Hoppa till huvudinnehåll

Enda sjukhuset i Nyland: Blivande föräldrar får besöka Lojo bb - introduktion på både svenska och finska

Kvinna står vid dörren till en förlossningssal.
Barnmorskan Pernilla Lindberg vill att stämningen på Lojo bb ska vara välkomnande och gemytlig och beakta familjernas olika behov. Kvinna står vid dörren till en förlossningssal. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Lojo,mödravård,förlossningssjukhus,barnmorska,pernilla lindberg

Lojo bb är det enda sjukhuset inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som erbjuder blivande föräldrar möjligheten att komma på besök före förlossningen.

Introduktionsbesöken hålls både på svenska och finska.

- Tanken är att man ska få en inblick i hur det kommer att vara vid förlossningen. Det ger föräldrarna möjlighet att se lokalerna i förväg och ställa frågor till exempel om smärtlindring, säger barnmorskan Pernilla Lindberg på Lojo sjukhus.

Barnmorskas ryggtavla i förlossningssal.
Besöken på bb är tänkta att inge särskilt förstföderskor trygghet inför förlossningen. Barnmorskas ryggtavla i förlossningssal. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,barnmorska,förlossning,lojo bb

Lindberg säger sig ha märkt att introduktionsbesöken tar bort en stor del av nervositeten som många föräldrar känner inför förlossningen.

- Det att de sett lokalerna i förväg inger dem en större trygghetskänsla.

Hon påpekar att också små praktiska detaljer som att stödpersonen vet var parkeringen är och vilken dörr de ska ta beroende på om det är nattetid eller dagtid.

Det är bra att ha det här klart för sig när det sedan gäller på riktigt.

höstbild av Lojo sjukhus.
För många kan förlossningen vara det första besöket på sjukhuset där man ska föda. höstbild av Lojo sjukhus. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,lojo sjukhus, höst

Introduktionsbesöken fanns också tidigare på andra sjukhus men har numera rationaliserats bort, till många förstföderskors besvikelse.

Mödravården - så funkar det

 • Mödravården riktar sig familjer som väntar barn. När barnet är fött följs barnets hälsa upp av barnrådgivningen.
 • Mödravården är en gratis kommunal tjänst för alla som har en fast adress i Finland.
 • Man ska ta kontakt genast då man har gjort ett positivt graviditetstest.
 • Första besöket hos rådgivningen brukar ske i vecka 8-10.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en förstföderska som har en okomplicerad graviditet besöka rådgivningens hälsovårdare eller barnmorska minst 9 gånger före förlossningen och 2 gånger efter.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en läkarundersökning göras 2 gånger under graviditeten.
 • Efter 154 dagars graviditet får man ett intyg över graviditeten från mödravården. Med det intyget kan man ansöka om att få moderskapspenning och moderskapsunderstöd (moderskapsförpackning eller 170 euro) från FPA.
 • På rådgivningen jobbar en hälsovårdare eller barnmorska. Man följer upp både fostrets och moderns hälsa. Vanliga tester är blodtryck, vikt, magmått, u-protein (urinprov), hemoglobin, blodsocker och fostrets puls.
 • Har man problem kan man få remiss till närmaste sjukhus mödrapoliklinik till en psykolog eller någon annan sorts specialistvård.
 • I de flesta kommuner arrangerar mödrarådgivningen en förlossningsförberedande kurs. Vilka andra tjänster som finns varierar från kommun till kommun.
 • Efter förlossningen ska hälsovårdaren/barnmorskan göra ett hembesök och i 5-12 veckor efter förlossningen görs en efterkontroll av modern.

Källor: Infopankki.fi, FPA, Institutet för Hälsa och Välfärd THL

Diskussionen har förts också på Lojo sjukhus där man ändå hittills valt att behålla introduktionsbesöken.

- Jag tror de anses höra till våra trumfkort och därför hålls de kvar, säger Pernilla Lindberg.

På båda språken

Besöken för förstföderskor hålls var tredje vecka på svenska och varje vecka på finska. Motsvarande besök för omföderskor hålls på svenska var sjätte vecka och på finska var tredje vecka.

Pernilla Lindberg upplever att just språkaspekten är väldigt viktig för de blivande föräldrarna.

- Nästan alla som kommer på de svenskspråkiga besöken frågar om personalen kan svenska.

Och det kan de, visar det sig. Lindberg menar att Lojo bb rätt väl klarar av att möta föräldrarnas språkönskemål.

Lojo betjänar hela Västnyland

Antalet svenskspråkiga föderskor är betydande eftersom Lojo bb numera är den enda förlossningsavdelningen i Västnyland.

Gympabollar för föderskor på Lojo sjukhus.
I dag används olika hjälpmedel i högre grad för att göra förlossningen till en så positiv upplevelse som möjligt. Gymnastikbollarna är ett exempel. Gympabollar för föderskor på Lojo sjukhus. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,förlossning,gympabollar

Lojo sjukhus har status som barnvänlig- baby friendly -förlossningsavdelningoch har de senaste åren satsat mycket på att tillgodose föderskornas individuella behov.

Förlossningssal på Lojo sjukhus.
Förlossningssalarna på Lojo sjukhus är moderna och trivsamma. Förlossningssal på Lojo sjukhus. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,förlossning,lojo bb

Efter renoveringen år 2012 är varje förlossningssal utrustad med badkar och dusch och en del av sjukhusapparaturen är undangömd i skåp för att undvika ett alltför kliniskt intryck.

Så granskade vi mödravården

 • En enkät med frågor om kommunens riktlinjer när det gäller mödravården skickades till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner. Alla svarade.
 • En enkät riktad till personer som varit mödravårdens kunder under de senaste åren publicerades på Svenska.yle.fi 2.9.2018. Den var öppen i 10 dagar.
 • I enkäten bad vi föräldrarna berätta hur de har upplevt mödravården, vilken service de fick och vad de hade önskat sig mer av.
 • 547 svenskspråkiga föräldrar svarade. Av dem var 6 pappor resten mammor. 476 av dem hade väntat barn i någon svensk- eller tvåspråkig kommun sedan 2008.
 • Granskningen baserar sig också på statistik från Institutet om hälsa och välfärd, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Statistikcentralen och intervjuer med forskare.

Förstföderskor har i regel möjlighet att få ett familjerum efter förlossningen.

Operationssal för kejsarsnitt på Lojo sjukhus.
I den här operationssalen görs endast kejsarsnitt och den är placerad på några stegs avstånd från förlossningssalarna, vilket uppskattas av personalen på Lojo sjukhus. Operationssal för kejsarsnitt på Lojo sjukhus. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,förlossning,kejsarsnitt,operationssal

Pernilla Lindberg betonar också att kommunikationen mellan barnmorskan och den blivande mamman är viktig.

- De som vågar fråga och be om hjälp brukar nästan alltid ha en lyckad förlossningsupplevelse.

Babysängar på Lojo bb.
Enligt jourförordningen borde varje bb ha över tusen förlossningar per år för att uppfylla dagens krav. Babysängar på Lojo bb. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,förlossning,nyfödd

I skrivande stund har det fötts 787 barn på Lojo sjukhus hittills i år.

Läs mera:

Stora skillnader i kvaliteten på mödravården - Se hur det ser ut i din kommun

Finland sägs ha världens bästa mödravård men vår granskning visar att kvaliteten på mödravården beror på var du bor. Många kommuner har omorganiserat mödravården under de senaste åren. Resultatet har i värsta fall blivit en mödravård som inte längre stöder mammorna på det sätt som de behöver.

Lojo Sjukhus

Läs också