Hoppa till huvudinnehåll

PTT: Maten blir dyrare - köttpriset stiger efter fyra års nedgång

Råa köttbullar i en stekpanna.
För första gången på fyra år stiger köttpriserna. Råa köttbullar i en stekpanna. Bild: Mostphotos köttbullar,malet kött,kött

Livsmedelspriserna stiger både detta och nästa år. Det framgår ur Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Ökningen uppskattas till 1,9 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Matpriserna stiger i år snabbare än den allmänna inflationen, och nästa år stiger priserna i ännu snabbare takt, säger ekonomen Hanna Karikallio i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för livsmedelkedjan har stigit, men de stigande kostnaderna har inte återspeglats i priserna på livsmedel då efterfrågan inte har stigit i samma takt. Nu har efterfrågan gått upp och de höjda kostnaderna kan flyttas över till priset på produkterna.

Köttet blir dyrare

Priserna stiger i alla de viktigaste produktgrupperna, enligt prognosen. I början av året steg priserna på mjölkprodukter kraftigt. Prisstegringen har saktat ned under sommaren. Mot slutet av året och nästa år stabiliserar sig prisutvecklingen.

Också priserna på grönsaker steg under sommaren. De dåliga odlingsförhållandena minskade utbudet, samtidigt som efterfrågan ökade. Också importgrönsakernas priser steg.

I övriga EU har livsmedelspriserna börjat stiga redan över ett år innan Finland. I fjol var glappet mellan Finland och övriga EU ännu stort, men i år motsvarar prisutvecklingen i Finland EU:s nivå.

Priset på kött börjar stiga i år, efter att ha sjunkit i fyra år. Både nöt- och svinköttsproduktionen minskar i Finland, medan produktionen av fjäderfä ökar något.

Spannmålspriserna har däremot ökat endast lite, prisutvecklingen är jämn nästa år, enligt prognosen.

Inhemska marknaden drar och exportens betydelse minskar

Livsmedelsindustrins omsättning och volym ökar, och det är tack vare den inhemska marknaden. De stiga livsmedelspriserna leder till en snabbt ökande omsättning.

Efterfrågan på den inhemska marknaden ökar. Ändrade konsumtionsvanor, till exempel det ökande intresset för vegetariska och andra specialkoster, gör att efterfrågan på nya produkter ökar. Det i sin tur har lett till att mängden nya produkter i butikshyllorna har ökat.

Tillväxten i livsmedelsindustrin är ändå långsammare än i övriga industrier. Exportens betydelse har åtminstone tillfälligt minskat, konstaterar rapporten.

Det är framför allt spannmåls- och svinexporten som minskar. Den internationella efterfrågan på mjölkpulver ökar, men inte efterfrågan på konsumentprodukter.

Exportpriserna stiger, men det räcker inte för att öka exportens värde i år. Också importvärdet sjunker, men inte lika mycket som exportens.

PTT uppskattar att både exporten och importen växer nästa år, framför allt tack vare de stigande priserna.