Hoppa till huvudinnehåll

Polisens, FPA:s och Skatteförvaltningens sidor haltade

Kelan logo ikkunassa.
Kelan logo ikkunassa. Bild: Tiina Jutila / Yle FPA,folkpensionsanstalten,pensioner,utkomststöd,studiestöd,utkomstskydd,arbetslöshetspenning,utkomstskydd för arbetslösa

Störningar har förekommit i Folkpensionsanstaltens telefonservice och inloggning.

Enligt Befolkningsregistercentralen fungerade inte identifiering på nättjänsten Suomi.fi inom den offentliga förvaltningen.

Störningarna började ungefär klockan 13 och problemen var över klockan 16.30.

Det var fråga om en omfattande störning - något slag av överbelastningsattack.

Också polisen hade problem med den elektroniska identifieringen och telefonservicen. Bland annat tullen och Trafi hade också problem.