Hoppa till huvudinnehåll

Påven besöker ett av världens minsta katolska samfund: "Han ville själv komma till Estland trots att han inte ännu har besökt Frankrike eller Spanien"

Plansch med bild på påve Franciskus på dörren till Peter-Paulkatedralen i Tallinn
Plansch med bild på påve Franciskus på dörren till Peter-Paulkatedralen i Tallinn Bild: Gustaf Antell Franciskus,Tallinn,Gamla staden, Tallinn,Estland,Estlands 100-årsjubileum

I dag är påven Franciskus i Estland som ett sista steg i sin fyradagars rundresa i Baltikum. Påvens besök är anmärkningsvärt eftersom Estland bara har 5 700 katoliker, jämfört med 2,5 miljoner i de andra baltiska länderna.

Men den katolska kyrkans högsta representant i Estland tror att esterna kommer att ta påven till sitt hjärta.

- Påven är mycket påläst om Estland. Det var han själv som ville komma hit, säger biskop Philippe Jourdan, som är den katolska kyrkans apostoliska administratör och dess enda biskop i Estland.

- Sedan han blev påve för fem år sedan har han inte ännu varit i Frankrike eller Spanien, betonar Jourdan sedan stolt.

När jag på måndagen, dagen innan påven anländer, besöker den lilla Peter-Paulkatedralen i Tallinns gamla stad är gårdsplanen full av turister, präster som talar italienska och journalister från när och fjärran.

En liten städpatrull har fortfarande mycket att göra.

En städpatrull städar på gårdsplan framför Peter-Paulkatedralen i Tallinn.
En städpatrull städar på gårdsplan framför Peter-Paulkatedralen i Tallinn. Bild: Gustaf Antell Tallinn,Gamla staden, Tallinn,romersk-katolska kyrkan

Jourdan är nästan helt säker på att påven Franciskus besök i Tallinn blir en stor historisk händelse jämförbar med Johannes Paulus II:s besök här i september 1993.

- Många sekulära mänskor förstår att världen behöver någon form av etik och moral, menar han, och påven Franciskus förkroppsligar det här behovet. Det är därför både amerikanska och ryska presidenter åker till Rom för att samtala med påven.

Philippe Jourdan
Biskop Philippe Jourdan. Philippe Jourdan Bild: Gustaf Antell romersk-katolska kyrkan,Tallinn,Philippe Jourdan,katolsk biskop

- Franciskus har ett enkelt, konkret och människonära språk som alla förstår. Det är därför han har blivit en ledare för alla sorters mänskor, inte bara katoliker.

Den estniske semiotikern Mihhail Lotman är inne på samma linje, men betonar i en artikel i den estniska utrikespolitiska tidskriften Diplomaatia att den traditionen på inget sätt är begränsad till den nuvarande påven.

- Påven är den enda personen på jorden som i sina proklamationer adresserar hela mänskligheten. De påvliga encyklikorna är adresserade till urbi et orbi - till staden, det vill säga till Rom, och till världen - och det är ju faktiskt så att inte bara katoliker läser dem, menar Lotman.

Ordet orbi hänvisar i påvens encyklikor ursprungligen till de katolska samfund som inte lyder under Vatikanen.

Franciskus har ett enkelt, konkret och människonära språk som alla förstår. Det är därför han har blivit en ledare för alla sorters mänskor, inte bara katoliker.― Philippe Jourdan

De som vill ha påvens goda råd kommer att få en hel del av dem. Franciskus kommer att hålla fyra tal under sina nio timmar i Estland.

Han höll lika många tal i Lettland igår och ännu fler i Litauen under veckoslutet.

Mottot för besöket i Estland är "Mu süda, ärka üles" - Vakna upp mitt hjärta - taget från en gammal folksång med samma namn.

- Jag hoppas att många blir inspirerade att våga titta djupt i sig själva och hålla hjärtat öppet för Gud och vår nästa, även när det blir svårt, säger Arno Humal, en ung musikstuderande katolik med passion för orgelmusik.

- Det skulle leda till ett mycket harmoniskt samhälle, tror han.

I påven Johannes Paulus II:s fotspår

För 25 år sedan gjorde påven Johannes Paulus II en liknande rundresa i de då nyligen befriade baltiska länderna. Nu vill Franciskus sluta cirkeln.

Trots att alla hans tal åtminstone hittills har varit olika har de i grunden kretsat kring samma huvudtema.

Budskapet har varit att de baltiska folken ska dra kraft ur och lärdom av sin hårda historia för att klara sig igenom de, enligt påven, just nu turbulenta tiderna.

Klarar de av att göra det kan de se framåt med hopp och tro. Framtiden ska byggas på gamla kristna och västerländska värderingar som tolerans, solidaritet och humanism.

- Jag tyckte mycket om det påven Franciscus sade i Litauen, att vi borde se varandra som bröder och systrar. Det skulle också vara väldigt viktigt i Estland, säger Arno Humal, att vi kommer närmare varandra och aktivt gör sådant som är för någon annans bästa.

"Bygg en bättre värld där du har dina rötter"

Till de unga i Litauen och Lettland har påven Franciskus redan sagt att de inte ska lämna sina hemländer för att söka materiell rikedom i väst.

Samtidigt uppmanar han ungdomarna att ta emot de mänskor som flyr från krig och elände med öppna armar.

Tidigare under sin resa har påven Franciskus också betonat vikten av att vi tar miljö- och klimatproblemen på allvar.

Påve Franciskus tas emot av Litauens president Dalia Grybauskaite i Vita salen i Presidentpalatset i Vilnius.
Påven Franciskus tas emot av Litauens president Dalia Grybauskaite i Vita salen i Presidentpalatset i Vilnius i lördags. Påve Franciskus tas emot av Litauens president Dalia Grybauskaite i Vita salen i Presidentpalatset i Vilnius. Bild: Gustaf Antell Franciskus,Dalia Grybauskaitė,Vilnius,Gamla staden, Vilnius,Litauen,påvar,Litauens presidentpalats,Litauens president

Läs också