Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs första solpanel monteras på skolkökets tak i Karis

Solstrålar reflekteras mot solpanel.
Solen ska ge energi till centralköket i Karis. Solstrålar reflekteras mot solpanel. Bild: Mostphotos/Benjamin Haas solpaneler,solenergi,solen,energi,förnybar energi

Det blev betydligt billigare än beräknat att installera vattenspridare vid Tenala servicehem. Staden kan därför nu låta montera solpaneler på taket till Karis centralkök.

I Raseborgs verksamhets- och ekonomiplan för år 2018 finns ett anslag på 200 000 euro för sprinklers till servicehemmet.

Men ett företag har lovat vattenspridarna för en betydligt mindre summa, knappt 50 000 euro. Fullmäktige beslöt på måndagens möte (25.9) att staden lägger en del av de överblivna pengarna på solpaneler.

Måste leva upp till klimatmålen

Arbetena med sprinklers till servicehemmet i Tenala påbörjades i juni och väntas vara färdiga i september.

I motiveringen till att flytta över pengar till solpaneler nämns bland annat stadens Hinku-medlemskap.

Kommunerna som är med i Hinku har lovat att till år 2030 minska växthusgasutsläppen med 80 procent räknat från 2007 års nivå.

Därför väljer man nu att lägga halva sprinkleranslaget, alltså 100 000 euro, på solpanelerna.

Olika åsikter

Helt enig var ändå inte fullmäktige.

Många politiker betonade att solpaneler i sig är bra.

Men bland annat Sven Holmberg (SFP) och Petri Palin (Blå) ansåg att man kanske förhastar sig och borde vara försiktig med att lägga pengar på annat innan arbetet med vattenspridarna är färdigt.

Holmberg tyckte att frågan om solpaneler inte borde behandlas nu utan i ett större sammanhang när budgeten för nästa år görs upp.

SFP:s Björn Siggberg trodde att solkraft nog är en stor grej men att det lönar sig för staden att vänta eftersom panelernas priser fortsätter att sjunka.

Andra så som Harry Yltävä (Vf) undrade varför Raseborg inte satsar stort på solkraft som grannstaden Hangö gör.

De grönas Marko Reinikainen påminde om att investeringen må vara betydande men att den i slutändan, när den är betald, sparar staden reda pengar.

Motionen: Klimatsmarta lösningar skapar en fin bild av staden

I bakgrunden finns en motion om solpaneler i Raseborg. Mikael Nylund (SFP) och 15 andra fullmäktigeledamöter lämnade in motionen för knappt ett år sedan.

Mikael Nylund
Mikael Nylund var första undertecknare av solpanelsmotionen. Mikael Nylund Bild: Yle/ Ann-Louise Lönnquist skogsingenjör,Ekenäs

De talar i motionen om solkraft och övriga klimatsmarta lösningar som en konkurrensfördel när staden marknadsför sig.

De föreslog att staden utreder vilka byggnader som är lämpliga för solplaneler samt går in för att installera sopaneler på de lämpliga byggnaderna.

Motionen konstaterades på måndagens (24.9) fullmäktigemöte vara slutbehandlad. Men en del politiker undrade vad annat staden egentligen har utrett än möjligheten att montera paneler på skolkökstaket i Karis.