Operationen i Pargas var inte en militäroperation.

Läs mera:

Polisen om skärgårdsrazzian: Två av de misstänkta begärs häktade

Centralkriminalpolisen fortsätter gå igenom det konfiskerade materialet från husrannsakan på sammanlagt 17 ställen i Pargas. Personerna som begärs häktade är anställda av företaget som är under utredning. En av dem är estnisk medborgare, den andra rysk medborgare.

Läs mera:

Säkerhetsexpert: Mycket tyder på att skärgårdsrazzian handlar om mer än misstankar om ekonomisk brottslighet

Polisoperationens omfattning och mönstret bakom det misstänkta företagets tomt- och fastighetsköp talar för att fler skäl ligger bakom tillslaget. Den slutsatsen drar lektorn i säkerhet och strategi vid Försvarshögskolan, Tomas Ries.