Hoppa till huvudinnehåll

Förslag i Sverige: Dagens 35-åringar får gå i pension då de är 70

Äldre människor sitter på en bänk
Äldre människor sitter på en bänk Bild: Mostphotos pensionärer,äldre,Gammal

Premiepensionsmyndigheten i Sverige föreslår att riktåldern för pension höjs. Pensionsåldern anpassas efter förväntad livslängd.

Medellivslängden stiger i Sverige. Det betyder att människor antingen måste jobba ett större antal år - eller acceptera en lägre pension.

- Den ålder då man har rätt till garantipension respektive bostadstillägg och de andra socialförsäkringsförmånerna kommer att förskjutas uppåt i åldrarna eftersom livslängden ökat, säger Ole Settergren vid Pensionsmyndigheten till Sveriges Radio.

Äldre ute på vandring
Äldre ute på vandring Bild: Mostphotos pensionärer,äldre,ålderdom,Gammal,vandring,motion,naturen

De som i dag är 35 år gamla ska enligt de nya riktlinjerna arbeta tills de är 70 år om pensionen ska bli cirka 70-80 procent av lönen.

För personer som är födda mellan 1958 och 1966 blir riktåldern 66-67 år.

Pensionsmyndigheten föreslår också att den tidigaste tidpunkten då en person kan lyfta sin pension är fyra år före riktåldern. För dagens 35-åring betyder det att pensionen får lyftas först vid fyllda 66.

Pensionsmyndigheten överlämnade i dag förslaget till regeringen.

Pensionsmyndighetens förslag till riktålder:

  • Riktåldern innebär att pensionen beräknas bli 70-80 procent av slutlönen för den som jobbar fram till den åldern.
  • För den som är född 1957 eller tidigare blir riktåldern 65.
  • För den som är född mellan 1958–1960 är riktåldern 66. Gäller från år 2024.
  • För den som är född mellan 1961–1963 är riktåldern 67. Gäller från år 2028.
  • För den som är född mellan 1964–1969 är riktåldern 68. Gäller från år 2032.
  • För den som är född mellan 1970–1982 är riktåldern 69. Gäller från år 2039.
  • För den som är född mellan 1983–1996 är riktåldern 70. Gäller från år 2052.
  • För den som är född mellan 1997–2012 är riktåldern 71. Gäller från år 2068.
  • För den som är född 2013 och framåt är riktåldern 72. Gäller från 2085

(Sveriges Radio, Dagens Nyheter)