Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling – på så sätt förvärvar Yle varor och tjänster

Händer som skriver på en dator.
Händer som skriver på en dator. Bild: Witthaya Prasongsin team,smarttelefoner,tankesmedja,internet,datorer,digitalisering,skolan (fenomen),Digital

Vi följer våra tjänster Lagstiftning om offentlig upphandling och andra lagar och förordningar som rör upphandling.

När det gäller upphandling av annat än varor och tjänster, t.ex. program och visningsrätt, se: https://svenska.yle.fi/produktionsbolag

Yle är kund hos statens inköpscentral Hansel Ab (https://www.hansel.fi/) och utnyttjar Hansels ramavtal om varor och tjänster när det är möjligt.

Yles principer för upphandling

 • Vi behandlar alla anbudsgivare på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt. Vi gör det öppet och rättvist i konkurrensutsatt budgivning.
 • Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att andra respekterar våra rättigheter.
 • Vi avslöjar inte affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter till utomstående parter. Vi skyddar konfidentiell affärsinformation, teknologi och innehåll.
 • Vi följer lagen om upphandling i allt vi gör.
 • Vi accepterar inte mutor och alla våra betalningar registreras korrekt i vår bokföring.
 • Vi förväntar oss att våra samarbetsparter har etiskt hållbar verksamhet och följer Yles partnerskapsprinciper. Se Yles partnerförbindelse.

När du vill erbjuda produkter eller tjänster till Yle

Anbudsförfarande

Du kan följa Yles öppna anbudsförfaranden i Hilma (https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/) och den finska regeringens portal Hanki (www.hanki-palvelu.fi). I de här informationskanalerna offentliggör Yle upphandlingar som överstiger tröskelvärdena i upphandlingslagen t.ex. 60 000 (0% moms) euro i varor och tjänster.

Om det inte finns ett pågående anbudsförfarande

Om vi inte för närvarande har ett öppet anbudsförfarande för de produkter eller tjänster du erbjuder, kan du till exempel skicka ett e-postmeddelande till de personer som ansvarar för ifrågavarande varor/tjänster, och fråga när vi nästa gång har ett anbudsförfarande om ifrågavarande produkt/tjänst.

Vi planerar i regel upphandlingar för flera år framåt. Vi införskaffar också en del produkter och tjänster inom ramen för Hansel Ab.

Det är också möjligt att marknadsföra varor eller tjänster för Yle via vanliga marknadsföringskanaler. Yles experter finns också regelbundet på olika mässor och evenemang, eftersom de följer marknaden inom sin bransch.

Tips och instruktioner för anbudsförfarande

 • Lämna alltid din anbud på Hanki-portalen i elektronisk form.
 • I Hanki-portalen finns omfattande instruktioner, t.ex.
 • http://tarjoajat.cloudia.fi/sv-SE/support/home
 • https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/toimittajille/
 • https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/videot/
 • Vänligen observera att Yle använder flera olika upphandlingsförfaranden i enlighet med upphandlingslagen. Vi använder såväl öppna förfaranden som dubbla förfaranden, liksom förhandlingar. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med förfarandet och reglerna kring det.
 • Vi accepterar inte anbud i pappersformat.
 • Lämna anbudet vid tidpunkten för tidsfristen. Missade bud kan inte tas med i beräkningen.
 • Om anbudsgivaren vill ändra sitt anbud, ska det göras före utgången av tidsfristen. Observera att om anbudsgivaren gör ändringar i ett redan skickat anbud i Hanki-portalen, betyder det i praktiken att anbudet inte har skickats till Yle. Anbudet måste därför skickas på nytt.
 • Det lönar sig att noggrant läsa anbudsbegäran eller ansökan om att få delta inklusive bilagor innan anbudet görs.
 • Anbudet måste vara förenlig med anbudsbegäran och anbudsgivaren ska i sitt anbud visa att anbudet uppfyller de krav som ställs i anbudsbegäran.
 • Bifoga alla de dokument som begärs i anbudet.
 • Ange priset på det sätt som efterfrågas.
 • Markera tydligt affärshemligheter och yrkeshemligheter i dokumenten.
 • Be vid behov om mer information om anbudsbegäran före utgången av tidsfristen. Frågor besvaras alltid på ett sådant sätt att frågeställarens namn eller annan identifierande information inte röjs.
 • Medan anbudsförfarandet pågår eller medan anbuden behandlas ger Yle ger inte någon information om ramen av förvärvet av på annat sätt än anbudsinfordran, kontraktshandlingarna eller i den andra.
 • Strider mot villkoren i anbudsinfordran kommer att leda till uteslutning från deltagande i ett uppköpserbjudande, nästan utan undantag. Den upphandlande enheten har en begränsad möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på budet.
 • För varaktigheten av kontraktperioden följs de villkor som anges i specifikationerna, och är, som regel, är icke-förhandlingsbara

Offentlighet

Offentliggörandet av anbudshandlingarna regleras av avsnitt 138, underavsnitt 2 i upphandlingslagen.

Anbudsinfordran och upplysningar från den deltagande anbudsgivaren kommer som regel att bli relevanta för upphandlingsprocessen. Om anbudet innehåller information som anbudsgivaren anser vara en del av hans eller hennes affärshemligheter eller tystnadsplikt, måste anbudsgivaren tydligt ange de handlingar som delar av dem är konfidentiella.

Anbudsgivare uppmanas att notera att det totala anbudspriset för anbuden inte betraktas som affärs- eller tystnadsplikt (11 § lagen om offentlig upplysning).

Mer information om reglerna för offentliga upphandlingar

 • Problem med mottagningen?

  Mottagning av Yles innehåll och tjänster

  Har du problem med mottagningen av Yles innehåll och tjänster. Här får du hjälp!

 • Du kan ta del av Yles utbud även utomlands

  Frågor och svar om användningen av Arenan inom EU

  Du kan ta del av vårt utbud på Yle Arenan och svenska.yle.fi även då du befinner dig utomlands. Upphovsrättsavtal begränsar distributionen av vissa innehåll utanför Finland.

 • Yles årtionden

  De viktigaste händelserna från Yles årtionden.

  Mycket har hänt i Yles historia. Här kan du läsa mer om några av de viktigaste händelserna från Yles årtionden.

Bolaget