Hoppa till huvudinnehåll

Det blir inget åtal för olyckan som krävde tre beväringars liv

bild på olycka i raseborg
Bild från olycksplatsen. bild på olycka i raseborg Bild: Lehtikuva/ Markku Ulander järnvägsolycka,Crash

Åklagarämbetet i Västra Nyland meddelar att man inte väcker åtal i fallet där tre beväringar omkom i den olycka som inträffade i Skogby mellan Ekenäs och Hangö den 26 oktober 2017.

Olyckan inträffade i plankorsningen då en rälsbuss körde in i Försvarsmaktens lastbil.

Enligt brottsmisstanken skulle bilens förare ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande.

Enligt åklagarämbetet var väderförhållandena mycket svåra då olyckan inträffade. Sikten från förarhytten har varit begränsad på grund av lastbilens konstruktion.

Polisens rekonstruktion av händelsen visar att föraren från och med det att lastbilen satte sig i rörelse inte i något skede hade en konkret möjlighet att se rälsbussen.

Åklagarmyndigheten skriver att platsen längst till höger i förarhytten var den plats därifrån man teoretiskt sett skulle ha kunnat se rälsbussen. Beväringen som satt på den platsen har berättat att han tittade i den riktning därifrån rälsbussen kom, men han varken såg eller hörde någonting.

Åklagaren drar utifrån rekonstruktionen och de hörda personernas berättelser den slutsatsen att det inte finns sannolika skäl att anse att den beväring som fungerade som förare skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten eller till dödsvållande.

Händelseförloppet under plankorsningsolyckan i Skogby

Föraren i olycksbilen har berättat att han tittade till höger - i den riktning som rälsbussen kom ifrån - då han närmade sig korsningen och innan han började köra in i den. Men han såg ingenting.

Vädret och väglaget var dåligt och det var dimma.

Föraren hade kört samma sträcka flera gånger tidigare och han var bekant med fordonstypen som han körde. Han hade också sovit tillräckligt under natten.

Rälsbussens förare berättade att han hade bra sikt över korsningen och såg en armélastbil som närmade sig korsningen. Han gav ljudsignal åtminstone två gånger för att varna lastbilen och han uppfattade att lastbilen drog ned på farten och närmade sig korsningen långsamt.

Rälsbussens förare antog att lastbilen skulle stanna före korsningen.

Lastbilen körde ändå in i korsningen. Rälsbussens förare drog i nödbromsen ungefär en sekund före kollisionen. Rälsbussen kolliderade med lastbilens bakdel och fortsatte sin färd ungefär 350 meter innan den stannade.

Förutom föraren satt det två andra beväringar i militärfordonets förarhytt. På lastbilens flak satt fem beväringar; tre av dem dog i olyckan.

Ingen av de två passagerarna i militärfordonets förarhytt hade sett rälsbussen före kollisionen. Båda hade tittat ut genom vindrutan och den ena av dem hade tittat mot höger. De hade heller inte hört rälsbussens ljudsignal.

Polisen har också hört tre beväringar som satt i hytten i militärfordonet som färdades bakom olycksfordonet. De har berättat att sikten var så dålig att de endast såg bakljusen på fordonet framför - alltså fordonet som sedan kolliderade med rälsbussen - trots att avståndet endast var drygt 40 meter.

En av dem hade hört rälsbussens ljudsignal, men de två andra hade inte hört signalen.

Polisen rekonstruerade händelserna

Polisen har också gjort en rekonstruktion av händelseförloppet i Skogby den 26 oktober 2017.

Rekonstruktionen har gjorts genom fotografier och beräkningar från lastbilens förarhytt. Då rekonstruktionen gjordes var vädret betydligt bättre än under olycksmorgonen.

Rekonstruktionen visade bland annat följande:

  • Lastbilen hade stått stilla 31 meter före kollisionen. Den började röra sig framåt 13 sekunder före kollisionen.
  • Lastbilen körde 19 kilometer i timmen då kollisionen inträffade.
  • Efter varje sekund som lastbilen rörde sig framåt hade den person som fungerade som förare vid rekonstruktionen tittat mot höger, alltså mot det hållet som rälsbussen kom ifrån.
  • Föraren hade både suttit normalt bakom ratten och sträckt sig fram över ratten när han tittade till höger. Men han hade inte i något skede sett rälsbussen innan kollisionen ägde rum.

Enligt slutsatserna från rekonstruktionen var det omöjligt att föraren i olycksfordonet skulle ha kunnat se rälsbussen.

Artikeln har uppdaterats. "i Skogby i Leksvall" ändrades klockan 13.40 till "i Skogby mellan Ekenäs och Hangö". Informationen om händelseförloppet och rekonstruktionen av olyckan lades till klockan 16.50.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland