Hoppa till huvudinnehåll

Dags för riksdagen att besluta om att ändra Finlands grundlag - de omtalade spaningslagarna ska drivas igenom

Eduskunnan istuntosali.
Eduskunnan istuntosali. Bild: Jani Saikko / Yle Riksdagshuset (Finland),riksdagen,riksdagsledamöter,styrelse,statyer

Snart är det dags för riksdagsledamöterna att fatta beslut om att låta ändra Finlands grundlag. En ändring av grundlagen är nödvändig för att de omtalade spanings- och underrättelselagarna ska kunna drivas igenom.

Vid onsdagens plenum hålls den första behandlingen, där själva lagparagrafens innehåll är i fokus.

Om någon riksdagsledamot vill föreslå att grundlagsändringen behandlas i brådskande ordning, måste det göras under den andra behandlingen på tisdag nästa vecka (2.10) varpå en eventuell omröstning om saken ordnas genast dagen därpå (onsdag 3.10).

Regeringspartierna har drivit på en brådskande grundlagsändring, men i den avgörande omröstningen krävs 5/6 majoritet. Regeringen behöver alltså stöd från oppositionspartierna.

Den föreslagna ändringen av grundlagens tionde paragraf handlar i praktiken om att luckra upp skyddet för förtroliga meddelanden.

Spanings- och underrättelselagarna skulle ge myndigheterna, bland dem Skyddspolisen, rätt att inhämta information som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Spaningslagarna kräver tid - precis som vårdreformen

Riksdagens grundlagsutskott slog fast i fredags att det inte finns några hinder för att låta ändra grundlagen i brådskande ordning, med tanke på det exceptionella sammanhanget.

Om riksdagen ger grönt ljus för en brådskande grundlagsändring, innebär det samtidigt ännu mer jobb för riksdagens grundlagsutskott.

- Om plenum beslutar att grundlagsändringen ska göras i brådskande ordning, så betyder det förstås att grundlagsutskottet behandlar de tillhörande lagarna brådskande, konstaterar utskottets ordförande Annika Lapintie (VF).

Frågan är hur det i så fall går med behandlingen av den stora vård- och landskapsreformen, som redan är kraftigt försenad. Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om reformen är ännu inte färdigt.

- Vårdreformen är en juridisk helhet, där alla lagar påverkar varandra. Jag tror inte det är möjligt att inleda behandlingen eller fatta beslut förrän social- och hälsovårdsutskottet har kommit med alla förslag till oss. Det handlar om ett arbete som kan ta månader. Bråttom är det, och betungande också för våra sakkunniga, säger Lapintie.